31.1.2015

 

”Meillä ei ole aiempaa kokemusta vammaisista työntekijöistä ja olisit liian suuri riskitekijä.”

 

”Paikka täytettiin juuri äsken.”

 

Nämä ovat yleisiä toteamuksia, joita vammainen työnhakija saa kuulla. Usein estettä työssä suoriutumiseen ei ole, mutta ennakkoluulot ja tietämättömyys muodostavat kynnyksen, joka on ylitettävä. Tästä syystä me Vamlasissa kampanjoimme sen puolesta, että vammaiset nuoret saisivat mahdollisuuden näyttää osaamisensa. Kesätyö- ja harjoittelupaikkojen saaminen on tärkeää myöhemmän työuran kannalta, erityisesti vammaisille nuorille, sillä heillä on vaara jäädä pysyvästi eläkkeen varaan.

 

”Vammalla ei tehdä työtä, vaan osaamisella ja persoonalla. Työelämä tarvitsee monipuolisia yksilöitä, jotka yhdessä muodostavat vahvan yhteisön ja hyvän työilmapiirin!”

 

Näin totesi eräs työtä hakeva vammainen nuori. Nämä nuoret ovat hyviä ongelmanratkaisijoita ja motivoituneita työntekijöitä, mutta työn saaminen vaatii heiltä paljon sitkeyttä ja aktiivisuutta. Korkeakoulutus parantaa työllistymisen mahdollisuuksia, mutta vammaisilla korkeakoulutetuillakin on ongelmia sopivien työpaikkojen saamisessa.

 

Työyhteisön monimuotoisuus on strateginen voima, joka yrityksen kannattaisi hyödyntää ja jonka merkityksen kansainväliset suuryrityksetkin, kuten Microsoft ja Google ovat tunnistaneet. Työntekijöiden monimuotoisuus auttaa yritystä suunnittelemaan palveluita ja tuotteita, jotka soveltuvat kaikille asiakkaille.

 

”Soveltuuko työpaikkamme vammaiselle henkilölle?”

 

Se selviää haastatteluvaiheessa. Liikuntavammainen työntekijä tarvitsee toimistotyössä yleensä vain tavallisen hyvää työergonomiaa, esteetöntä kulkua työpaikalla ja soveltuvia saniteettitiloja. Työntekijä voi myös tuoda mukanaan omia apuvälineitä. Esimerkiksi näkövammaisilla henkilöillä on apuvälineitä tietokoneella tehtävään työhön.

 

Jos työpaikalla pitää tehdä pieniä muutoksia, esim. rakentaa luiska, työnantaja voi saada niihin työolosuhteiden järjestelytukea Te-toimistosta. Työhönottamisen kynnystä madaltaa myös palkkatuki, jota voi saada vammaisen henkilön palkkakustannuksiin.

 

”Mitä voin tehdä?”

 

Jos haluat tehdä jotain konkreettista asian hyväksi, tule tarjoamaan kesätyöpaikkaa vammaiselle nuorelle Reilu kesätyö -tapahtumaan 5.3. !

 

Katso myös videot, joissaa nuori ja hänen työnantajansa keskustelevat hyvistä haastattelukäytännöistä:

 

 

Sari Pohjola

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Vamlas
sari.pohjola@vamlas.fi
www.vamlas.fi

Vamlas-logo