11.8.2020

Varsinkin opiskelijalle ensimmäinen oman alan kesätyö tarjoaa tilaisuuden päästä soveltamaan jo koulussa opittuja teorioita käytännössä. Työtehtävän lisäksi on opittava erilaisia käytäntöjä alkaen työpaikan säännöistä ja tavoista organisaatiokulttuuriin.

Kaiken uuden omaksuminen voi aluksi tuntua haastavalta, mutta aktiivinen, utelias asenne ja avoimuus kantavat kesätyössä pitkälle. Parhaimmillaan kesätyö on oppimiskokemus, joka auttaa löytämään itsestään uusia kykyjä ja ehkä löytämään sen oman tulevaisuuden polun.

Kantaverkkoyhtiö Fingridin kesätyöntekijät Valtteri Kuntsi ja Maiju Kehusmaa jakavat nyt parhaat vinkkinsä, miten ottaa kesätyöstä kaikki irti ja samalla kehittyä oman alan moniosaajaksi.

Miten kesätyö tukee parhaiten oppimista?

Kesätyössä on hyvä miettiä aktiivisesti, miten työtehtävät liittyvät koulussa opittuihin teorioihin. Myös työnantajan järjestämät koulutukset ovat loistava tilaisuus kehittää itseään.

”Fingrid esimerkiksi tarjoaa koulutuksia myös kesätyöntekijöille. Tämä on selvä merkki, että myös kesätyöntekijöiden kehittymiseen panostetaan”, tuumaa Maiju Kehusmaa.

”Jos koulutus liittyy jossain määrin omiin tehtäviin tai omiin kehityskohteisiin, kannattaa ehdottomasti osallistua. Tietysti on hyvä selvittää, tarvitseeko koulutukseen jotain pohjatietoja ja osaamista asiasta. Esimerkiksi erilaiset työyhteisötaitoja kehittävät koulutukset kuten viestintäkoulutukset ovat tärkeitä tehtävässä kuin tehtävässä, eikä näiden taitojen kehittäminen mene ikinä hukkaan”, Valtteri Kuntsi kertoo.

Millaisesta asenteesta on hyötyä kesätöissä?

Aktiivisuus ja avoimuus antavat valmiudet uteliaisuudelle ja uuden oppimiselle. Voi olla mielenkiintoista ja opettavaista esimerkiksi selvittää, mitä omien tehtävien taustalla on, kuin vain suorittaa työtä mekaanisesti. Motivoitunut asenne myös viestittää esimiehelle, että on valmis ottamaan haltuun uusia haasteita. Aktiivisuus voi olla lisäksi sosiaalista kanssakäymistä, esimerkiksi tapahtumiin osallistumista.

”Fingridillä olemme muun muassa järjestäneen viikoittain kesätyöntekijöiden vapaaehtoisia yhteislounaita, joissa voi tavata kesätyökollegoita ja oppia heidän kauttaan”, Maiju Kehusmaa kertoo.

Miten verkostoitua alan asiantuntijoiden kanssa?

Verkostoituminen alan asiantuntijoiden ja kollegoiden kanssa voi avata runsaasti mahdollisuuksia sekä oppimiseen että tulevaisuuden työpaikkoja ajatellen. Verkostoituminen vaatii tietysti hieman omaa aktiivisuutta, mutta jo rennoista kahvipöytäkeskusteluista saa vauhtia.

”Esimerkiksi kahvipöytäkeskusteluihin liittyminen on loistava keino päästä juttelemaan uusien ihmisten kanssa. Aluksi voi puhua vaikkapa säästä, mutta kun keskinäinen suhde syvenee, on se jo verkostoitumista. Alan ammattilainen on työkaveri siinä missä muutkin, eli keskustelua tai verkostoitumista ei tarvitse pelätä,” Maiju Kehusmaa rohkaisee.

”Fingrid on asiantuntijaorganisaatio, jossa on myös matala organisaatiorakenne. Yhteistyö asiantuntijoiden kanssa on siis päivittäistä ja teemme heidän kanssaan myös samoja tehtäviä. Verkostoitumista tapahtuu siis lähes huomaamatta”, Valtteri Kuntsi painottaa.

Miten rakentavaa palautetta kannattaa pyytää? Entä miten sitä otetaan vastaan?

Hyvässä tiimissä ja työyhteisössä voi kysyä avoimesti palautetta silloin, kun sitä itse kaipaa. Esimiehen kanssa voi esimerkiksi sopia kesän ajalle muutaman palautekeskustelun, jossa käydään yhdessä läpi tehtyjä työtehtäviä.

Valtteri Kuntsi muistuttaa, että rakentavasta palautteesta ei pidä pahoittaa mieltään, vaan nähdä se paikkana kehittymiselle. ”Palautteen pääpointit voi kirjoittaa ylös, jotta ne eivät unohdu heti kun huomio kääntyy muualle. Palautteesta on hyötyä vasta, kun sitä reflektoi omaan toimintaan.”

