27.3.2020

Artikkelia päivitetty 02.04.2020| Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila vaikuttaa työmarkkinoihin ja sen myötä myös kesätyöntekijöihin vuonna 2020 monilla aloilla. Kipeä tilanne vaatii ymmärrystä, avointa viestimistä ja myötämielisyyttä niin työnantajilta kuin kesätyöntekijöiltäkin. Poikkeuksellinen tilanne on ajanut monet yritykset mietteliäisiksi tulevaa kohtaan. Jotta yritykset ja mahdollisimman moni työpaikka säilyisi, työmarkkinajärjestöt ja hallitus ovat sopineet koronakriisiä koskevista väliaikaisista muutoksista työlainsäädäntöön.

Mitä tämä tarkoittaa kesätyöntekijälle? Poikkeustoimet vaikuttavat myös määräaikaisiin työsuhteisiin eli näin ollen kesätyösopimuksiin. Suurimmat muutokset koskevat koeaikapurkua sekä määräaikaisen työntekijän lomautusta. Työsopimuslakiin on tehty koronaviruksen vuoksi muutos, jonka mukaan määräaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä voidaan lomauttaa samoin perustein kuin toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oleva työntekijä. Lakimuutos on voimassa 1.4.2020–30.6.2020. Lakimuutoksista voit lukea lisää esimerkiksi täältä.

Mitkä muutokset ovat voimassa ja mitä odotetaan?

Moni yritys on joutunut koronatilanteen vuoksi lomauttamaan henkilökuntaansa, taloudellisten vaikeuksien vuoksi. Jo voimassaolevan lainsäädännön muutoksen mukaan, mikäli yritys kuuluu yt-lain piiriin ja he täyttävät lain mukaiset ehdot, lomautusilmoitus voidaan antaa ilman yt-neuvotteluja koronakriisin vuoksi. Vaikka yt-neuvotteluja ei poikkeustilassa käytäisi, tulee työnantajan kuitenkin antaa työntekijälle työsopimuslain tai työehtosopimuksen mukainen lomautusilmoitus.

Koronaviruksen vuoksi tehdyt muutokset työsopimuslakiin:

1. Lomautusilmoitus lyhenee kahdesta viikosta viiteen päivään

2.Myös määräaikaisen työntekijän voi lomauttaa

3.Työsopimuksen saa purkaa koeajalla koronasta johtuvien taloudellisten syiden perusteella

Lakimuutokset ja kesätyöt

Mietitkö miten vallitseva koronavirustilanne vaikuttaa kesätöihin? Saako jo solmitun työsopimuksen purkaa tai voidaanko kesätyöntekijä lomauttaa? Kokosimme mieltä painavat kysymykset vastauksineen aiheeseen liittyen. Artikkeliin on haastateltu Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkalaa. Lisäksi lähteenä on käytetty Elinkeinoelämän keskusliiton ja Suomen Ekonomien julkaisemia artikkeleita.

Huomioithan että artikkeli on kirjoitettu 27.3.20 tilanteen eläessä koko ajan. Päivitämme tietoa tilanteen edetessä.

Voiko työnantaja perua kesätyöntekijän palkkauksen koronavirustilanteen vuoksi?

Vallitseva tilanne vaikuttaa yrityksiin ja työmarkkinoihin vääjäämättä. Lomautukset, etätyöt ja epävarmuus tulevasta ovat ajaneet monia yrityksiä ahdinkoon ja pohtimaan mahdollisuuksiaan palkata työntekijöitä. Osa yrityksistä saattaa lykätä tai perua kesälle suunniteltuja töitä, alasta /yrityksestä riippuen. Anna Lavikkala Kaupan liitosta rohkaisee työnantajia empaattisuuteen ja avoimeen viestintään mitä tulee kesätyöntekijöihin:

”Monelle kesätyö on ensimmäinen oikea työpaikka ja kokemus työelämästä. Siksi nuorelle voi olla erityisen hämmentävää kohdata tilanne, jossa sopimus puretaan tai hänet lomautetaan. Työnantajan tehtävä on kantaa vastuu tilanteesta ja huolehtia kesätyöntekijästä. Läpinäkyvällä viestinnällä ja keskustelulla voidaan vähentää huolia.” Kaupan liitosta kannustetaan.

Vastuullisesti toimivat yritykset viestivät kesärekrytoinneissa mukana oleville nuorille avoimesti ja läpinäkyvästi. Viestinnän olisi hyvä olla molemminpuolista ja työnantajien pitää mielessä, että monelle nuorelle tilanne voi olla hämmentävä ja tuntua pelottavalta.

Koska rekrytoinnit on usein aloitettu tai käyty jo alkuvuodesta, on työsopimussuhde voinut jo syntyä. Työsopimussuhde syntyy silloin, kun työnantaja ja työntekijä solmivat työsopimuksen. Työsopimus voidaan laatia kirjallisesti tai suullisesti ja se sitoo niin työntekijää kuin työnantajaa. Työsuhteen päättymistä koskevat samat edellytykset kuin normaalitilanteessa.

Koeaika: Lakimuutoksen myötä, koeaikapurun syynä voidaan käyttää myös tuotannollis-taloudellisia syitä. Tällöin esimerkiksi työnantajan edellytykset tarjota työtä työntekijälle ovat vähentyneet, eli töitä ei ole riittävästi. Käytännössä lakimuutoksen astuttua voimaan 1.4.2020, työnantaja saa purkaa työsuhteen koeajan aikana koronasta johtuvin taloudellisin syin. Normaalitilanteessa työsopimuksen purku koeajalla vaatii työnantajalta asialliset perustelut, kuten työntekijän kyvyttömyyden suorittaa työtehtäviään. Työntekijä voi sen sijaan purkaa tehdyn työsopimuksen koeajalla ilman perusteluja.

