24.2.2015

Kesätyönhakijat ovat aina tosissaan työnantajia lähestyessään – heillä on unelma työelämästä ja odotuksia kaikesta siitä ”arvosta, mitä kesätyökorttiin on ladattu”: perehdytystä, hankittujen tietojen ja taitojen hyödyntämistä, työkokemuksen kartuttamista, uuden oppimista, kehityspolkuja, työkavereita, omaa rahaa, yhteisöön kuulumista. Kaikki tärkeitä rakennuspalikoita hyvään tulevaisuuteen. Miten työnantajat voivat vastata nuorten odotuksiin? Työpaikan tarjoaminen on tietysti paras tapa. Työelämässä kukaan ei enää tarjoa eikä hae elämänmittaisia uria, mutta odotukset hyvästä työpaikasta ja hyvästä työnantajasta – tai hyvästä työntekijästä – eivät ole kadonneet mihinkään. Päinvastoin.

 

Yhä useammalla osaamisalueella ”työura” rakentuu sarjasta työrupeamia ja nopeasti toteutettavia projekteja. On vaikeaa ennustaa, mikä ammattitaito tai osaaminen on kysyttyä kolmen tai viiden vuoden kuluttua. Nyt korostetaan kykyjä, jotka liittyvät persoonallisiin ominaisuuksiin – avoin asenne, hyvä sopeutumiskyky, halukkuus opetella uutta, itseohjautuvuus, yritteliäisyys, rohkeus, riskinottokyky, intohimo, tiimitaidot, asiakaspalveluhenkisyys. Nämä ominaisuudet yhdistettynä kovaan ammatilliseen osaamiseen alkaa olla jo lyömätön yhdistelmä. On myös arvioitu, että tulevaisuudessa työpanoksia ostetaan yhä useammin vain täsmätarpeeseen eikä perinteisessä työsuhteessa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että yksilön vastuu omasta osaamisesta ja markkina-arvon säilyttämisestä kasvaa entisestään – taitoja, kykyjä ja ominaisuuksia on ylläpidettävä silloinkin, kun niistä ei makseta.

 

Millainen vastuu jää työnantajille? Edelleen suurin osa yrityksissä tehtävästä työstä tapahtuu perinteisessä työsuhteessa. Yrityksillä on jo nyt vaikea saada riittävästi ja oikea-aikaisesti osaavaa työvoimaa, tulevaisuudesta puhumattakaan. Työnantajan vastuulle jää kehittää paitsi oman organisaationsa ja koko toimintansa houkuttelevuutta ja puhuttelevuutta, myös edustamansa toimialan vetovoimaisuutta.

 

Viime kädessä työnantajamielikuvaa voidaan rakentaa kestävästi vain tekemällä kaikesta toiminnasta sellaista, että työntekijät ja muut sidosryhmät voivat luottaa yrityksen toimintaan. Kesätyöntekijät ovat arvokas tietopankki, jonka pääomaa kannattaa kuunnella ja hyödyntää, kun asetetaan tavoitteita vetovoimaisuuden kehittämiselle. Yksinkertaisilta vaikuttaviin kysymyksiin – mitä nuoret ja kesäduunarit ajattelevat työstä ja työelämän toimintatavoista, minkälaisia yrityksiä ja pomoja he arvostavat ja mikä saa heidät innostumaan työstään tai sitoutumaan työyhteisön tavoitteisiin – saa varmuudella paljon yllättäviä vastauksia. Analyysilla ja hyvällä vuoropuhelulla on mahdollista tunnistaa ne toimenpiteet, jotka toteuttamalla osaajien houkutteleminen ja pitäminen tulee astetta helpommaksi.

 

Myös kesätyösuhde on aina kahden kauppa. Ylitetään odotukset, puolin ja toisin!

 

Mika Wilén

Markkinointi- ja viestintäjohtaja, Manpower

 

Manpower on mukana Vastuullinen Kesäduuni -kampanjassa  asiantuntijakumppanina viidettä kertaa.