9.12.2015

Tiedotekuva

Tiedote. Julkaistu: 09.12.2015 klo 09:15
Taloudellinen tiedotustoimisto TAT

Vastuullinen kesäduuni -kampanjan tämänvuotinen suojelija, eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio kehottaa työnantajia hyödyntämään kesätyöntekijöiden innovatiivisuutta ja innostusta täysimääräisesti.

 

Taloudellinen tiedotustoimisto TATin ja T-Median yhdessä luotsaama Vastuullinen kesäduuni -kampanja käynnistyy kuudetta kertaa. Kampanja tähtää kesätyön nostamiseen uudelle tasolle: talouden kurimuksesta huolimatta on tärkeää tarjota nuorille hyviä työelämäkokemuksia, jotka luovat pohjan tulevaisuuden uralle.  

 

Nuoren kesätyöpaikan etsimistä on haluttu helpottaa. Siksi vastuulliset kesätyöpaikat kootaan tällä kertaa yhteistyössä Oikotien kanssa suoraan kampanjasaitille.

 

Työnantajilla vastuu tulevaisuuden työelämästä

 

Kampanjan suojelija Timo Ritakallio uskoo kesätyön kasvattavan tulevaisuuden menestyksen rakentajia:

 

– Kesätyöntekijät ovat yritykselle erinomainen mahdollisuus saada uusia, raikkaita näkemyksiä toimintaansa – innovatiivisuus ja innostus kannattaa siis hyödyntää täysimääräisesti! Työnantajilla on myös iso vastuu siinä, millaisen kuvan he antavat nuorille suomalaisesta työelämästä ja -kulttuurista. Nuoria on kohdeltava samalla tavoin, eli yhtä hyvin, kuin muitakin työntekijöitä.

 

– On tärkeää, että nuoret saavat mahdollisimman aikaisin tuntuman työelämään ja siellä tarvittavaan tietoihin ja taitoihin. Tällä tavalla he voivat tehdä viisaita valintoja opiskelupolullaan, Ritakallio painottaa.

 

Ritakallio puhuu omasta kokemuksesta, sillä nuoren oikeustieteilijän vakuutusasiamiehen kesäpesti 80-luvulla loi hyvän pohjan yrityselämässä menestymiseen.

 

Kesätyöprosessit kuntoon

 

Vastuullinen kesäduuni -kampanjan vetäjä, T-Median liiketoimintajohtaja Päivi Salminen-Kultasenmukaan kampanja kehittää suomalaista kesätyötä kahdensuuntaisesti: nuoret oppivat työelämätaitoja ja työnantajat pääsevät kehittämään kesätyöprosessejaan yhdessä työntekijöiden kanssa.

 

– Työnantaja hyötyy nuoren työpanoksesta sekä tuoreista näkemyksistä ja nuorelle onnistunut kesätyökokemus antaa luottamusta itseensä ja tulevaisuuteen. Se luo positiivisen kuvan työnantajasta ja sitä kautta koko toimialasta. Hyvässä kesätyöpaikassa nuorelle jää positiivinen kuva työelämästä, mikä kannustaa opiskelemaan ja valmistumaan nopeammin työelämään, Salminen-Kultanen muistuttaa.

 

Tänä vuonna fokuksessa ovat erityisesti nuorten kesätyönhakutaidot sekä omien vahvuuksien esilletuominen. Työnantajat ovat huomanneet, että CV:ssä, työhakemuksessa ja haastattelussa nuoret eivät välttämättä osaa tuoda omaa osaamistaan tarpeeksi hyvin esille.

 

 Mitä nuoremmasta työnhakijasta on kyse, sitä haastavampaa omien vahvuuksien listaaminen on. Kampanjassa mukana olevat työnantajat haluavat kantaa yhteiskuntavastuuta, ja tämän vuoksi sparrata nuoria kesätyöhakutaitojen kehittämisessä, Salminen-Kultanen kertoo.

 

Vastuullinen kesäduuni -kampanjan tavoitteena on sitouttaa kesätyönantajat hyvän kesätyön periaatteisiin. Vuoden 2016 kampanjan pääyhteistyökumppanit ovat Sonera, Nokia, RAY ja Oikotie.

 

Vastuullinen kesäduuni on suunnattu 14–29-vuotiaille nuorille. Kampanja tähtää sitouttamaan entistä enemmän työnantajia toimimaan yhteiskunnallisen hyvän puolesta ja tarjoamaan nuorille laadukkaita kesätyöpaikkoja. Vuonna 2015 kampanjaan osallistui 262 työnantajaa lähes 40 000 vastuullisella työpaikalla.

 

Kampanjaan osallistuvat työnantajat sitoutuvat kuuteen hyvän kesätyön periaatteeseen, jotka ovat hyvä hakijakokemus, mielekäs työ, perehdytys ja ohjaaminen, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, kohtuullinen palkka sekä kirjallinen työsopimus ja työtodistus.

 

Ilmoittaudu mukaan!

 

 

Lisätietoja:

Liiketoimintajohtaja Päivi Salminen-Kultanen
T-Media Oy
paivi.salminen-kultanen(a)t-media.fi
puh. 040 727 9717

 

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT rakentaa Suomea, jonka yrityksillä on osaavat työntekijät ja rohkeutta menestyä. TATiin kuuluvat myös Finnfacts ja Yrityskylä.

www.tat.fi
www.finnfacts.fi
www.yrityskyla.fi