20.1.2020

Plan International Suomen Job Shadowing -konseptin tarkoituksena on tarjota maahanmuuttajataustaiselle nuorelle mahdollisuus päästä tutustumaan työelämään ja näkemään, millaista työ itseä kiinnostavan alan parissa on käytännössä. ”Työn varjostamisen” myötä nuori pääsee seuraamaan työyhteisön toimintaa lähietäisyydeltä ja saa samalla käsityksen siitä, millaisia ominaisuuksia ja taitoja työssä vaaditaan.

 

Apua nuorelle ammatinvalintaan

Ammatinvalinnan kynnyksellä jokainen nuori joutuu tekemään isoja päätöksiä tulevaisuuden suhteen. Vaikka tietoa on paljon saatavilla, voi olla vaikea hahmottaa, millaisia uramahdollisuuksia eri koulutusvaihtoehdot avaavat. Job Shadowing tarjoaa ikään kuin näköalapaikan käytännön työelämään, ja nuori pääsee näkemään, miten monenlaisissa tehtävissä tietyn koulutuksen saaneet ihmiset voivatkaan työskennellä. Yksi Job Shadowing -konseptia kokeilleista yrityksistä on YIT.

– Job Shadowing -mallin etuna on, että se vie itse asiassa hyvin vähän aikaa työnantajalta, kertoo YIT:n hankekehitysjohtaja Juha Virtanen.

– Jo yhden päivän aikana nuori saa kuitenkin arvokasta tietoa ja kokemuksia, joiden pohjalta hän voi myöhemmin rauhassa tehdä päätöksiä ammatinvalintaan liittyen.

YIT:n tapauksessa nuori oli listannut etukäteen häntä askarruttavia kysymyksiä työhön liittyen, ja kysymyksiä pääsi toki esittämään myös pitkin päivää. Yrityksen puolella päivään oli valmistauduttu valitsemalla sopiva varjostettava eli työntekijä, jonka päivittäisiä työtehtäviä nuori pääsisi seuraamaan. YIT:ltä varjostettavana toimi työnjohdon harjoittelija Savva Valkovski, joka toteaa saaneensa itsekin päivästä paljon irti.

– Itselle oli hieno kokemus olla mukana tällaisessa tapahtumassa. Pystyi omasta kokemuksesta näyttämään toiselle miltä työelämä näyttää ja millainen polku siihen on johtanut.

 

Arvokas kokemus molemmille osapuolille

Sen lisäksi, että nuori saa päivän aikana konkreettista tietoa ja apua ammatinvalintaan, mallista hyötyy myös siihen osallistuva yritys. ­

– YIT:llä on hyvin positiivinen suhtautuminen opiskelijoiden ja nuorten työllistämiseen rakennusalalle, Juha kertoo.

Job Shadowing -päivänä työstä syntynyt mielikuva voi olla ratkaisevassa asemassa siinä vaiheessa, kun nuori tekee opiskelu- ja uravalintojaan. Innokas ja motivoitunut nuori voi parhaassa tapauksessa päätyä yritykselle työntekijäksi.

– Tällaisessa vilpittömässä haaveessa päästä alalle töihin on jotain niin innostavaa, että sitä haluaa kaikin mokomin tukea, Savva toteaa.

Nuoren innostuneisuus tarttuu ja lisää myös arvostusta omaa työtä kohtaan. Savva kokee erityisen arvokkaana sen, että pystyi toimimaan esikuvana nuorelle ja kannustamaan tätä tavoittelemaan urahaaveitaan.

– Jos minulle tarjoutuu mahdollisuus osallistua uudelleen, toivotan mielelläni muitakin tervetulleeksi katsomaan, miltä työ tekijänsä mielestä näyttää.

Job Shadowing on kansainvälinen formaatti, mistä Plan International Suomi on kehittänyt maahanmuuttajataustaisille nuorille sopivan mallin. Kokeilu on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Helsingin kaupungin tuella. Mallin kautta nuori pääsee tutustumaan työpaikkaan sekä sen työtehtäviin ja -kulttuuriin. Toiveena on, että nuoret saavat myös konkreettisia vinkkejä mm. työpaikan koulutusvaatimuksista.

 

Lue lisää Plan International Suomen toiminnasta. 

Lue myös: Job shadowing on tilaisuus monikulttuuriseen verkostoitumiseen, niin työnantajalle kuin työntekijälle

 

Teksti: Emma Järvi

Kuva: Niko Jekkonen