28.8.2015

Vastuullisin kesäduuni 2015 -kilpailuun osallistui 85 työnantajaa. 5 702 kesätyöntekijää arvioi työnantajien vastuullisuutta kuuden hyvän kesätyön periaatteen osalta. Hyvän kesätyön periaatteet ovat mielekäs työ, perehdytys ja ohjaaminen, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, kohtuullinen palkka sekä kirjallinen työsopimus ja -todistus.

Arvioiden mukaan vastuullisissa kesätyöpaikoissa on viihdytty hyvin ja kesätyökokemukseen ollaan tyytyväisiä. Kesätyönantajaa ollaan myös valmiita suosittelemaan kaveripiirissä.

Tutkimustuloksissa näkyy, että vastuullisissa kesätyöpaikoissa koko työyhteisö on sitoutettu toimimaan hyvän kesätyön periaatteiden mukaan ja ottamaan nuoren tasavertaisesti osaksi työtiimiä. Kehittämiskohteissa nousee esiin säännöllisen palautteen antaminen sekä kyky hyödyntää nuoren osaamia taitoja kesätyöjakson aikana.

Alla olevaan tutkimuskoosteeseen on koottu keskeisimmät tutkimuslöydökset: