1.9.2020

Osallistava ja luovuuteen kannustava työilmapiiri innoitti Kojamon kesätyöntekijät, Niklas Niemisen ja Elias Odrischinskyn, käymään kesän aikana keskusteluja, joiden pohjalta syntyi idea omasta podcastista. Idea otettiin ilolla vastaan, ja he pääsivät muuttamaan suunnitelmansa todeksi. Mahdollisuus vaikuttaa yrityksen toimintaan konkreettisesti, vahva luottamus työntekijöitä kohtaan ja uuden oppiminen ovat olleet avain innostavaan kesätyökokemukseen Kojamolla.

Ideasta käytäntöön

Kojamolla kesätyöntekijöiden ideakilpailu on muodostunut jo perinteeksi. Kilpailu esitellään heti perehdytyksen alussa, ja kesän aikana syntyneet ideat välitetään suoraan johtoryhmälle tutustuttavaksi. Joka vuosi parhaat kehitysehdotukset palkitaan. Toisinaan kesätyöntekijöille tarjoutuu mahdollisuus päästä vaikuttamaan yrityksen toimintaan ja näkemään, kun oma idea toteutetaan käytännössä.

– Vaikka kilpailutyölle toki annettiin tietyt raamit, siinä sai kuitenkin käyttää omaa mielikuvitusta ja innovoida aika vapaasti, Niklas iloitsee. 

Elias ja Niklas ovat työskennelleet kesän aikana tiiviisti yhtenä tiiminä, ja jaettu kesätyökokemus on kirvoittanut mielenkiintoisia keskusteluja työn lomassa. 

– Yhtenä päivänä vähän vitsinä heitettiin, että tähän kun saisi vielä mikin viereen niin saataisiin ihan huikea podcast käyntiin! Homma lähtikin sitten nopeasti liikkeelle ja keksittiin jo erilaisia jaksoja, Niklas kertoo.

– Muitakin ideoita pyöriteltiin, mutta kesätyöntekijöiden podcast tuli ihan ensimmäisenä mieleen. Pyrimme podcastin avulla saamaan aikaan sellaista luontevaa ja rentoa keskustelua, Elias kuvailee.

Podcastin aiheeksi valikoitui yksimielisesti kesätyö, koska se toimi yhdistävänä tekijänä ja herätti luonnollisesti molemmissa paljon ajatuksia. Tarkoituksena on myös tarjota tuleville kesätyönhakijoille kurkistus Kojamoon työnantajana. 

– Jos itse haluaisi hakea tänne seuraavana kesänä, podcastin avulla saa ehkä paremmin kiinni kesätyöntekijän näkökulmasta, Niklas kertoo.

Hyödyllistä palautetta molemmin puolin

Ideointi ja asioiden tarkastelu eri näkökulmista on työelämässä aina tervetullutta. Tätä viestiä Kojamon ideakilpailu onkin vahvistanut hyvin.

– Tämä jää varmasti mieleen, kun myöhemmin muistelee ensimmäisiä oman alan duuneja. Että pääsee oikeasti ideoimaan ja toteuttamaan omia ideoita. Myös aiempien vuosien kilpailutyöt näkyvät Kojamon arkipäivässä, Elias iloitsee.

Ideakilpailun myötä omista ideoista on saanut hyödyllistä palautetta. Samalla työnantaja saa arvokkaita kehitysehdotuksia, joiden avulla yrityksen toimintaa voidaan parantaa entisestään. 

Niklas mainitsee kilpailun positiivisena sivuvaikutuksena myös sen, ettei omien mielipiteiden esille tuomista ole tarvinnut pelätä, vaan työympäristö on tuntunut alusta alkaen avoimelta ja luotettavalta.

– Jos huomaisin jotain parannettavaa, uskaltaisin ihan hyvin ottaa asian puheeksi.

Elias on samaa mieltä siitä, että Kojamolla vallitsee rento ilmapiiri, joka rohkaisee osallistumaan työyhteisön kehittämiseen. 

– Kynnys kysyä, miksi tai miten jotakin tehdään, on matala. Oman mielipiteensä saa rohkeasti tuoda esiin ja se otetaan huomioon, hän komppaa.

Työntekijän vahvuudet käyttöön

Vahva luottamus kesätyöntekijöitä kohtaan näkyy Kojamon arjessa myös siinä, että vapautta ja vastuuta annetaan sopivassa suhteessa. Työntekijän vahvuudet huomataan, ja ne valjastetaan käyttöön tavalla, joka hyödyttää kaikkia osapuolia.

– Mielestäni on työnantajalta aika siistiä, että meihin luotetaan tiiminä. Nähdään, että nuo tyypit pystyvät hoitamaan asiat ja delegoimaan ne toisilleen, Elias kehuu.

Molemmat ovat lisäksi yhtä mieltä siitä, että kesätyö on antanut lisämotivaatiota opiskeluun ja tuonut arvokasta käytännön kokemusta.

– Yliopisto-opiskelu on kuitenkin aika teoreettista, mutta sen jälkeen kun asioita tekee käytännössä, käsittää paremmin mistä on kyse, Elias selittää.

– Olen oppinut ymmärtämään taloushallinnon eri osia ja miten ne toimivat yhdessä. Sellainen yleiskuva on tarkentunut huomattavasti. On ollut kannustavaa päästä käyttämään koulussa opittua tietoa, Niklas kertoo.

Eliaksen kommentti uuden oppimisesta tiivistää sen, miten kesätyökokemus on laajentanut käsitystä koko alasta ja sen tuomista mahdollisuuksista.

– En edes tiedä mitä kaikkea haluan oppia vielä. Haluan oppia, mitä kaikkea voi oppia!

Niklaksen ja Eliaksen podcast kuunneltavissa täällä .

 

Teksti: Emma Järvi

Kuva: Niko Jekkonen

Artikkeli on toteutettu yhteistyössä Kojamon kanssa.