16.5.2019

Kesätöitä voi saada myös työllistämällä itse itsensä! Jos perinteistä palkkatyötä ei löydy tai se ei kiinnosta, yrittäjyyden lisäksi on kevyempiäkin vaihtoehtoja työllistyä. Onko sinulla taitoja, joita voisit hyödyntää freelancerina? Monet yritykset tarvitsevat nopeita ja helposti resursoituja ratkaisuja tehtäviin, jotka vaativat jonkinlaista erityisosaamista.

Erityisosaaminen voi tarkoittaa visuaalisia taitoja, organisointikykyjä tai vaikka nettisivujen rakentamista. Freelancer -toimeksiantoja on paljon tarjolla, kunhan oma motivaatio on kunnossa! Jos verkot eivät vielä niin sanotusti vesillä, alkuun pääsee päivittämällä sosiaalisen median kanavat edustuskuntoon.

– Jos sinulla ei vielä ole verkostoja ja olet vasta aloittelemassa freelancer-työtä, suosittelen, että perustat sosiaalisen median kanavia, joissa esittelet omaa osaamistasi ja keskustelet muiden käyttäjien kanssa. Suosittelen seuraamaan alasi lehtiä, blogeja, uutiskirjeitä, videokanavia sekä vaikuttajia. Kannattaa myös osallistua verkostoitumistapahtumiin ja koulutuksiin – osallistumalla voit saada kontakteja ja levittää tietoa omasta osaamisestasi. Graafisen suunnittelun freelancer-yrittäjä Annukka Repo neuvoo.

Miten muka löydän freelancer-töitä ja toimeksiantoja?

– Freelancer-töitä voi löytää lähestulkoon mistä vain. Voit verkostoitua internetissä tai vaikka soittaa paikalliseen pienyritykseen ja tarjota osaamistasi. Pienyrittäjät pitävät oma-aloitteisista tekijöistä, jotka vaivattomasti voi palkata johonkin tiettyyn tehtävään. Verkostoituessa tahojen välinen luottamus on tärkeää, Repo kertoo.

Freelancerin on tärkeää tunnistaa oma osaamisensa ja osata sanoittaa se potentiaalisille asiakkaille. Vaikka itseluottamus ja varmuus on tärkeää, ei niitä kannattaa miettiä liikaa. Itseluottamus kasvaa nopeasti freelancer-töitä tehdessä.

– Tiedä mitä osaat, mitä haluat osata ja miten voit hyödyntää osaamisestasi toisten hyväksi. Kun olet luottamuksen arvoinen, sana kirii ja maine kasvaa. Pian työt löytävät sinut.

Lue tästä ohjeita portfolion kokoamiseen. Freelancereille oivia verkostoitumispaikkoja LinkedInin lisäksi ovat Behance ja kotimainen nerot.fi Facebookissa on myös erilaisia ryhmiä, kuten ”markkinointikollektiivi” jossa alan ammattilaiset keskustelevat ja jakavat tietoa monipuolisesti.

Miten toimin, kun ensimmäinen potentiaalinen asiakas on kiinnittänyt huomion minuun?

Asiakastapaamiseen pätevät samat säännöt kuin työhaastattelussa. Pukeudu asiallisesti, ole ajoissa ja ole kohtelias. Muista kuitenkin, ettei tilanne ole oikeasti työhaastattelu – et ole ”altavastaaja”, vaan palvelua tarjoava freelancer-työntekijä/yrittäjä. Asiakkaan työnkuva voi poiketa huimasti alastasi, joten puhuttele asiakasta kansankielellä ja vältä vaikeita termejä sekä ammattisanastoa. Kaikki potentiaaliset asiakkaat ovat kiinnostuneita osaamisesi lisäksi aikataulusta ja hinnasta. Valmistaudu tapaamiseen hinnoittelemalla palvelusi, määrittämällä resurssit sekä aikavälin, jolla voit työskennellä.

– Asiakkaan pyytäessä tarjousta kirjallisena, voit avata tekstissä seikkaperäisesti mitä asiakas saa vastineeksi maksamalleen hinnalle. Selkeä tarjous luo luottamusta molemmin puolin. Tarjous on hyvä pitää joustavana. Kannustaa asiakasta dialogiin hinnasta sekä sisällöstä, jotta pääsette yhteisymmärrykseen, Repo painottaa lisäten, että:

– Älä ali-hinnoittele työtäsi! Sen lisäksi, että vahingoitat tällä omaa toimintaasi, vahingoitat myös muita alallasi toimivia polkemalla hintoja ja antamalla asiakkaille huonon kuvan.

Freelancer-työstä on hyvä tehdä kirjallinen sopimus. Kirjalliseksi sopimukseksi riittää sähköpostilla tapahtuva kirjeenvaihto, et siis tarvitse virallisia papereita ja allekirjoituksia. Kirjallisesta sopimuksesta näkee mitä on tarjottu ja vastaako toimitettu lopputulos näitä kriteerejä. Sopimukseen on myös hyvä merkitä sopimuksen irtisanomisehdot, jos yhteistyötä ei jostain syystä voidakaan jatkaa. Sopimuksen laajuudesta on hyviä sopia asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti.

Yksi verokortti riittää

Verokortit uudistuivat vuoden 2019 alussa. Verokortteja on jatkossa vain yksi, jossa on yksi tuloraja. Palkkakausikohtaiset tulorajat ja sivutuloverokortti poistuivat. Työnantajalle riittää kopio verokortista ja verokorttia voi hallinnoida digitaalisesti OmaVero -palvelussa. Useammalle työnantajalle työskennellessä tulee olla entistä tarkempi, ettei koko vuoden tuloraja ylity. Lisätietoa verotuksesta: www.verohallinto.fi

Artikkeliin on haastateltu graafisen suunnittelun freelancer-yrittäjä Annukka Repoa. Annukka Repo, tuttavallisemmin Nukka, on Tampereella asuva graafisen suunnittelun ammattilainen. Hän on toiminut freelancer-yrittäjänä jo neljän vuoden ajan tehden monipuolisia asiakastöitä, koulutuksia ja perustanut oman uutiskirjeen. Nukan uutiskirjeessä jaetaan tietoa visuaalisesta viestinnästä sekä yrittäjyydestä niin kollegoille kuin muille aiheesta kiinnostuneille. Twitter: @Nukkapallo

Lue lisää aiheesta:

Kesätyönhakija – näin kokoat portfolion hakusi tueksi!