8.10.2019

Yhteisöllisyys vaikuttaa olennaisesti kesätyökokemuksen rakentumiseen ja sitä kautta kesätyöntekijän mielikuvaan työnantajasta. Lähin yhteisö on varmasti usein oma tiimi tai yksikkö, mutta kesätyössä muiden kesätyöntekijöiden kanssa verkostoituminen koetaan monesti olennaisesti kesätyökokemukseen vaikuttavana tekijänä.

– Varsinkin nuorten kohdalla yhteishenki ja me -fiilis koetaan viihtyvyyttä lisäävänä tekijänä. Ihmiset viihtyvät paremmin, positiivinen sana kiirii ja maine kasvaa tuumaa Fingridin henkilöstöpäällikkö Sonja Heiskanen.

– Työnantajan näkökulmasta on aina huolestuttavaa, jos tekeminen siiloutuu liikaa ja positiivinen yhteydenpito katkeaa. Esimerkiksi meillä ei ole aiemmin ollut yhteisiä tilaisuuksia kesätyöntekijöille perehdytyspäivää lukuun ottamatta, Heiskanen lisää.

Ryhmäyttäjä kehiin

Tämän vuoksi Fingridillä on kahtena peräkkäisenä vuonna palkattu HR:n kesätyöntekijä, jonka tehtävä on nimenomaan seurata ja vahvistaa kesätyökokemusta, esimerkiksi toimimalla sillanrakentajana kesätyöntekijöiden keskeisessä verkostoitumisessa. Kyseisessä tehtävässä viihtyy tänä kesänä Dani Lappi.

Danin tehtäviin kuuluu muun muassa työajan ulkopuolisten aktiviteettien suunnittelu, järjestely ja mahdollistaminen, kesätyöntekijöiden tukeminen perehdytysprosessissa sekä palautteen kerääminen ja kesätyöprosessien kehittäminen.

– Tärkeintä on, että hän itse verkostoituu ja luo muille kesätyöntekijöille tilaisuuksia verkostoitua yli yksikkörajojen. Lisäksi hän jalkautuu kesätyöntekijöiden pariin ja toimii ensikontaktina työpaikalla. Hän käy jututtamassa ja lounastamassa kaikkien aloittavien kesätyöntekijöiden kanssa, jonka jälkeen häntä on helppo nykäistä hihasta, Heiskanen kuvailee.

Kesätyöntekijöitä on erilaisia. Jotkut verkostoituvat helposti, toisille se tuottaa haasteita.  Yleisesti Heiskanen kokee, että nuoret ja opiskelijat ovat yhteisöllistä porukkaa, jotka mielellään viettävät aikaa keskenään myös vapaa-ajalla.

– Paljoltihan vapaaehtoinen toiminta on heidän omasta aktiivisuudestaan kiinni, mutta annamme vipuvartta muun muassa rahoittamalla aktiviteetteja ja tarjoamalla puitteet, Heiskanen mainitsee.

Positiivista virettä tekemiseen

Fingridillä HR:n verkostoitujan rooli on kerännyt vain positiivista palautetta.

– Kesätyöntekijät ovat kokeneet, että on helpompaa, kun verkostoitumista edistää kollega, eikä esimerkiksi HR-täti, Heiskanen naurahtaa lisäten, että esimerkiksi workshopeissa tilanne on selvästi neutraalimpi, jos palautetta kerää kollega eikä esimies.

Esimiehet puolestaan ovat kiitelleet tuesta perehdytyksen suhteen.

– Positiivinen vire näkyy myös toimistolla. Kesätyöntekijät käyvät lounailla yhdessä ja moikkailevat toisiaan, kun tilaisuus verkostoitumiselle on luotu. Ajatuksia vaihdetaan ja keskustelua syntyy, Heiskanen kiittelee.

Rohkea ja ratkaisukeskeinen persoona

Verkostoituja-persoonan palkkaamista Heiskanen suosittelee lämpimästi. Pitkällä tähtäimellä hän uskoo panostuksien ja yhteisöllisyyden vaikuttavan positiivisesti myös Fingridin työnantajamielikuvaan.

– Emme välttämättä ole se tunnetuin yritys opiskelijoiden keskuudessa, mutta panostamalla kesätyöntekijöihin tuemme positiivisten kokemusten rakentumista ja toivomme tietysti, että sana leviää, Heiskanen tuumaa.

Millainen tyyppi sitten sopii yrityksen verkostoituja-persoonaksi?

– Tärkeintä ovat avoimuus, lähestyttävyys ja ratkaisukeskeinen asenne, Heiskanen kuvailee, muistuttaen samalla, että muutkin työtehtävät ovat plussaa työn mielekkyyden kannalta.

– Meillä Dani tekee myös tavallisia HR:n tehtäviä ryhmäyttäjä-tehtävän ohella. Hän saa hyvin vapaasti jaksottaa omaa ajankäyttöään ja toteuttaa sovittuja projekteja.

– Tietyt raamit on sovittu alussa, mutta kaikkea saa ehdottaa ja tähän mennessä häneltä on enemmänkin tullut wow-effektin nostattavia ideoita, Heiskanen kertoo.

Muista ainakin nämä kolme asiaa, jos haluat palkata yhteishengen nostattajan työpaikallesi:

Positio ei ole sidottu tiettyyn yksikköön, mutta on tärkeää, että kesätyöntekijällä on myös oma tiimi, jonka puoleen kääntyä.

Tarjoa vaihtelevia tehtäviä, vastuuta ja vapautta. Yhteisöllisyyden rakentaminen on harvassa organisaatiossa täysipäiväinen työ, joten anna kesätyöntekijälle myös muita tehtäviä. Anna hänen sovituissa raameissa hoitaa tehtävät hänen parhaaksi näkemällään tavalla ja varmista, ettei kesätyöntekijä tylsisty tai rasitu liikaa.

Ole tarkkana rekrytointivaiheessa. Avaa rekryilmoituksessa, mihin yksikköön tehtävä sijoittuu sekä mitä halutaan? Haastattelussa on tärkeä valita sopiva persoona, mieti millä tavoin voit selvittää sopiiko kesätyöntekijä teidän organisaatiokulttuurinne edistäjäksi.