22.5.2013

Vastuullinen kesäduuni 2013 -kampanja järjesti toukokuussa kaksi koutsikoulutusta, joihin Lappeenrannan ja Tampereen kesätyönantajia kutsuttiin mukaan. Koulutuksien teemoja olivat nuoren kohtaaminen, innostava perehdyttäminen ja kehittävän palautteen antaminen. Tavoitteena oli edistää kesätyönantajien valmiuksia tarjota nuorille innostava ja opettava kesätyökokemus, jonka myötä sekä nuori että työnantaja saisivat kesätyöstä enemmän irti.

 

Koulutuksiin osallistui mukava määrä HR-esimiehä ja -asiantuntijoita sekä kesätyöntekijöiden esimiehiä. Kesäduunikoutsikouluttajina toimivat suunnittelupäällikkö Antti Järventaus Suomen lasten ja nuorten säätiöstä sekä projektipäällikkö Maarit Mattila Taloudellisesta tiedotustoimistosta.

 

Kesäduunikampanja kiittää kouluttajia ja kaikkia koulutuksiin osallistuneita!