9.4.2019

Liian usein kuulee puhuttavan, kuinka vaikeaa nuorten on saada ensimmäiset työ- tai harjoittelupaikat ja päästä työelämän syrjään kiinni. Valitettavasti tämä voi johtaa kierteeseen, jota on vaikea saada katkeamaan. Kun kokemusta työelämästä ei teinivuosina kerry, on vaikeaa tietää, mihin pyrkiä opiskelemaan tai mille alalle suunnata. Vielä vaikeampaa on hahmottaa, mitä itse työelämältä haluaisi, millainen oma rooli työyhteisössä voisi olla ja millaisia vaatimuksia työelämä ylipäätään asettaa.

Työeläkeyhtiönä haluamme Elossa suomalaisille pitkiä ja ehjiä työuria. Tällaisen työuran edellytys on, että nuoret siirtyvät sujuvasti työelämään. Nuorilla itsellään on vahva halu löytää paikkansa, sen me olemme erilaisissa rekrytointi- ja oppilaitostapahtumissa todistaneet.


Töitä ja neuvoja

 

Mitä me yritysmaailman edustajat voimme tehdä, että nuorten uraunelmat eivät lakastu ennen kuin kunnolla puhkeavatkaan?

Elo on ollut koko historiansa ajan mukana Vastuullinen kesäduuni –kampanjassa ja kesällä 2019 tarjoamme kesätyön noin 20 nuorelle. Oppilaitosyhteistyön näkyvin tulos on harjoittelupaikkojen ja opinnäytetöiden tarjoaminen opiskelijoille. Se on myös osallistumista oppilaitoksen tapahtumiin, tietoiskujen ja CV-klinikoiden pitämistä ja muuta työelämäneuvontaa. Nämä toimintamallit eivät vaadi yrityksiltä kohtuuttomia panostuksia.


Monimuotoisuus haastaa ja palkitsee

 

Nuoruus ja kokemuksen puute eivät kuitenkaan ole ainoita esteitä työuralle. Suomessakin on suuri joukko heitä, joille työmarkkinat sanovat kiitos ei – jo ennen kutsua haastatteluun.

Yhteiskuntamme tarvitsee työntekijöitä. Meillä ei ole varaa jättää työelämän ulkopuolelle heitä, jotka kykenisivät omasta mielestään työhön, mutta eivät täytä 110-prosenttisesti rekrytoivan yrityksen kriteerejä.  On paljon töitä, joissa asenne, motivaation ja innostuneisuus korvaavat vajavaisen kielitaidon, liikuntakyvyttömyyden tai muun terveydentilaan liittyvän haasteen.

On olemassa lukuisia tapoja tukea heitä, joiden työllistyminen on haastavaa. Jo rekrytointitilanteessa voidaan keskittyä vain henkilön osaamiseen ja jättää alkuun huomioimatta muut tekijät. Korkeakouluilla on erilaisia ohjelmia, jotka tarjoavat harjoittelupaikkoja koulutetuille turvapaikanhakijoille. Työympäristöä tai toimintatapoja mukauttamalla vammaiselle voidaan tarjota osatyökyvyn mukaisia tehtäviä. Työttömän työnhakijan palkkaamisessa ja työkokeilupaikan tarjoamisessa yhteiskunta osallistuu kuluihin tai niitä ei edes tule. Tapoja löytyy, jos tahtoa löytyy.

Elossakin olemme vasta polun alkupäässä monimuotoisuuden toteuttamisessa. Meistä ei ole muiden neuvojiksi, mutta kannustajiksi kylläkin. Tehdään tämä yhdessä ja annetaan kaikille työtä haluaville mahdollisuus yhdenvertaiseen työuraan!

 

Blogin on kirjoittanut työeläkeyhtiö Elon henkilöstöjohtaja Hilkka Malinen.

Kuva: Työeläkeyhtiö Elo