11.6.2015

 

 

11.6.2015

Vastuullinen kesäduuni 2015 -kampanja on koonnut yhteen ennätyksellisen joukon työnantajia, joilla on aito halu tarjota nuorille hyviä kesätyökokemuksia. Kampanjassa mukana olevat työnantajat ovat sitoutuneet tarjoamaan nuorelle kesätyöntekijälle hyvän hakijakokemuksen, mielekkään työn, kattavan perehdytyksen ja ohjaamisen, oikeudenmukaisen ja tasapuolisen työympäristön, kohtuullisen palkan sekä kirjallisen työsopimuksen ja työtodistuksen pyytämättä. Paperilla nämä saattavat olla itsestään selviä asioita, mutta käytännössä hyvän kesätyökokemuksen takaavat prosessit vaativat vielä viilaamista.

Me työnantajat sorrumme helposti hiomaan kesätyöhön liittyviä prosesseja vain keskenämme:  toistemme parhaita käytäntöjä benchmarkaten. Olemmeko kysyneet nuorilta, miten he kehittäisivät kesätyötä? Nyt olemme!

Nuorten mielestä onnistunut kesätyö on läsnäoloa, sparrausta, kuuntelemista, innostamista, mukaan ottamista ja ohjaamista. Hyvään kesätyökokemukseen vaikuttaa koko työyhteisö – työkaverit, esimiehet ja myös ylin johto. Ensisijaisen tärkeää on, että oikeasti ymmärrämme, miksi kesätyö on nuorille niin suuri asia.

Kesätyössä kyse ei ole vain lisätienestistä ja työkokemuksen kartuttamisesta. Kesätyössä halutaan oppia, kokeilla ja kehittyä, kesti se sitten pari viikkoa tai useamman kuukauden.

 

Eniten kehitettävää on perehdytyksessä

 

Missä kesätyön osa-alueissa on nuorten mielestä eniten kehitettävää? Joulukuussa 2014 kartoitimme tekniikan ja kaupallisen alan korkeakouluopiskelijoiden ja vastavalmistuneiden kesätyökokemuksia. Kaikkein huonoimmalla tolalla on perehdytys: vain lähes puolet vastanneista kokee saaneensa hyvän perehdytyksen.

Nuoret odottavat perehdytykseltä paljon, ja syystä. Onnistuneella perehdytyksellä nuori saa kattavan ja oikeanlaisen kuvan työelämän pelisäännöistä, työnantajasta ja toimialan mahdollisuuksista. Hyvällä perehdytyksellä on nuorten mielestä myös suuri merkitys ammatillisessa kehittymisessä.

Nyt huhtikuussa selvitimme, millaisia ovat nuorten tämän kesän kesätyöhakukokemukset. Tulos oli shokeeraava. Puolet kesätyötä tänä keväänä hakeneista 15–25-vuotiaista ei ole saanut lainkaan tai juuri ollenkaan tietoa hakuprosessin aikatauluista ja etenemisestä.

Työnantajan kannalta tilanteen vakavuutta korostaa se, että 70 prosenttia nuorista keskustelee kesätyökokemuksista kavereidensa kanssa. Tähän sisältyvät myös hakukokemukset! Haluammehan me olla hyvämaineisia työnantajia myös niiden keskuudessa, jotka eivät tulleet valituiksi!

 

Nuoret ja työnantajat kehittivät suomalaista kesätyötä seuraavalle tasolle

 

Maaliskuussa kokoonnuimme Vastuullinen kesäduuni 2015 -kampanjan työnantajakumppanien ja Innokampuksen nuorten kanssa Otaniemen Urban Milliin pohtimaan konkreettisia toimenpiteitä suomalaisen kesätyön kehittämiseksi. Päivä kului innokkaasti keskustellen ja sparraten – kaikki saivat antaa näkemyksensä sekä panoksensa. Nuoret saivat äänensä kuuluviin ja pääsivät työstämään itselleen tärkeätä teemaa. Työnantajat saivat puolestaan ahaa -elämyksiä kesätöiden kehittämisen suhteen.

Esiin nousseet ideat jalostettiin Vastuullisen kesätyön toimintaohjeeksi, joka on nyt ohessa vapaasti luettavissa ja ladattavissa. Suosittelemme, että laitatte toimintaoppaan jakoon organisaationne johdolle, esimiehille, perehdyttäjille, tutoreille ja kollegoille. Sieltä löytyy ideoita poimittavaksi itse kullekin!

Onnistunutta ja vastuullista kesäduunikautta!

– Vastuullinen kesäduuni -tiimi