30.6.2015

30.6.2015

Nokialla kesäharjoittelijoiden perehdyttäminen aloitetaan yhteisellä perehdytystilaisuudella, joka sisältää tietoa Nokiasta yrityksenä, tuotteista, organisaatioista, strategiasta, henkilöstöasioista ja turvallisuudesta. Näin työntekijät saavat kuvan yrityksen arvoista, jotka ohjaavat jokapäiväistä toimintaa. Tilaisuudessa käydään läpi työtä koskevat käytännön kysymykset − esimerkiksi mikä on työaika, mihin toimitetaan verokortti, miten toimitaan jos sairastuu tai mistä löytyy lähin ruokala. Näitä asioita käydään tosin läpi jo työsopimuksen allekirjoitustilaisuudessa.

Nokialla esimies tekee kesätyöntekijälle oman perehdyttämissuunnitelman, joka sisältää tietoa työkaluista, tiedon saannista, yleisistä käyttämissäännöistä sekä itse työtehtävään liittyvistä tärkeistä asioista. Omasta organisaatiosta nimitetään oma perehdyttäjä eli ’buddy’, joka on usein äskettäin itsekin yritykseen tullut työntekijä. Buddy auttaa monissa käytännön kysymyksissä ja onkin usein paras henkilö perehdyttämään tiimin työtapoihin ja tutustuttamaan paremmin uusiin työkavereihin. Näin muutkin tietävät, kuka on uusi henkilö työpaikalla ja mitä hänen työtehtäviinsä kuuluu.

Erilaisten virtuaalisten kokousjärjestelmien käyttäminenkin vaatii perehdytystä, jos keskustelee ulkomailla olevien työkaverien kanssa. Tärkeä osa perehdytystä onkin verkostoituminen sekä oman yksikön sisällä ja työtehtävistä riippuen muihin yrityksen osiin. Lisäksi kesätyöntekijät tutustuvat toisiinsa yhteisissä tapaamisissa kesän aikana. Tämä on hyvä tilaisuus vaihtaa kokemuksia ja löytää yhteistyökumppaneita tulevaisuutta varten.

Mitä nopeammin kesätyöntekijä omaksuu asioita, sitä helpommin hänen on mahdollista päästä kiinni työn tekemiseen. Työntekijällä on myös vastuu omasta oppimisestaan. Yhteinen päämäärä esimiehelle ja työntekijällä onkin löytää sopiva yhdistelmä perehdyttämistä ja itse työn tekemistä. Nokian arvot näkyvät kaikessa, myös perehdytyksessä.

Yhdessä työskentelemällä saavutamme enemmän!

Pia Talonpoika, HR Specialist
Nokia

 

Katso myös video, jossa Mea kertoo kesätyöstään Nokialla