14.5.2020

Tämänhetkiset tapahtumat ovat asettaneet ennennäkemättömiä haasteita eri alojen työkentillä ja kesätyöhauissa. Osa osuuskaupan toiminnasta tullaan kuitenkin mahdollistamaan ensi kesänä myös kesätyöntekijöiden voimin, sillä enemmistö hakijavalinnoista on tehty jo ennen koronakriisin puhkeamista. Kesätyöntekijät ovat kaupan alalla yhä tärkeässä roolissa kesän ja koko vuoden onnistumisen kannalta.

“Toimimme alueella, missä kesäasukkaita ja mökkiläisiä on yleensä paljon, mutta koronatilanne on tietenkin vähentänyt mökeille lähtevien määrää. Vakituisen henkilökunnan tulee edelleen saada pidettyä kesälomansa, joten toiminnan pyörittäminen ei olisi ensi kesänäkään mahdollista ilman kesätyöntekijöitä. Kesätyöntekijöistä voi myös kasvaa vakituisia tulevaisuuden osaajia, minkä takia heidän työ on meille jatkossakin tärkeää”, kertoo Kaisamaria Thusberg, Osuuskauppa Keskimaan henkilöstöjohtaja. 

Kyseinen alueosuuskauppa työllistää vajaat 2000 palvelualan ammattilaista, joista suurin osa löytyvät kaupan alan tehtävistä marketeista ja erikoistavarakaupoista. Lisäksi Osuuskauppa Keskimaan toimintaan lukeutuu esimerkiksi ravintola-, hotelli-, ja liikennemyymälätoimintaa. Kokonaisuudessaan yritysverkoston toiminnat ulottuvat monipuolisesti eri palvelualojen tehtäviin.

Kaisamaria Thusberg

Rauhallista asennetta ja selkeyttä tekemiseen

Osuuskaupalla myyjän työ on tyypillisin työtehtävä riippumatta työsuhteen muodosta. Työhön kuuluvat kaikki myymälässä hoidettavat tehtävät alkaen myymälän kunnon huolehtimisesta tavaran hyllyttämiseen sekä asiakaspalvelu- ja kassatoimintaan. 

Koronan seurauksena yleisperehdytyksen päivä on vaihtunut verkossa tapahtuvaan perehdytykseen, jossa käydään erilaisia sähköisiä ratkaisuja käyttäen läpi asiakaspalvelun perusteita ja asiakasomistajuuden pelisääntöjä. Työntekijöiden on erittäin tärkeä ymmärtää, missä roolissa asiakas ja omistaja ovat. Kolmivaiheiseen myyjän perehdytykseen kuuluvat yleisperehdytys, myyjän tehtävään liittyvä myyjä- ja kassakoulutus sekä toimipisteessä tapahtuva kyseiseen työpaikkaan keskittyvä perehdyttäminen. 

“Osaamisen kehittäminen tapahtuu pääosin työpaikalla työskennellessä. Koulutetut työpaikkaohjaajat ottavat myymälässä vastuuta uusien työntekijöiden perehdyttämisestä ja huolehtivat, että kesätyöntekijöillä on tarvittava osaaminen työyhteisössä. Tulokkaat saavat siten sopivina palasina lisää oppia ja ohjausta. Ihminenhän ei kahden päivän aikana voi oppia kaikkea, mitä työssä tarvitaan”, huomauttaa Thusberg.

Myyjät ovat valtaosan työajasta asiakkaiden kanssa tekemisissä, mikä nostaa asiakaspalveluosaamisen ensisijaisena taitona esille muista vaadittavista työskentelytaidoista. Tärkeitä piirteitä myyjän työssä ovat myöskin ahkeruus, oma-aloitteisuus sekä kiinnostus kaupan alaan. 

“Tässä tilanteessa erityisen kiitettäviä ominaisuuksia ovat selkeät ja turvalliset työskentelytavat sekä rauhallisuus siinä, mitä ollaan tekemässä. Työntekijän tulee myös osata luottaa huomiseen”, Thusberg toteaa.

Vastuullisuus poikkeustilanteessa ulottuu asiakkaista kesätyöntekijöihin

Kotiin myytävän ruoan määrä on kasvanut, sillä ihmiset ostavat ruokakaupasta enemmän ruokaa kuin normaalitilanteessa. Osa ihmisen syömisestä, mikä tapahtuu normaalisti esimerkiksi kouluissa ja lounasravintoloissa on siirtynyt kotiin. Logistisesti kulutuksen siirtyminen ruokakauppoihin on hurja ponnistus kaikille kaupan toimijoille Suomessa. Työn määrä on lisääntynyt, ja työtehtävissä on tullut monella tapaa uusia ja erilaisia asioita huomioitavaksi. 

“Kauppojen henkilökunta huolehtii normaalia enemmän muun muassa hygieniasta, mikä on tuonut uusia työvaiheita myyjän työpäivään. Myyjät pyyhkivät ja desinfioivat kosketuspintoja ylläpitääkseen turvallista ympäristöä sekä asiakkaille että työntekijöille”, Thusberg kertoo.

Hotelli-, liikennemyymälä- ja ravintolapuolella on jouduttu sulkemaan toimipaikkoja, minkä johdosta osa henkilöstöstä on lomautettu. Lomautettuja työntekijöitä työllistetään ensisijaisina kaupan alalle, mikä vaikuttaa merkittävästi kesätyökuvioihin. Kaikkiin valittuihin hakijoihin on oltu henkilökohtaisesti yhteydessä, ja sovittu joko kesätyön lykkäämisestä tai joissain tapauksissa sen perumisesta. Osan kanssa kesätyöt toteutuvat normaaliin tapaan.

“Tämä on tilanne, mihin kukaan meistä ei ole joutunut, eikä tällaista tilannetta ole osannut edes kuvitella. Suuren kaupan toimijana meillä on vastuu elintarvikehuollon alueella siitä, että tarvittavat palvelut pysyvät tarjolla ihmisille. Meidän työntekijöidemme turvallisuus, terveys ja toimeentulo ovat myös merkittäviä huolenaiheita. Menneet viikot ovat ammatillisesti olleet omalla kohdalla urani haastavimmat, koska etenemme tuntemattomassa maastossa, missä määräykset, säännökset ja suositukset muuttuvat taajaan. Muutosketteryyttä ja joustavuutta on todellakin tarvittu. Samalla tämä on mieletön oppimiskokemus, mitä ei muilla tavoin olisi voinut simuloida. Se on ehkä se hopeareunus tässä pilvessä.”

 

Teksti: Leila Välimaa

Kuva: Niko Jekkonen/ Kaisamaria Thusberg

Artikkeli julkaistaan korvaavana sisältönä Vastuullinen kesäduuni- seminaarille, joka peruuntui keväältä 2020.