Purkaminen: Tämän hetken lainsäädännön mukaan työsopimuksen purkaminen (muuten kuin koeaikapurkuna) on mahdollista vain erittäin painavasta syystä, kuten työsuhteeseen vaikuttavien velvoitteiden rikkomisesta tai laiminlyönnistä. Taloudellisten ja tuotannollisten syiden varjolla työsuhdetta ei voida purkaa.

Voiko kesätyöntekijän lomauttaa? 

Väliaikaisen lainsäädännön myötä kyllä. Hallitus pyrkii tekemään lomauttamisesta mahdollisimman joustavaa yrityksille tässä poikkeuksellisessa tilanteessa, jotta irtisanomisilta vältyttäisiin. Lomautuksella tarkoitetaan sitä, että työsuhde pysyy voimassa, mutta palkanmaksu ja työnteko keskeytetään väliaikaisesti. Vähintään 20 työntekijän yrityksissä lomauttamispäätös edellyttää kuitenkin ensin yt-neuvottelujen käymistä. Lakimuutoksen myötä työsopimuslain mukainen lomautusilmoitusaika lyhenee kahdesta viikosta viiteen päivään. Tämä koskee myös määräaikaisia työsopimuksia. Lue täältä miten sinun tulisi toimia, mikäli tulet lomautetuksi. Voit myös olla yhteydessä omaan liittoosi ja kysyä ohjeita tilanteessa toimimiseen.

Mikään ei kuitenkaan estä työntekijää etsimästä itselleen toista työtä lomautuksen aikana.

Työntekijä saa irtisanoa työsopimuksensa lomautuksen aikana ilman irtisanomisaikaa. Tässä tilanteessa on kuitenkin myös hyvä muistaa, että vakituisilla työntekijöillä on koronatilanteesta huolimatta oikeus kesälomiinsa. Tämä tarkoittaa, että mikäli yrityksessä ei ole käynnissä yt-neuvotteluja tai lomautuksia, kesätyöntekijöille on todennäköisesti tarvetta.

 

En hakenut kesätöitä alkuvuodesta, sillä olin menossa ulkomaille töihin/opiskelijavaihtoon. Mitä minun kannattaa tehdä? 

Tässä tilanteessa kannattaa ottaa käyttöön plan B, tai ainakin suunnitella sellainen. Koska poikkeustilan kestosta ei ole tällä hetkellä tietoa, voi olla varmempaa etsiä töitä läheltä. Muista kuitenkin olla kirjallisesti yhteydessä jo sovittuun paikkaan ulkomailla.

Entä jos minulla tulee päällekkäisyyksiä pakollisten opintosuoritusten ja kesätöiden kanssa korovirustilanteen vuoksi? 

Ota ensi tilassa yhteys työnantajaasi ja kerro tilanteesta. Alasta riippuen työn aloitusta voidaan kenties lykätä tai neuvotella työtunneista. Avoin viestintä ja tiedottaminen molemmin puolin on nyt erityisen tärkeää.

Miten kesätyöntekijöiden tarve näkyy eri aloilla? 

Tähän on vaikea vastata vielä, kun poikkeavan tilanteen kesto on epäselvä. Tämän vuoksi myös monet työnantajat pohtivat ja yrittävät parhaillaan ennakoida ensi kesän tilannetta. Koroviruksen aiheuttamat vaikutukset ovat iskeneet erityisesti matkailu-, hotelli- ja ravintola-alalle. Tilanne kuitenkin elää jatkuvasti ja kesän osalta tilannetta on haastava ennustaa.

On kuitenkin hyvä muistaa, että työtä löytyy myös koko ajan tehtäväksi yhteiskunnan kriittisiltä aloilta, joihin kuuluu esimerkiksi ruokahuolto, siivousala, terveysala ja jätehuolto. Myös kausitöitä kuten marjanpoimintaa kannattaa reippaasti hakea.

Kaupan liitto muistuttaa, että ruokakaupan alalla töitä riittää. Tällä hetkellä myös verkkotilausten määrät ovat kasvaneet huimasti ja myös logistiikassa tarvitaan tekijöitä.

Kesätyöntekijöitä tullaan tarvitsemaan ensi kesänä myös monilla muilla aloilla. Ole rohkeasti yhteydessä sinua kiinnostavaan yritykseen ja tarkkaile auki olevia paikkoja, peli ei ole vielä menetetty!

Epävarmuus kesätöiden suhteen pelottaa. Mitä muita vaihtoehtoja minulla on? 

Epävarma, poikkeuksellinen tilanne huolestuttaa ja mietityttää nyt kaikkia, muista siis ettet ole yksin. Kesätöitä voi ja kannattaa edelleen hakea. Varmaa on, ettei kesätöitä saa jos niitä ei hae. Jos asut omassa taloudessa ja jäät ilman kesätöitä, voi olla viisasta tarkistaa Kelasta millaisiin tukiin olet oikeutettu kesän osalta. Jos taas olet opiskelija, voi kesäopintojen suorittaminen olla viisas varavaihtoehto, tällöin voit myös nostaa opintotukea/opintolainaa. Voit kehittää omaa osaamistasi erilaisilla nettialustoilla tai webinaarien tai podcastien avulla tai ryhtyä vaikka kesäyrittäjäksi. Myös lomailu kannattaa ottaa mahdollisuutena!

Muista myös, että tilanne on vain väliaikainen ja muutokset ovat nopeita!