Etäkesätyö: nämä tehtävät sopivat nuorelle

Etäkesätyö voi tuntua työskentelymuotona  jännittävältä, joten tehtävien ja tehtävänantojen kannattaa olla mahdollisimman selkeitä. Myös tehtävien määräaika eli tarkat deadlinet auttavat.

Muista jo hakuvaiheessa tehdä selväksi, millaisia tehtäviä etäkesätyöjaksoon kuuluu ja mitä taitoja nuorella täytyy olla. Näin vältytään ikäviltä yllätyksiltä myöhemmässä vaiheessa!

Mikäli sinun on vaikea keksiä, millaisia tehtäviä teiltä voisi löytyä, kannattaa tsekata idealista alta!

Vinkki! Muista hyödyntää työelämätaitoihin keskittyvät vinkkivideomme perehdytyksessä!

Sisäinen viestintä:

 • Videoiden kuvaaminen
 • Videoiden tekstittäminen
 • Valokuvaaminen ja kuvien käsittely
 • Valokuvien järjesteleminen kansioihin aiheiden tai aihetunnisteen mukaan
 • Kääntämistyöt: asiakirjojen ja erilaisten materiaalien kääntäminen
 • Sisällön tuotanto sosiaaliseen mediaan tai intranettiin
 • Intranetin siivous: mitä korjattavaa, onko jotain lisättävää, onko tarpeeksi kuvia, onko jotain liikaa?
 • Työyhteisöä koskevien uutisten kirjoittaminen intranettiin
 • Digitaalisen ilmoitustaulun päivittäminen
 • Erilaisten kyselyiden tekeminen tai tiedon visualisointi
 • Etävirkistyksen suunnittelu intraan: virtuaalinen taukojumppa, oman harrastuksen esittely, kesäinen tietovisa yms

Ulkoinen viestintä

Sosiaalinen media:

 • Instagramin ja muiden sosiaalisen median kanavien seuraaminen ja päivittäminen
 • Sosiaalisen median verkoston kasvattaminen etsimällä uusia seurattavia ja seuraajia
 • Yrityksen tunnettavuuden lisääminen uusien seuraajien kautta
 • Kuvaaminen, kuvien käsittely ja editointi
 • Nuorten näköisen ja nuoria kiinnostavan sisällön tuottaminen yrityksen someen
 • Kyselyiden ja gallupkyselyiden tuottaminen nuorille (liittyen esim. yrityksen toimintaan tai kesätyötehtäviin)

Sähköisen sisällön tuottaminen:

 • Kotisivujen päivitys ja oikoluku
 • Yrityksen kotisivujen käännöstyöt
 • Työnantajan julkisen materiaalin saavutettavuuden tarkistaminen (luettavissa lukuohjelmilla)
 • Mainosten suunnittelu ja toteutus
 • Videoiden tekstittäminen
 • Yrityksen työntekijöiden haastattelut nuorten näkökulmasta. Esim. mitä nuoret tahtoisivat tietää toimitusjohtajan työstä?
 • Yrityksen tapahtumien järjestelyt: kutsujen lähettäminen, ilmoitusten vastaanottaminen etätapahtumiin tai kokouksiin, ohjelmasta tiedottaminen jne.
 • Webinaarien taustatyöt: chatin seuraaminen, vieraiden sisäänhyväksyminen, kyselyiden tekeminen, muistiinpanojen kirjoittaminen, palautekyselyiden suunnittelu ja toteutus jne.
 • Sisällön tuottaminen webinaareihin: Powerpoint-slidet, taulukot tai kuvat materiaaleihin
 • Blogitekstin tuottaminen esimerkiksi omasta kesätyöstä

Koulutus ja ohjeiden tuottaminen:

 • Työohjeistuksien läpikäyminen, päivittäminen ja muokkaaminen
 • Kirjallisten ohjeiden tuottaminen esim. digitaalisten työkalujen käyttöön
 • Saavutettavuustietojen läpikäyminen ja yksinkertaisen ohjeistuksen kirjoittaminen
 • Kesätyöntekijöiden pitämät koulutukset työyhteisölle. Hyödynnä nuorten digitaitoja ja pyydä suunnittelemaan ja pitämään koulutus digityökalujen käyttöön esim. Canva, Zoom, Tiktok, Snapchat yms.

Toimistotyötehtäviä

 • Sähköisten arkistojen läpikäynti ja järjestäminen
 • Rekrytointijärjestelmien siivoaminen
 • Yhteystietojen päivittäminen asiarekisteriin
 • Sähköposteihin vastaaminen
 • Sähköpostilistojen päivittäminen (esim. uutiskirjeet)
 • Muistiinpanojen kirjoittaminen kokouksissa
 • Laskutuksen avustavat tehtävät
 • Palautekyselyiden laatiminen, lähettäminen ja vastausten analysoiminen
 • Asiakaspalautteiden läpikäyminen
 • Tarvike ja muiden tilausten tekeminen (ohjeiden mukaisesti)
 • Mainosten ja erilaisten asiakirjapohjien tekeminen
 • Dokumenttien oikoluku
 • Tapahtumiin liittyvät selvityksen, ilmoittautumiset ja tilaukset

Kehittämistehtävät

Brändi ja markkinointi:

 • Työnantajamielikuvan muokkaaminen nuorille helposti lähestyttäväksi
 • Nuorten näköinen somemarkkinoinnin kehittäminen
 • Kesätyöntekijöiden vinkit ja ideat nuorten kohderyhmän tavoittamiseksi
 • Ideointi toiminnan kehittämiseksi: viestinnän kehittäminen selkeämmäksi, nuoria kiinnostavaksi ja ymmärrettäväksi

Uudet digitaidot ja uusia ideoita:

 • Nuorten digitaitojen ja nuorten suosimien alustojen hyödyntäminen yrityksen tavoitettavuudessa, kilpailukyvyn edistämisessä ja nuorten tavoittamisessa.
 • Etätyöntaitojen kehittäminen nuorten näkökulmasta: miten voisi kehittää vielä paremmaksi, mitä tulisi huomioida?
 • Perehdytyksen arviointi nuoren näkökulmasta: missä onnistuttiin, mitä olisit kaivannut lisää?
 • Uusien yhteisöllisten etätapahtumien suunnittelu työyhteisölle. Esim. nuorisopalvelujen käyttämä Discord-alustan hyödyntäminen tai audiovisuaalisen pakopelin suunnittelu.

Tehtävät on ideoitu työpajassa yhteistyössä Vastuullisten kesätyönantajien kanssa.

Tutustu pääkumppaneihimme