Etäkesätyö: lukujärjestyspohja työnantajalle

Maailma on muuttunut ja etätyöstä tullut monella alalla uusi normaali.

Vastuullinen kesäduuni -kampanja, Vamlas, Me osalliset  ja Talous ja nuoret TAT ovat nyt rakentaneet mallin, jonka avulla etätyökonsepti saadaan tuotua mahdollisimman sujuvasti myös kesätyöelämään.

Tutustu etäkesätyömallin vinkkeihin täältä.

1. Vinkkejä lukujärjestyksen laatimiseen ja sen hyödyntämiseen

 • Katso ja lataa ensin lukujärjestyksen mallipohja.
 • Lukujärjestyksen on tarkoitus toimia tukena sekä sinulle, että kesätyöntekijälle. Kunkin päivän tarkemmat sisällöt ja työskentelyohjeet on hyvä käydä kesätyöntekijän kanssa joka aamu erikseen läpi.
 • Merkitse perehdytysjaksot, epäviralliset sosiaaliset tauot, ja nuoren omat tauot.
 • Merkitse milloin nuori tekee työtä itsenäisesti ja milloin yhdessä muiden kanssa.
 • Merkitse milloin työn on viimeistään oltava valmis ja onko sitä tarkoitus esitellä muille.
 • Värikoodit helpottavat lukujärjestyksen seuraamista ja selkeyttävät sekä päivän että viikon hahmottamista?
 • Järjestä aamuihin aikaa ohjaushetkelle, jossa käydään läpi edellisen päivän kuulumisia, varmistetaan töiden sujuminen ja voidaan miettiä yhdessä, miten työtä kannattaisi jatkaa. Ensimmäisen viikon aamukeskusteluja kutsutaan perehdyttämiseksi. Muistathan antaa ja myös kysyä palautetta.
 • Ensivaikutelma on tärkeä! Ensimmäinen työpäivä jännittää aina, erityisesti, kun kohtaaminen tapahtuu etänä. Varaa siksi tarpeeksi aikaa ohjaamiselle ja perehtymiseen erityisesti etäkesätyöjakson alussa.
 • Hyödynnä työelämätaitoihin keskittyvät Perehdytysvideot. Perehdytysvideoiden avulla nuori voi tutustua työelämän pelisääntöihin helposti ja lähestyttävästi.
  Videoiden avulla nuori voi itsenäisesti tutustua seuraaviin teemoihin: Työajat, Poissaolot, Työhyvinvointi, Työtehtäviin keskittyminen, Perehdytys

Lataa etäkesätyöjakson lukujärjestyspohja käyttöösi! 

Viikko voi sisältää itsenäistä työskentelyä, projektityöskentelyä, työskentelyä ohjaajan kanssa ja esimerkiksi eri työtilanteiden seuraamista

 • Itsenäinen työskentely voi sisältää erilaisia itsenäisiä etäkesätyöhön soveltuvia tehtäviä (katso esimerkkejä alla). Voit antaa nuorelle aikaa tehdä myös esimerkiksi Duunikoutsi-sovelluksen työelämään liittyviä haasteita.
 • Projektityöskentely voi sisältää ryhmässä tehtäviä yritykseen liittyviä tehtäviä (katso esimerkkejä alla).
 • Ohjaajan kanssa työskentely voi sisältää aiemmin kuvattujen aamu-/iltapäiväkeskustelujen lisäksi mm. palautekeskusteluja tai keskustelua yrityksesi urapoluista. Varaa palautekeskustelulle tarpeeksi aikaa ainakin viimeisenä etäkesätyöpäivänä. Varmista jo viimeisen viikon alussa, onko nuorella valmis arviointi-/palautekeskustelupohja.
 • Eri työtilanteiden seuraamisella nuori saa käsityksen työpaikan kulttuurista. Ota etäkesätyöläinen mukaan kahvitaukoihin, tiimipalavereihin tai asiantuntijatapaamisiin jne. Vaikka nuori ei pääse fyysisesti työpaikalle, voit esitellä työtiloja ja työkavereita esimerkiksi videopuhelun aikana. Tämäkin luo mielikuvaa työelämästä ja voi auttaa kiinnittymään työpaikkaan.

Vuorovaikutus

Ethän jätä nuorta/nuoria etäkesätyöläistä yksin!

Etätyössä vuorovaikutus muuttuu spontaanista harkittuun vuorovaikutukseen. Kahvihuonekeskusteluille täytyy järjestää oma tilansa. Nämä tärkeät epäviralliset hetket ovat etäkesätyössä olevan nuoren ainoa mahdollisuus oppia tuntemaan työyhteisöä vapaammin. Tue nuorta epävirallisten hetkien aikana, koska tilanne voi olla hyvin jännittävä.

Jokaiseen työpäivään pitäisi sisältyä ainakin yksi epävirallinen hetki. Tiimisi jäsenet voivat myös pyytää nuoren etälounaalle, jolloin hänellä on mahdollista tutustua henkilökohtaisesti uusiin työkavereihinsa.

Vinkki: Jos etäkesätyöntekijöitä on useampi, järjestä heille oma vertaisryhmä, jossa nuoret voivat ohjatusti käydä läpi omia ajatuksiaan ja tunteitaan kesätyöstä.

Työelämätaidot

Työelämätaidot ovat niitä taitoja, joita tarvitaan työelämässä. Nuori oppii nämä taidot useimmiten ensimmäisissä kesätöissä. Tämän vuoksi on tärkeää käydä aina kaikki yhteiset säännöt ja toimintatavat tarkasti läpi nuoren kanssa. Muista perehdyttää kesätyöntekijät myös työpaikan sosiaalisiin käytäntöihin. Etätyössä on tärkeää kiinnittää huomioita kokouskäytäntöihin, yhteydenpitotapoihin, aikataulujen noudattamiseen ja siihen, että sovituista asioista pidetään kiinni puolin ja toisin.

Ota käyttöön työelämän pelisäännöistä tehdyt videot. Nuori oppii helposti esimerkin kautta, ja voitte keskustella nuoren työelämän havainnoista myös videoiden pohjalta. (linkki videoihin) videoiden esittely?

Palaute: Pyydä palautetta ja muista antaa palautetta. Nuori arvostaa myös korjaavaa palautetta ja kehittämisehdotuksia.

Vinkki: Hissipuhe, työelämässä on tärkeää osata esitellä itsensä. Pyydä nuorta laatimaan lyhyt esittely, jossa hän kertoo itsestään oleellisimmat tiedot.

Tutustu pääkumppaneihimme