29.12.2020

Onnistunut kesätyökokemus on molemminpuolisen kommunikaation summa. Työnantajan ja työnhakijan avoimella vuorovaikutuksella vältytään pettymyksiltä ja varmistutaan siitä, että osapuolten odotukset kohtaavat.

Vastuullisesti toimiva työnantaja kertoo tehtävästä rehellisesti ja käytännönläheisesti heti työpaikkailmoituksessa, eikä johdattele hakijaa harhaan. Toisaalta myös hakijalta odotetaan oma-aloitteisuutta kertoa omista odotuksistaan kesään liittyen.

Tampereen Sähköverkko etsi viime kesäksi rakennuttajaharjoittelijaa, jonka toivottiin olevan innostunut alasta ja halukas oppimaan uutta. Kokemuksen tai valmiiden taitojen sijaan ensisijainen toive oli motivaatio.

”Pyrimme työpaikkailmoituksesta lähtien viestimään, etteivät tehtävän vaatimukset ole välttämättömyyksiä, vaan kaikki tarvittava kyllä perehdytetään. Korostimme, että tehtävä on muotoiltavissa hakijan osaamisen pohjalta”, kertoo rakennuttaja Tuukka Kraft Tampereen Sähköverkolta.

Hakijan ääni kuuluviin

Työhaastattelu on jännittävä tilanne ihan jokaiselle, mutta se on sitä erityisesti ensimmäisiä työpaikkoja hakevalle nuorelle. Tällöin haastattelijalla on suuri vaikutus huoneen ilmapiiriin, Kraft uskoo. Parhaassa tapauksessa haastattelu on yksipuolisen tenttauksen sijaan vastavuoroinen keskustelu.

”Meille tärkeintä on selvittää, mikä käsitys hakijalla on työtehtävästä ja mitä hän ehkä toivoisi sen olevan. Toki hakijalta odotetaan aktiivisuutta ja kiinnostusta kysellä myös meidän toiminnastamme”, Kraft kertoo.

Mitä paremmin työnantaja on perillä omista toiveistaan ja mitä paremmin toiveet osataan kommunikoida, sitä paremmalla todennäköisyydellä löytyy myös tehtävään sopiva kandidaatti.

”Avoimuudella ja rehellisyydellä pääsee pitkälle. Annetaan hakijoille mahdollisuuksia kysellä ja kannustetaan aktiivisuuteen, niin vältytään pettymyksiltä.”

Harjoittelijan odotukset täyttyivät

 Viime kesän rekrytointi Tampereen Sähköverkolla osui lopulta nappiin, ja sähkötekniikan opiskelija Etti Saariniemi valittiin rakennuttajaharjoittelijaksi. Tapaus on hyvä esimerkki odotusten kohtaamisesta, jossa kumpikin osapuoli löytää etsimänsä – työnantaja motivoituneen tekijän ja hakija kannustavan oppimisympäristön.

Näin Saariniemi kuvailee kesää Tampereen Sähköverkolla jälkikäteen:

”Työnkuvani olikin monipuolisempi, mitä osasin odottaa. Ajattelin, että käyn lähinnä työmailla mutta oli mukava huomata, että tehtävään kuuluu myös tietokoneella työskentelyä”, Saariniemi kertoo.

”On ollut hauska huomata, että tämä on se mitä opiskelen yliopistossa teoriassa ja tässä se nyt tapahtuu käytännössä. Kesätyön myötä ymmärrän alasta nyt paljon laajemmin.”

 

Teksti: Väinö Vasara