20.5.2015

20.5.2015

 

Työnantajat lisäävät panoksiaan kehittääkseen omaa työnantajakuvaansa ja houkuttelevuuttaan. Puhutaan työnantajan arvolupauksesta, johon investoidaan entistä enemmän sosiaalisessa mediassa, työnhakija- ja työntekijätapahtumissa, työnhakukokemuksessa ja monessa muussa kohtaamisessa. Tärkeintä ovat tietysti kaikki ne toimenpiteet, joita tehdään työn sisällön, uramahdollisuuksien, kehityspolkujen ja työhyvinvoinnin eteen. Jos kaikki hienoudet muistettaisiin myös kesätyöntekijöiden kohdalla, paljon työtä ja rahaa säästyisi tulevaisuudessa.

 

Mistä luottamus työnantajaan syntyy? Siitäkö, että yritys lupaa yhdeksän hyvää ja kymmenen kaunista? Toimii tuskin edes lyhyellä matkalla. Todennäköisemmin kokemus työnantajasta syntyy kaikista niistä johdon ja esimiesten tekemistä päivittäisistä arvovalinnoista, päätöksistä, käytännöistä ja menetelmistä, jotka muokkaavat yksittäisen työntekijän arkea. Työnantajan arvolupaus voi rakentua vain luottamukselle. Se lunastetaan teoilla, ei sanoilla.

 

Mutta sanoilla, viesteillä ja erityisesti viestinviejillä on iso merkitys työnantajabrändin rakentamisessa. Ei liene vaikea arvata, kenen sanomisiin luotetaan, kun työnantajamielikuvia arvioidaan. Työntekijät ja -hakijat jakavat hyviä kokemuksiaan sosiaalisessa mediassa. Kun työpaikat ovat vaikeiden aikojen vuoksi olleet tiukassa, työnantajat ovat laiskistuneet, eivätkä työntekijöiden ja -hakijoiden kokemukset ole jaksaneet kiinnostaa. Negatiivinen kokemus jaetaan useimmiten ystävien ja kollegoiden kesken, mutta myös tietoja toisten huonoista kokemuksista julkaistaan verkossa. Jopa yli 70 % työnhakijoista sanoo, että entisten ja nykyisten työntekijöiden mielipiteet ja arviot vaikuttavat heidän päätökseensä siirtyä työnantajan palvelukseen. Kannattaakin pysähtyä miettimään, missä seurassa oma yritys on. Ja mitkä ovat ne viestit, joita haluaisi omien kesätyöntekijöidensä yhteisöissään jakavan.

 

Brändien yksinpuheluun ei ole paluuta. Sen sijaan vuoropuhelussa ja luottamuksessa on valtavat – ja toistaiseksi täysin alihyödynnetyt – mahdollisuudet. Luottamusta ruokkivan ilmapiirin luominen vaikuttaa myönteisesti kahteen keskeiseen kilpailuetutekijään: viihtyvyyteen työpaikalla ja tuottavuuteen. Hyvä työilmapiiri ruokkii myös sitä, että työnantajan arvolupaus kehittyy luonnollisesti, ja työntekijöistä voi kasvaa työnantajabrändin vaikutusvaltaisia lähettiläitä.

 

Olipa yrityksen liiketoiminta tai toimiala mikä tahansa, jokaisella työnantajalla on yksi yhteinen business, jossa tuloskunnon on oltava kohdallaan: luottamus, jonka varaan rakennetaan työnantajan arvolupaus ja sen lunastaminen.

 

Kesä on mitä mainiointa aikaa aloittaa vuoropuhelu tai jatkaa sitä. Yrityksen tulevaisuuden tekijät ovat valmiita kuuntelemaan, keskustelemaan ja toimimaan sanansaattajina, kun luottamus on olemassa. Hyvä työnantajamaine on jatkossakin edullisin rekrytointikanava.

 

Mika Wilén

markkinointi- ja viestintäjohtaja, Manpower

Manpower on mukana Vastuullinen Kesäduuni -kampanjassa asiantuntijakumppanina viidettä kertaa.