2.5.2018

Monesti on puhuttu siitä, kuinka nuorten odotetaan tekevän töitä, mutta eivät saa töitä, sillä heillä ei ole kokemusta. Koen kuitenkin, että asia jää tähän eikä tämän jälkeen puhuta laisinkaan tilanteesta työpaikan saannin jälkeen. Minkälainen asema nuorilla siellä työpaikalla on? Miten erilaiset nuoret otetaan eri työpaikoissa vastaan?

Olen usein miettinyt, miltä ensimmäiset työkokemukset tuntuvat hieman vanhempana Suomeen tulleiden nuorten kohdalla. Jos minua, jolla kielitaito on hyvin sujuvaa, jännittää ennen uusia tilanteita suuresti, minkälainen on näiden nuorten laita? Mitä asioita nämä nuoret ovat kenties huomanneet työpaikkojen välillä? Miten ne eroavat minun havainnoistani? Näihin kysymyksiini sain vastauksen neljää Planin nuorta kuunnellessani Avaa silmät osaamiselle -tapahtumassa. Ilokseni sain huomata meillä olleen aika samanlaisia havaintoja, joita avaan alla.

Ota nuori osaksi yhteisöä

Työpaikalle mennessään työntekijä kohtaa vaatimuksia. Työnantajalla on kuitenkin yhtälailla suuri vastuu luoda nuorelle työntekijälle luotettava ja rauhallinen ympäristö haastattelutilanteesta lähtien. Ensimmäistä kertaa haastattelussa olevaa nuorta saattaa jännittää suuresti, itse ainakin muistan jännittäneeni. Onnekseni ensimmäisen työpaikan esimies osasi haastatella rennolla otteella, pitäen kuitenkin tilanteen asiallisena. Haastattelutilanteeseen työnantajille lisävinkiksi, jos jokin painaa mieltä tai haluaisitte tietää jotakin nuoresta, kysykää. Kannatan suoraan kysymistä, sillä vain kysymällä on mahdollista saada asioita selville. Tämä on hyvä vinkki myös mahdollisten kiusallisten tilanteiden välttämiseksi.

Ensimmäistä kertaa töissä oleva nuori ei välttämättä osaa toimia muun työyhteisön kanssa yhtä luonnollisesti kuin muutaman vuoden työelämässä ollut työntekijä. Työnantaja voi helpottaa tilannetta paljon, pienelläkin vaivannäöllä. Ottamalla nuoren suojaan siipiensä alle ja kantamalla vastuun tämän esittelemisestä jokaiselle vakituiselle työntekijälle, voi työnantaja helpottaa nuoren tutustumista itsenäisemmin. Itse olen ainakin kokenut tämän toimineen ensimmäisen työpaikan kohdalla.

Palautteensaamista, niin negatiivisen kuin positiivisenkin, nuoret kaipaisivat enemmän. Yksi nuoristamme kiteytti palautteensaamisen merkityksen hienosti. Hänen mielestään saamalla palautetta, vaikkapa päivittäin, nuori tietää heti alusta asti, minkä suhteen suoritusta voi parantaa ja missä hän on sinä päivänä ollut hyvä. Tästä nuoren on hyvä jatkaa itsensä kehittämistä eteenpäin.

Kohtaa nuori omana itsenään

Kaikki nuoret eivät ole samanlaisia. Toiset ovat rohkeita ja sosiaalisia, toiset taas kaipaavat rohkaisua ennen keskustelutilanteisiin mukaan lähtemistä. Tähän rohkaisun kaipuuseen saattaa monesti vaikuttaa epävarmuus omasta kielitaidostaan. Jo tämän vuoksi työyhteisön on kannettava vastuunsa ja jutella nuoren kanssa sekä kysellä kysymyksiä. Yhdessä voi keskustella vaikkapa säästä, näin nuori rohkaistuu puhumaan suomea entistä enemmän. Kieli kehittyy vain puhumalla ja ajatuksia vaihtamalla. Siis puhukaa ja vaihtakaa niitä ajatuksia nuorten kanssa, he tulevat olemaan tästä erittäin kiitollisia jatkossa.

Antamalla nuoren kokeilla omaa luovuuttaan ja päästämällä hänen äänensä kuuluviin työyhteisön tehdessä päätöksiä, luodaan nuorelle tunne yhteenkuuluvuudesta. Nuori huomaa myös helpommin muilta huomaamatta jääneitä asioita työpaikalla ja voi omalla panoksellaan kehittää asioita. Työpaikasta ja työnkuvasta riippuen, on joustavuus kannattavaa molemmin puolin.

Vaikka nuoria onkin erilaisia, haluan työnantajille painottaa yksilöllisen kohtaamisen tärkeyttä. Kohdataan nuori nuorena ilman minkäänlaisia taustatekijöitä. Annetaan osaamisen puhua puolestaan, ei oleteta mitään ja ollaan avoimia. Näillä pienillä viilauksilla voidaan yhdessä saavuttaa jo jotain erittäin suurta.

 

Khadra Sugulle  Kirjoittaja on 22 -vuotias terveydenhoitajaopiskelija, jonka elämän tavoitteisiin kuuluvat ihmisten välisen keskinäisen ymmärtämisen vahvistaminen omalla asenteellaan ja omia kokemuksiaan jakamalla.

 

Katso videolta, minkälaisia terveisiä nuorilla on työnantajille:

Kuvaus: Niko Jekkonen
Toimittaja: Charlotta Forsberg

Editointi: Siiri Huttunen