29.1.2020

Nuoret antavat TET-jaksolle kiitettävän arvosanan, lisäksi 37 prosenttia koki TET-jakson lisäävän kiinnostusta toimialaa kohtaan. Suurin osa nuorista (64 %) suoritti TET-harjoittelun yrityksessä. Talous ja nuoret TATin teettämään TET-jaksoa koskevaan kyselytutkimukseen vastasi yli 700 TET-jakson syksyllä 2019 suorittanutta 9.-luokkalaista ympäri Suomen.

– Tulosten mukaan TET-jakso vaikuttaa nuoren kiinnostukseen alaa kohtaan. Suomessa on pula osaavista tekijöistä kaikilla aloilla ja kaikenkokoisissa yrityksissä, joten yritysten kannattaa panostaa siihen, että nuoren ensikosketus työelämään on myönteinen. Yritysten kannattaa ehdottomasti myös viestiä nuorille avoimesti siitä, että heillä on TET-paikkoja tarjolla, Talous ja nuoret TATin toimitusjohtaja Jenni Järvelä.

Kiitosta TET -paikkojen tarjoajille

Kyselytutkimukseen osallistuneille yseille jäi TET -harjoittelusta päällimmäisenä mieleen kiva ja mukava kokemus. Siitä kiitoksen ansaitsevat TET-paikkojen tarjoajat.

98 prosenttia kaikista vastaajista koki, että työpaikalla otettiin heidät vastaan joko erittäin hyvin tai hyvin. Lähestulkoon yhtä hyvän arvion sai ohjaus työtehtävissä koko TET-jakson aikana, 96 prosentin mielestä työtehtävissä ohjattiin erittäin hyvin tai hyvin. Lähes kaikki oppilaat (94 %) kokivat saaneensa myös hyvin tietoa yrityksestä ja sen toiminnasta TET-harjoittelun aikana.

– TET-jakso on erinomainen tilaisuus työnantajille myös löytää uusia tekijöitä. Jos kokemus TET-jaksosta on hyvä, nuori voi hakeutua samalle työnantajalle myös kesätöihin. Työnantajalla on näin tilaisuus palkata nuori, joka on jo oppinut joitain talon työtehtäviä, Järvelä muistuttaa.

Miten sitouttaa nuoret?

Kehityskohteita puolestaan nuoret löysivät työtehtävien monipuolistamisesta ja osa olisi halunnut olla töissä pidempäänkin. Joka neljäs koki työtehtävät yksipuolisina, joka viides puolestaan tylsinä. Tyypillisimmät TET- jakson työtehtävät olivat muun muassa hyllyttäminen, siivoaminen, järjestely, lastenhoito ja sosiaalinen media.

– Hyödyntämällä nuoren harrastus- ja vapaa-ajanosaamista autetaan nuorta tunnistamaan myös työn ulkopuolella kertyneitä vahvuuksia, ja vastavuoroisesti yritys löytää nuoren osaamisesta helpoiten hyödynnettävät osaamisalueet. Myös sellaiset yritykset, joissa perinteisesti ajatellaan, ettei tettiläisiä voi ottaa, pystyvät helposti hyödyntämään nuorten osaamista esimerkiksi sosiaalisen median testiryhminä tai sen kohderyhmän asiantuntijoina, painottaa TAT:in viestintäkoordinaattori Anna Työrinoja.

Neljännes nuorista aikoo hakea kesätöihin samaan paikkaan, jossa he suorittivat TET-harjoittelun. Erityisesti tytöt keskittyvät jo TET-paikkaa valitessaan siihen, mikä ammatti heitä tulevaisuudessa voisi kiinnostaa. Iso osa ei kuitenkaan osaa tunnistaa, että TET-paikkaan voisi hakea myös kesätöihin.

Info tutkimuksesta:

  • Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella loka-marraskuussa 2019. Vastaajat olivat kaikki yhdeksäsluokkalaisia syksyllä 2019 TET-jakson suorittaneita. Vastaajia pyydettiin arvioimaan syksyn 2019 TET-jaksoa.
  • Kyselyyn vastanneista 42 % oli poikia ja 53 % tyttöjä. Maahanmuuttotaustaisia oli vain 10 %, joten tämän ryhmän osalta tulokset ovat vain suuntaa-antavia.
  • Tutkimuksen toteutti Talous ja Nuoret TAT ry:n toimeksiannosta tutkimus- ja neuvonantoyhtiö T-Media Oy.

Kuva: Niko Jekkonen