30.1.2017

Vastuullinen kesäduuni -kampanjan starttiseminaarissa 25.1. oli teemana palautteen antaminen kesätyöntekijöille. T-Median ja Vastuullinen kesäduuni -kampanjan tekemässä kyselytutkimuksessa ilmeni nuorten tarve saada kehittävää palautetta kasvotusten erityisesti esimieheltä. Myös mobiilisovellusten käyttöä peräänkuulutettiin.

Tutkimuksen mukaan erityisesti naiset tarvitsevat kannustusta. Naiset saavat palautetta monesta lähteestä, mutta heidän kokemuksensa palautteen saamisesta on miehiä kehnompi. Naiset myös kaipaavat runsaasti palautetta. Erityisesti esimiesten tulee kiinnittää huomiota naiskesätyöntekijöiden tasavertaiseen huomioimiseen.

Tutkimuksessa kävi ilmi myös nuorten tarve viestintäkanavien päivittämiseen. Suurin tarve on ottaa WhatsApp, Messenger tai vastaava mobiilisovellus päivittäisen viestinnän välineeksi. Tekstien naputtelu ei korvaa kuitenkaan kasvokkain keskustelua, joka on erityisen tärkeää aivan nuorimmille kesätyöntekijöille.

Palautteenanto osaksi esimiehen arkea

Psykologitoimisto Crescon johtaja Lilli Sundvik tarjosi puheenvuorossaan vinkkejä palautteen antamiseen: kuinka palautteen antaminen saadaan osaksi työn rutiineja.

‒ Usein haasteena on, että palautteen antaminen ei ole luonteva osa esimiehen arkea, ja tämän vuoksi palaute saattaa jäädä antamatta. Siksi on hyvä miettiä, miten palautteen antamisesta tulisi päivittäistä, helppo ja mukava osa omaa työrutiinia, Sundvik kertoo.  

Sundvikin mukaan palautteen antamiselle tulee luoda tilaisuuksia ja tilanteeseen valmistautua nopeasti. Jotta palautteen antamisesta tulee ajan myötä rutiinia, ei kannata tuijottaa liikaa palautteen laatua, vaan keskittyä mieluummin erityisesti positiivisen palautteen määrään. Itsesensuuri kannattaa jättää palautetta antaessa pois.

‒ Tärkeää on, ettei rima palautteen antamiselle nouse liian korkealle. Palautteen antamista ei kannata viedä liian pitkälle tai pyrkiä tekemään asiasta liian vaikeaa, Lilli Sundvik muistuttaa.

Palautteen antamisesta kannattaa kertoa nuorelle, jotta palaute ei jää tunnistamatta.

Nuorille voimaannuttavia kesätyökokemuksia

Vastuullinen kesäduuni 2017 -kampanjan suojelija, Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Leena Mörttinen korosti puheenvuorossaan erityisesti kesätöiden tarjoamisen merkitystä sukupolvien välisen kuilun estämiseksi.  

‒ On tärkeää tarjota nuorille kesätöitä sekä ottaa heiltä palautetta vastaan, erityisesti aikana, jolloin nuorilla on erittäin paljon valtaa sosiaalisen median ansiosta. Nuoret kokevat tekemänsä työn merkitykselliseksi, joten tarjotaan nuorille voimaannuttavia kesätyökokemuksia, Leena Mörttinen sanoo.

Mörttinen painottaa kesätöiden vaikutusta myös oman minuuden rakentumisessa:

‒ Kesätyöt olivat niitä keskeisimpiä kokemuksia, jotka määrittävät sitä, kuka minä tänä päivänä olen.

Ideat jakoon verkostoitumalla

Yksi kampanjan tehtävistä on työnantajien kesätyöprosessien kehittäminen. Työnantajille järjestettiin starttiseminaarissa roundtable-keskusteluja, joissa jaettiin kokemuksia ja ideoita eri kesätyöprosesseista.

Aiheina oli kesätyökokemusten merkitys omaan työuraan, kesätyöntekijöiden verkostoituminen työyhteisössä, perehdytyksen toteuttaminen, vastuullinen esimiestyö sekä Facebook-ryhmien hyödyntäminen hakijakokemuksen parantamiseksi.

‒ Koska kaikkia ideoita työelämässä ei tarvitse keksiä itse, koimme roundtable-keskustelut loistavaksi tavaksi luoda työnantajille mahdollisuuden verkostoitua toistensa kanssa, vaihtaa kokemuksia kesätyöprosesseihin liittyvistä aiheista ja saada uusia ideoita, valottaa Vastuullinen kesäduuni -kampanjan projektijohtaja Päivi Salminen-Kultanen.

 

Pöytäkeskusteluja vetivät kampanjan pääyhteistyökumppanit Nokia, Sonera, Oikotie Työpaikat, Destia ja S-Ryhmä. Kampanjan pääkumppaneita ovat myös Varma ja Opteam. Pöytäkeskustelujen keskeisimmät ideat tullaan julkistamaan Vastuullinen kesäduuni -sivustolla.

Lisää kuvia seminaarista Facebookissa.

 

Teksti: Sonja Taipale
Kuvat: Niko Jekkonen