29.5.2014

Vastuullinen kesäduuni -kampanjaa on ensimmäistä kertaa käytetty pro gradu -tutkielman aiheena. Tutkielman tekijä Eero Laitila opiskeli markkinointia Tampereen yliopistossa, painottaen opintoja vastuulliseen liiketoimintaan ja viestintään. Pro gradu -tutkielman nimi on ”Vastuullisen liiketoiminnan synnyttämän sidosryhmäarvon ulottuvuudet”.

 

Eero halusi tutkimuskohteeksi vastuullisuusprojektin, jossa on mukana mahdollisimman paljon erilaisia ei-kaupallisia toimijoita. Vastuullinen kesäduuni yhdistää alleen poikkeuksellisen paljon tekijöitä eri lähtökohdista, joten se oli tutkimusaineiston kannalta toimiva valinta. Lisäksi kesäduunikampanjan arvot ja tavoitteet takaavat sen, että kaikki kumppanit ovat mukana mielellään, ja täten haastateltaviakin tutkimusta varten oli helppo löytää.

 

Eero kertoo tutkielmastaan Suomen lasten ja nuorten säätiön sivuilla.

 

Mikäli haluat lisätietoja Eerolta, hänet tavoittaa Twitteristä @soneero. Koko tutkielma on ladattavissa osoitteesta https://tampub.uta.fi/handle/10024/95174.