1.9.2021

Monikulttuurisuus on yksi monimuotoisuuden osa-alue ja siten myös osa Lassilan & Tikanojan strategiaa.  Se näkyy kirkkaasti yrityksemme toiminnassa ja henkilöstössä. Henkilöstöjohtomme edistää monimuotoisuutta lakkaamatta. Lopulta on koko työyhteisön tehtävä, että työpaikalla on salliva kulttuuri, jossa kaikki ovat yhdenvertaisia.

Viestintä poikkeaa paljon eri kulttuurien välillä. Yksittäisissä L&T:n tiimeissä saattaa olla jopa 3-10 eri kansallisuutta, mikä on paljon edustusta. Esihenkilönä on tärkeä ymmärtää, mistä työntekijä tulee ja miten hän näkee maailman, jotta kommunikointi onnistuu. Meillä käytetään monipuolisesti erilaisia kommunikointitapoja viestinnässä ja perehdytyksessä. Hyödynnämme esimerkiksi videoita, kuvia ja mobiilisovelluksia. On tärkeää kohdella jokaista yksilöllisesti ottamalla selvää siitä, mikä työntekijälle toimii.

Työskentelen L&T:n kiinteistöpalveluissa ja valmistuin keväällä tradenomiksi Haaga- Heliasta. Teen rekrytointikonsulttina työpaikkailmoituksia ja olen mukana erilaisissa projekteissa. Ajauduin tähän tehtävään, sillä tykkään haastaa itseäni ja kiinnostuin opiskeluiden aikana henkilöstöhallinnasta. L&T:llä on monenlaisia eri yksiköitä ja siten paljon pieniä työyhteisöjä, joissa on ketterä ja kehityshaluinen ilmapiiri

Omalla kohdallani erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen tulee luontaisesti, koska tulen monikulttuurisesta perheestä ja olen itsekin kokenut erilaisuuden tunnetta. Ympäristömme muuttuessa myös monikulttuurisuus lisääntyy työyhteisöissä. Työnantajan on täten tärkeää luoda avoimen keskustelun ilmapiiri, sillä kulttuurien välillä on erilaisia tapoja kommunikoida ja tulkita eri tilanteita. On siis tärkeää, että työyhteisössä pääsee kertomaan omasta kulttuuristaan ja tavoistaan, jolloin konfliktin riskit pienenevät. Monimuotoisuus kukoistaa, kun työyhteisössä keskustellaan avoimesti, ollaan empaattisia ja sopeutumiskykyisiä, osataan kommunikoida oikein ja ymmärtää toista.

Natasha Madlala, Rekrytointikonsultti, L&T