5.11.2018

Metsä Group on jo kolmena peräkkäisenä vuonna tehnyt yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa, tarjoten Kemian tekniikan korkeakoulun kandidaattiohjelman työelämäkursseja suorittaville opiskelijoille mentorin kesätöiden ajaksi. Opiskelijoiden sparraaminen jo opiskeluaikana on erinomainen tapa sitouttaa tulevaisuuden osaajat ja kehittää sellaisia taitoja, joita koulussa ei opita.

–  Yhteistyöstä on lukuisia hyötyjä. Pääsemme tutustumaan paremmin opiskelijoihin, eli tulevaisuuden osaajiin. Mentori saa mukavaa vaihtelua omaan työhönsä ja opimme samalla itsestämme jotain uutta. Haluamme osaltamme viestiä nuorille, että työelämässä asenne ja halu kehittää osaamistaan sekä erilaiset substanssista riippumattomat työelämätaidot ovat erittäin tärkeitä. Niitä on syytä kehittää jo opiskeluaikana, mutta myös jatkuvasti työuran aikana. Haluamme myös olla opiskelijoille tukena näiden taitojen kehittämisessä ja niiden merkityksen oivaltamisessa, kiteyttää Metsä Groupin henkilöstön kehittämisen asiantuntija Päivi Palosaari-Aubry.

Mentori ja opiskelija tapaavat kesätöiden kuluessa muutaman kerran ja keskustelevat opiskelijan mieltä askarruttavista aiheista.

–  Yliopistolta tulee ohjeita ja vinkkejä tapaamisiin, mutta mentori ja mentoroitava voivat myös itse päättää keskustelunaiheet. Metsä Groupilla kesätyöntekijöitä kannustetaan olemaan aktiivisia ja kysymään itseään kiinnostavista asioista sekä mentoritapaamisissa että arjen työtehtävien lomassa, Palosaari-Aubry mainitsee.

Tavoitteena molemminpuolinen hyöty

Kesän aikana mentorit ovat opiskelijan tukena osaamisen arvioinnissa ja antavat palautetta tämän osaamisen kehittymisestä. Tavoitteena on kehittää opiskelijalle erilaisia työelämätaitoja kuten ryhmätyötaidot, ajanhallinta, itsenäinen ja vastuullinen työote, turvallisuus sekä oman osaamisen arviointi.

– Parhaassa tapauksessa opiskelija löytää myös yhteyksiä teoreettisten opintojensa ja työelämän välillä, Palosaari-Aubry tuumaa.

Yrityksillä puolestaan on mahdollisuus saada opiskelijalta palautetta toiminnastaan, antaa opiskelijalle tehtävänanto määrätystä kehittämiskohteesta ja rekrytoida motivoituneita sekä jatkuvasti työelämäntaitojaan kehittäviä opiskelijoita.

Lisäksi mentori pääsee viestimään opiskelijoille erilaisista uramahdollisuuksista alalla valmistumisen jälkeen, pidemmällä tähtäimellä.

– Erityisesti kesätyöntekijöille tämä on tärkeätä, koska kesätyön tehtävät eivät aina ole sitä, mihin valmistumisen jälkeen tähdätään. On tärkeää kuulla erilaisista mahdollisuuksista alalla opintojen loppuunsaattamisen jälkeen, Palosaari-Aubry toteaa.

Positiiviset vaikutukset

Opiskelijoiden palautteen perusteella työelämäkurssien parasta antia on ollut itsereflektion, oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistamisen sekä niiden sanoittamisen kehittyminen sekä erilaisten työelämää määrittävien ja työnantajan toimintaa ohjaavien tekijöiden ymmärtäminen.

– Kaiken kaikkiaan suurin osa opiskelijoista on kokenut, että työelämäkurssin ansiosta kesätyökokemus on ollut antoisampi ja työn lomassa on tullut tarkasteltua asioita, joita ei muuten olisi tullut ajatelleeksi, Palosaari-Aubry kommentoi.

Useat opiskelijat ovat myös kiinnittäneet huomiota omaan toimintaansa osana työyhteisöä ja oivaltaneet oman roolinsa merkityksen sekä koko työyhteisön ja työilmapiirin että oman jaksamisensa ja työssä viihtymisen kannalta.

Palosaari-Aubry uskoo, että mentoroinnista on hyötyä ilman oppilaitosyhteistyötäkin.

-Jokaiseen kesätyöntekijään kannattaa panostaa. Mentorointi on oiva keino lisätä kesätyön merkityksellisyyttä, hän painottaa.

 

Lähde: Johanna Vainiomäki, Kim Nguyen (2018), Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulun (CHEM) työelämäkurssipilotit ja Aalto-yliopiston kotisivut

 

Teksti: Charlotta Forsberg
Kuva: Pexels.com