1.4.2020

Epävarmoina aikoina viestinnän merkitys korostuu. Tämän allekirjoittaa myös Mika Wilén, joka toimii henkilöstöpalveluihin ja rekrytointeihin erikoistuneen ManpowerGroupin markkinointi- ja viestintäjohtajana. Hän painottaa, että vastuullinen työnantaja viestii kesätöitä hakeneille nuorille selkeästi ja faktapohjalta.

”Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila on yleisesti ottaen tilanne, joka ymmärretään, mutta nuori ei välttämättä hahmota, miten voimakkaasti ja nopeasti se vaikuttaa yritysten toimintaan. Siksi on tärkeää kertoa, mistä tilanne johtuu ja miten se vaikuttaa. Tärkeintä on ylipäätään viestiä ja tehdä se mahdollisimman ennakkoon”, Wilén toteaa.

Samoilla linjoilla on Anna Lavikkala, joka toimii Kaupan liiton työmarkkinajohtajana.

”On reilua kontaktoida kesätyöntekijöitä henkilökohtaisesti, mahdollisimman ajoissa ja kertoa ikävän tilanteen vaikutuksesta kesätyöntekijöiden palkkaukseen. Työnantajien tulee myös muistaa, että suullinenkin työsopimus pätee. Työnantajat, jotka toimivat haastavassakin tilanteessa arvojensa mukaisesti ja viestivät avoimesti, selviytyvät parhaiten.” Lavikkala pohtii.

Vastuullisuus käytäntöön

Yritykset, jotka ovat mukana Vastuullinen kesäduuni-kampanjassa sitoutuvat noudattamaan kuutta vastuullisen kesätyön periaatetta. Kysyimme Wiléniltä ja Lavikkalalta, miten näistä periaatteista voisi pitää kiinni myös poikkeuksellisessa tilanteessa.

Hakijakokemus koostuu poikkeustilassa siitä, kuinka hakijaa informoidaan, sanoo Wilén.

”Nyt eletään huhtikuun alkua, jolloin työnantajilla on vielä hyvä aika viestiä kesätyöntekijöille tilanteestaan. Yksi tapa voi olla esimerkiksi päivittää yrityksen nettisivuille, missä mennään ja vaikka kerran viikossa ajantasaistaa sitä. Jos on täysin varma, ettei kesäntyöntekijän palkkaus tule kysymykseen, tästä on tärkeintä viestiä ajoissa hakijalle”, Wilén toteaa.

Lavikkala peräänkuuluttaa työnantajan vastuunkantoa läpi koko rekrytointiprosessin:

”Monelle kesätyö on ensimmäinen oikea työpaikka ja kokemus työelämästä. Siksi nuorelle voi olla erityisen hämmentävää kohdata tilanne, jossa sopimus puretaan tai hänet lomautetaan. Työnantajan tehtävä on kantaa vastuu tilanteesta ja huolehtia kesätyöntekijästä. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kohdataan työntekijä ja kerrotaan avoimesti, miksi ratkaisu jouduttiin tekemään ja mitä se hänen kohdallaan tarkoittaa. Keskustelun täytyy olla jatkuvaa, jotta työntekijä pysyy tilanteen tasalla ja siinä vaaditaan empatiaa: asetutaan nuoren asemaan, ymmärretään ja tuetaan. ”

Kuinka hoitaa perehdytys poikkeustilanteessa vastuullisen työnantajan toimin? Sekä Wilén että Lavikkala painottavat teknologian merkitystä. ”Poikkeustilanne haastaa yrityksiä kehittämään perehdytystä aivan uudella tavalla”, pohtii Lavikkala. Wilénin mielestä silloin, kun perehdytetään teknologian avulla, on tärkeä saada viesti välitetyksi ja työyhteisö tutuksi. Lisäksi kesätyöntekijälle tulee muistaa antaa mahdollisuus ja kanava kysyä mieltä askarruttavia kysymyksiä.

Työn mielekkyys ja yhteisön tuki korostuvat, kun työyhteisö ei ole konkreettisesti läsnä. Lavikkala uskoo, että läpinäkyvällä viestinnällä ja keskustelulla voidaan vähentää huolia. Wilén puolestaan muistuttaa, että on tärkeää, ettei kesätyöntekijää jätetä yksin: ”Tapaamisia tulee luoda tiiviisti ja säännöllisesti, vaikka sitten etänä. Lisäksi keskusteluyhteyttä tulee pitää yllä myös muiden kuin palavereiden ja työasioiden hoidossa ”, hän kertoo.

Wilén uskoo, että työhön liittyvä poikkeuslainsäädäntö tulee tukemaan oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta työpaikoilla. Kun työlainsäädännön muutokset otetaan käyttöön, ne ovat yhdenvertaiset kaikille työntekijöille, kesätyöntekijät mukaan lukien. Poikkeuslainsäädännön myötä työsopimuksen saa purkaa koeajalla tuotannollisin tai taloudellisin perustein ja esimerkiksi määräaikaisen työntekijän lomauttaa, koronaviruksen aiheuttamien toimialamuutosten vuoksi.

Mitä tulee työsopimukseen ja työtodistukseen Wilén muistuttaa, että tärkeintä on pitää kiinni siitä, että ne tulee tehdyksi. Monet paperiset dokumentit pystytään skannaamaan ja hoitamaan ilman kasvotusten tapaamista, pääasia että niitä ei laiminlyö.

Kesätöitä kannattaa nyt hakea yli toimialarajojen

Toimialakohtaisuus näkyy nyt erityisesti kesätöiden haussa. Wilén ja Lavikkala kuitenkin kannustavat nuoria pitämään rattaat liikkeessä ja hakemaan kesätöitä ennakkoluulottomasti ja joustavasti, myös yli toimialarajojen.

”On totta, että monet toimialat lykkäävät päätöksiä ja laittavat rekrytointeja jäihin koronavirustilanteen vuoksi. Kuitenkaan kaikki eivät tule lomautetuiksi ja joillakin toimialoilla kesätyöntekijöiden tarve jopa kasvaa. Kaikki kesätyökokemus on arvokasta, joten kannustan nuoria hakemaan töitä joustavasti myös muilta, kuin omia opintoja vastaavilta aloilta”, Wilén tsemppaa.

 

Teksti: Riikka Hautala
Kuva: iStock