1.6.2016

Tiedote 1.6.2016

 

Hyvä perehdyttäminen on onnistuneen kesätyökokemuksen perusta. Viime vuoden Vastuullinen kesäduuni -tutkimus paljasti, että vain alle puolet kesätyöntekijöistä koki tulleensa hyvin perehdytetyiksi.

Koulujen kevätjuhlat lähestyvät ja kesätyökausi on jälleen alkamaisillaan niin pienissä kuin suurissakin yrityksissä ja organisaatioissa.

– Nyt kun innokkaat, idearikkaat ja energiset kesätyöntekijät saapuvat työpaikoille, on tärkeää ottaa heidät vastaan tasavertaisina työkavereina, Vastuullinen kesäduuni 2016 -kampanjan suojelija ja Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio muistuttaa.

– Kun perehdyttäminen on selkeästi vastuutettu, nuori pääsee nopeasti mukaan työrytmiin ja tietää mitä häneltä odotetaan.

 

Hyvä kesätyönantaja huomioi kesätyöläisen taidot ja antaa palautetta

 

Kesätyösuhteessa nuoren perehdytys ei lopu ensimmäiseen työpäivään, vaan jatkuu läpi kesän. Parhaimmillaan kesätyö opettaa nuorelle itsenäisyyttä ja vastuunkantoa, ja auttaa löytämään omia vahvuuksia.

– Kesätyön kehittämiskohteina on noussut esille myös säännöllisen palautteen antaminen sekä kyky hyödyntää nuoren taitoja, kampanjan vetäjä Päivi Salminen-Kultanen kertaa viimekesäisiä tutkimustuloksia.

Tutkimus paljasti myös, että hyvän kesätyökokemuksen taustalla on koko työyhteisön panos.

– Parhaiten arvioiduissa kesätyöpaikoissa koko työyhteisö toimi hyvän kesätyön periaatteiden mukaan ja otti nuoren tasavertaisesti osaksi työtiimiä, Salminen-Kultanen toteaa.

 

Lisätietoja:
Päivi Salminen-Kultanen
Projektijohtaja Vastuullinen kesäduuni 2016 -kampanja
T-Media Oy
M. 040 727 9717
paivi.salminen-kultanen@t-media.fi