”Fingridillä esimies on lähellä työntekijää ja antaa säännöllisesti palautetta. On ollut mukava saada kuulla omasta pärjäämisestä työtehtävissä ja on ollut hedelmällistä kuulla, miltä oma toiminta näyttää ulospäin. Tämä on vahvistanut mielikuvaa, että palautteen saaminen on tärkeä osa työelämää”, Maiju Kehusmaa jatkaa.

Mitä työhaastattelussa voi kysyä liittyen osaamisen kehittämiseen?

Haastattelussa kannattaa tiedustella, millaisia osaamisen kehittämisen käytäntöjä työnantaja tarjoaa. Esimerkiksi tarjoaako työnantaja koulutuksia myös kesätyöntekijöille. Lisäksi työnantajia voi mahdollisuuksien mukaan kilpailuttaa ja näin varmistaa, että tulevassa kesätyöpaikassa tarjotaan tarpeeksi haasteita, opittavaa ja kehitysmahdollisuuksia.

”Voi myös kysyä, millaisia mahdollisuuksia on jatkaa työssä kesän jälkeen osa-aikaisena tai voiko yritykseen tehdä tutkintotyönsä. Onkin hyvä hyödyntää jalkaa oven välissä ja pyrkiä jatkamaan työsuhdetta, jos sekä kesätyöntekijä että yritys ovat molemmat tyytyväisiä toisiinsa,” Valtteri Kuntsi päättää.

Näin pääset oman alasi moniosaajaksi – Valtterin ja Maijun viisi tärkeintä huomiota:

  1. Verkostoidu alan ammattilaisten kanssa. Verkostoituminen ja kontaktien luominen tuo uusia ihmisiä ympärille. Uusilta ihmisiltä voi pyytää apua ja oppia uusia asioita, mikä tukee moniosaajaksi kasvamista.
  2. Osallistu aktiivisesti koulutuksiin. Vaikka työnantaja ei järjestäisi juuri sinun tarvitsemaasi koulutusta, voit kehittää itseäsi myös oma-aloitteisesti. Voit lukea kirjallisuutta tai tehdä opintoja, joiden kautta syventää osaamista. Esimerkiksi Valtteri ei ole koskaan opiskellut mitään Fingridin toimintaan eli energia-alaan liittyvää. ”Kesätyöt saivat kiinnostumaan aiheesta ja aionkin sisällyttää opintoihini tätä osaamista lisääviä kursseja.”
  3. Älä tyydy siihen mitä jo tiedät. Uteliaisuus laajentaa omaa osaamista ja ymmärrystä tehtävistä sekä organisaation toiminnasta. On hyvä kyseenalaistaa olemassa olevia käytäntöjä ja pohtia, miksi teemme asian näin? Jos keksii jonkin paremman tavan tehdä, se on hyvä tuoda ilmi tiimille ja esimiehelle. Mikäli idea on toteutuskelpoinen, saa se varmasti vihreää valoa, sillä kehitysideat usein tehostavat työtä ja säästävät aikaa. Kesätyöntekijänä ei siis kannata pantata omia ideoitaan.
  4. Hyödynnä jalkaa oven välissä. Pidempään työsuhteeseen jääminen takaa kehityksen moniosaajaksi jatkossakin. Kannattaa siis kysyä työsuhteen jatkamisesta tai tutkintotyön tekemisestä. Myös tehtävänkuvaa kannattaa vaihtaa mahdollisuuksien mukaan. Yksikkörajat ylittävä osaaminen vahvistaa kokonaiskuvaa organisaatiosta sekä tukee juuri moniosaamista vähintäänkin kyseisestä organisaatiosta.
  5. Opi kantapään kautta. Virheiden tekeminen on aina sallittua, varsinkin kesätyöläisenä. Epäonnistumiset saattavat olla kovia paikkoja itsetunnolle, mutta antavat myös mahdollisuuden kehittää omaa toimintaa. On siis uskallettava epäonnistua, jotta voi luoda itselleen jotain hyvää. Tässä tapauksessa oppia ja kehittää itseään. Myös palautteen saaminen ja sen reflektoiminen omaan toimintaan voidaan nähdä oppina kantapään kautta.

Valtteri Kuntsi toimii Fingridillä HR:n kesätyöntekijänä. Pesti on Valtterille ensimmäinen oman alan työkokemus. Valtteri opiskelee Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa, pääaineenaan henkilöstöjohtaminen.

Maiju Kehusmaa toimii harjoittelijana Fingridin energiaselvitysyksikössä ja on myös ensimmäisessä oman alan tehtävässään. Maiju opiskelee energiatekniikkaa Tampereen yliopistossa.

Teksti: Siiri Huttunen

Kuva: Niko Jekkonen