Vadå Ansvarigt sommarjobb?

Ansvarigt sommarjobb är en kampanj som görs i samarbete med T-Media, Ekonomiska Informationsbyrån, Telia, Nokia, Destia,
S-gruppen, Opteam, Varma och Oikotie Työpaikat, som utmanar arbetsgivare att erbjuda allt bättre och flera sommarjobb åt ungdomar mellan 14-29 år.

Arbetsgivarna som deltar i kampanjen binder sig till de sex principerna av ett bra sommarjobb. Detta garanterar en bra erfarenhet åt både arbetstagaren och arbetsgivaren.

För arbetsgivarna är det en enastående möjlighet att göra ett gott intryck på framtidens arbetstagare. Genom att ansvarigt sköta om sommarjobb, kan arbetsgivaren försäkra sig om sin attraktivitet när konkurrensen om arbetskraften ökar.

Också allmänheten väntar sig att arbetsgivare agerar ansvarigt. Ansvarigt sommarjobb erbjuder arbetsgivarna en möjlighet att ta ansvar för ungdomar och berätta om detta.

För ungdomarna är logotypen för Ansvarigt sommarjobb ett löfte om en lyckad sommarjobbserfarenhet. I ett Ansvarigt sommarjobb kan ungdomarna inte enbart förtjäna egna pengar, utan också utveckla sina kunskaper och få en positiv bild om arbetslivet.

 


 

Deltagaravgiften är för mikroföretagare (under 10 arbetstagare) 20 € + moms, för små och medelstora arbetsgivare (under 250 arbetstagare) samt kommunala arbetsgivare 200 € + moms och för stora arbetsgivare (över 250 arbetstagare) 400 € + moms.

 


 

Drivandet av Ansvarigt sommarjobb -kampanjen förflyttades år 2015 från Finlands Barn- och ungdomsstiftelse till Ekonomiska Informationsbyrån och T-Media. Under år 2016 deltog ett rekordantal på 327 arbetsgivare i kampanjen. Sammanlagt erbjöd de ungdomarna mera än 50 000 ansvariga sommarjobb.

Ansvarigt sommarjobb -kampanjen har varje år en prestigefull beskyddare. År 2017 är beskyddaren VD:n för Perheyritysten liitto Leena Mörttinen. År 2016 var beskyddaren Försäkringsbolaget Ilmarinens VD Timo Ritakallio och beskyddaren för året 2015 var Helkama Emotor Ab:s VD Satu Helkama.

Arbetsgivare, delta här!

 

Kontaktuppgifter

 

Päivi Salminen-Kultanen
Projektledare
+358 40 727 9717
paivi.salminen-kultanen@t-media.fi

Ajankohtaista