Etäkesätyö: näin työllistän nuoren kahden viikon ajaksi!

Ensimmäinen kesätyö etänä! Upeaa, että olet päättänyt tarjota etäkesätöitä nuorelle. Etäkesätyö  mahdollistaa tärkeän työelämäkokemuksen myös poikkeusaikana ja unelmaduuniin pääsyn asuinpaikasta riippumatta.

Vastuullinen kesäduuni -kampanjan, Vamlasin, Me osalliset ja Talous ja nuoret TAT:n etäkesätyön malli on suunniteltu erityisesti kesäseteliä ja Tutustu työelämään ja tienaa -mallia käyttäville nuorille. Varaa kalenterista riittävästi aikaa nuoren perehdytykseen ja sovi kenen vastuulla perehdyttäminen on!

 1. Rekrytointi
 2. Tekninen toteutus
 3. Työjakson aikataulu ja työtehtävät
 4. Perehdytys
 5. Vuorovaikutus
 6. Työelämätaidot
 7. Esimerkkejä työtehtävien sisällöstä
 8. Lisävinkkejä

Nappaa vinkit alta nuoren etäkesätyöhön, tutustu lukujärjestyspohjaan.

Miten valmistaudun nuoren vastaanottamiseen etänä?

Työnantajan on tärkeää valmistautua etäkesätyöviikkoon etukäteen. Suunnittelu vähentää varsinaisen etäkesätyöviikon työmäärää ja yllättäviä tilanteita, ja mahdollistaa nuorelle hyvän ja onnistuneen kokemuksen työelämästä.

1. Rekrytointi

Kun haet kesätyöntekijää, työtehtävät ja niihin vaadittava osaaminen on hyvä määritellä tarkkaan. Jos kesätyötekijän on tarkoitus tuottaa sosiaalisen median sisältöjä, kerro jo hakemuksessa millaista osaamista tehtävässä onnistumiseen tarvitaan ja mitä nuori voi opetella työn aikana.

Varmista, että hakulomake on helppo täyttää ja että se soveltuu kesätyön hakemiseen. Entä voisiko nuori tehdä videohakemuksen? Kerro ilmoituksessa myös, jos nuori tarvitsee työhön omia työvälineitä.

2. Tekninen toteutus: Microsoft Teams / Google Meet & WhatsApp apuna viestinnässä

Etäkesätyöjaksolle on hyvä valita nuorelle tuttu alusta, lisäksi alustojen määrä kannattaa rajata mahdollisimman pieneksi. Lisäksi viestintää helpottaa nuorille tuttujen kanavien käyttö, esimerkiksi Whatsapp-ryhmän kautta voi olla matalampi kynnys pyytää apua, kuin sähköpostitse.

Muista myös hyödyntää seuraavat työkalut perehdytyksessä:

 • Duunikoutsi. Duunikoutsi auttaa nuorta tunnistamaan ja sanoittamaan osaamistaan tulevaa työelämää varten. Duunikoutsin haasteita suorittamalla nuorelle kertyy tarvittava tieto työelämää varten ja nuori on valmiimpi astumaan työelämään. Sovelluksen voi ladata yhdessä nuoren kanssa esimerkiksi työsopimusta allekirjoittaessa. Samassa yhteydessä voit ohjeistaa nuorta suorittamaan tehtäviä ennen kesätyön alkua. Lue vinkit sovelluksen hyödyntämiseen täältä.
 • Perehdytysvideot. Perehdytysvideoiden avulla nuori voi tutustua työelämän pelisääntöihin helposti ja lähestyttävästi.
  Videoiden avulla nuori voi itsenäisesti tutustua seuraaviin teemoihin:
  Työajat
  Poissaolot
  Työhyvinvointi
  Työtehtäviin keskittyminen
  Perehdytys

3. Työjakson aikataulu ja työtehtävät

Etäkesätyöjaksolle on tärkeää luoda helposti ymmärrettävä aikataulu. Sen avulla nuoren on helppo ymmärtää ja hahmottaa päiväohjelman lisäksi työtehtävien sisältö ja palautusaika. Voit hyödyntää etäkesätyöhön suunnittelemaamme muokattavaa lukujärjestyspohjaa. (onko tässä linkki)

Lukkarin avulla nuori tietää mitä kulloinkin tapahtuu ja osaa valmistautua etätapaamisiin, itsenäiseen työhön ja tiimityöhön. Etäkesätyössä on hyvä varmistaa joka päivä, että nuori tietää mitä pitää tehdä, osaa tehdä sen ja tietää koska työn pitää olla valmis.

Lataa tästä etäkesätyön opas, joka sisältää lukujärjestyksen ja sekä lista nuorelle sopivista kesätyötehtävistä.

Miettikää työyhteisössä valmiiksi nuoren etätyötehtävät. Etäkesätyö voi tuntua työskentelymuotona jännittävältä, joten tehtävien ja tehtävänantojen kannattaa olla mahdollisimman selkeitä. Myös tehtävien määräaika eli tarkat deadlinet auttavat.

Selkeytä jo hakuvaiheessa mitä taitoja nuorella tarvitsee olla, pitääkö hänen esimerkiksi osata käyttää kuvankäsittelyohjelmia tai olla valmis esiintymään omilla kasvoillaan yrityksen somessa? Näin vältytään ikäviltä yllätyksiltä etäkesätyöjakson aikana.

Olemme koonneet esimerkkejä tehtävistä, joita nuori voi toteuttaa etänä, tutustu niihin täältä.

Tutustu pääkumppaneihimme