17.12.2018

Vastuullisen kesäduunin 2019 -starttiseminaarissa 12.12. vierailivat myös Plan International Suomi ja Elinkeinoelämän keskusliitto. Puheenvuorojen aiheina oli monikulttuurisuus ja tasa-arvoisuus työelämässä.


Tasa-arvosta itsestäänselvyys


Elinkeinoelämän keskusliiton viestintäjohtaja Jenni Järvelä kannustaa yrityksiä palkkaamaan enemmän ulkomaalaistaustaisia kesätyöntekijöitä Suomessa.

– Meillä on osaajapula Suomessa, ja kesätyöt ovat monelle yritykselle tapa sitouttaa tekijöitä myös tehtäviin tulevaisuudessa. Sen lisäksi, tarvitsemme ulkomaalaistaustaisia osaajia, Jenni Järvelä kertoo.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on aloittanut laajan Työ ei syrji -kampanjan, joka tähtää asenteiden muuttamiseen ja syrjinnän vähentämiseen työelämässä.

Järvelä korostaa, että tasa-arvoisesta työelämästä tulisi olla itsestäänselvyys. Tasa-arvoisella kohtelulla voidaan myös houkutella ulkomaalaistaustaisia osaajia töihin. Osana vastuullinen kesäduuni -kampanjaa, EK haluaa haastaa yritykset pohtimaan, josko he voisivat työllistää jo Suomessa asuvia ulkomaalaistaustaisia opiskelijoita kesätöihin ja opintojen jälkeen mahdollisesti työllistää heidät samaan yritykseen.

– Onhan se vähän hullu tilanne jos ei käytetä jo näitä täällä asuvia ulkomaalaistaustaisia osaajia ja päästetään heidät pois valmistumisen jälkeen, Jenni Järvelä kiteyttää.

Jenni Järvelän mukaan moni varmasti ajattelee että meillä on tasa-arvoinen työelämä, ja toteaa, että niin varmasti pääasiassa onkin. EK:n teettämän taloustutkimuksen mukaan ikäsyrjintä ja seksuaalinen häirintä ovat kuitenkin työelämässä läsnä laajemmassa skaalassa kuin uskottiin. Käytännössä esimerkiksi joka neljäs nuori nainen on kokenut viimeisen kahden vuoden aikana seksuaalista häirintää työpaikalla. Suomalaisista ikäsyrjintää on kokenut 18 prosenttia vastaajista. 60 prosenttia kyselyyn vastanneista, kokee häirinnän tulevan asiakkaiden puolelta.

– Tutkimuksen mukaan vain yksi kymmenestä ilmoittaa kokemastaan työnantajalle. Tästä syystä tilanne on erittäin haastava työnantajalle.

EK halusi vastata tutkimuksessa ilmenneisiin ongelmakohtiin Työ ei syrji -asennekampanjalla, jolla voidaan herätellä meistä jokaista miettimään, onko ehkä tietoisesti tai tahtomattaan syyllistynyt syrjintään tai epätasa-arvoiseen kohteluun.

– Ei sitä työtä kiinnosta, kuka sitä työtä tekee, kunhan tekijä on osaava. Työtä kiinnostaa vaan se, että se työ tulee tehdyksi. Ne on ihmiset ja ihmisten asenteet jotka syrjii, Jenni Järvelä lopettaa.

 

Vastuullinen kesäduuni, kesätyö, starttiseminaari. Kuva: Niko Jekkonen


Job shadowing on tilaisuus monikulttuuriseen verkostoitumiseen, niin työnantajalle kuin työntekijälle


Plan International Suomen puheenvuorossa
Hanna Nurmi ja Emilia Heikkilä jatkoivat monikulttuurisuuden teemaa. Plan Suomi on mukana välittämässä kesätöitä ulkomaalaistaustaisille nuorille ja sen lisäksi he haastavat yritykset kokeilemaan job shadowing -konseptia.

– Meidän nuoret tulevat 30 eri kansallisuudesta ja tietotaitotaso voi olla hyvinkin vaihtelevaa, Hanna Nurmi kertoo.

Hän lisää, että vaikka tietotaitotaso saattaa olla nuorilla matala, palaute työnantajilta on posiitivista. Asenne ja motivaatio on kohdillaan.

Plan pyrkii aktiivisesti kehittämään toimintaansa ja kuuntelee palautetta nuorilta, samalla työnantajia kuunnellen ja uusia toimintamalleja kehittäen työelämän puolella. Eniten positiivista palautetta on tullut parityöskentelystä, jossa maahanmuuttajataustainen ja kantasuomalainen nuori tekevät yhdessä töitä läpi kesän. Tässä pystytään hyödyntämään erinomaisesti nuorten eri vahvuuksia.

– Meistä ei enää kukaan voi sulkea silmiään ajatellen, että huomenna aamulla Suomi ei enää ole monikulttuurinen maa, Hanna Nurmi painottaa.

Toinen toimiva toimintamalli on aloitusajan porrastaminen, jolloin jo hetken työskennellyt nuori osallistuu uuden nuoren perehdyttämiseen. Vertaistukea kannattaa hyödyntää siksi, että virallinen perehdyttäjä on saattanut unohtaa työympäristöstä jotain, minkä nuoret näkevät paremmin tuorein silmin.

– Tämä ei missään nimessä sulje pois virallista perehdytystä ja sen merkitystä.

Monikulttuuriseen verkostoitumiseen tarjotaan tilaisuutta “job shadowing” -menetelmällä. Job shadowing on työkokeilu, jossa maahanmuuttajataustainen nuori pääsee tutustumaan työpaikkaan, sen työtehtäviin ja kulttuuriin. Toiveena on, että nuoret saavat myös konkreettisia vinkkejä mm. työpaikan koulutusvaatimuksia.

– Job shadowing antaa nuorelle mahdollisuuden tutustua suomalaiseen työkulttuuriin, ja parhaassa tapauksessa tarjoaa mahdollisuuden TET- tai kesätyöpaikkaan. Työnantajalle, tämä on tilaisuus profiloitua monikulttuurisena työnantajana, Emilia Heikkilä avaa.

Starttiseminaarissa puhuttiin myös yrityskulttuurin, työpaikkailmoitusten ja asenteiden merkityksestä kesätöissä – Lue artikkeli täältä

Teksti: Riia Järvinen
Kuvat: Niko Jekkonen