15.4.2020

Koronakriisin myötä kesätyöpaikkojen määrä romahti useilla tuhansilla ja murensi monen nuoren kesätyöhaaveet.  Rekrytointeja on saatettu lykätä epävarmuuden jatkuessa ja kesätyöntekijöitä on voitu lomauttaa tai irtisanoa koeajalla taloudellis-tuotannollisista syistä.

Samanaikaisesti etenkin maa- ja puutarhatilat pohtivat mistä työvoimaa löytyy, kun tuotantoa ja sadonkorjuuta tyypillisesti hoitaneet 16 000 ulkomaista työntekijää eivät pääse Suomeen. Koronan rajoittaessa työvoiman liikkuvuutta, työntekijöitä on löydettävä muualta.

Näitä lähtökohtia silmälläpitäen maatila- ja puutarhayrittäjät, kesätyötoimijat ja työnvälityksen ammattilaiset ovat käynnistäneet yhteistyön, jonka tavoitteena on ratkaista kahta koronakriisin aiheuttamaa ongelmaa: mistä löytää kesätöitä niitä haluaville nuorille ja mistä työvoimaa maa- ja puutarhatiloille?

– Marja- ja maatiloilla tarvitaan yli 10 000 työntekijää, jotta saamme suomalaista ruokaa pöytään. Pelastetaan sato 2020 -yhteistyöllä kannetaan vastuuta siitä, että erityisesti nuoret työllistyvät kesäksi ja ruokaa pystytään tiloilla tuottamaan kriisiaikanakin. Hienoa on yhteisöllisyys, joka haasteen ympärille on rakentunut”, kertoo Vastuullinen kesäduuni -kampanjan projektijohtaja Päivi Salminen-Kultanen.

Arvokas CV-merkintä ja taitojen kartuttamista

Ennakkoluulottomille nuorille avautuu kuitenkin uusia mahdollisuuksia maatiloilla, joilla on huutava pula satokauden työntekijöistä. Kannustammekin nuoria hakeutumaan ennakkoluulottomasti töihin maa- ja puutarhatiloille, joilla on huutava pula satokauden työntekijöistä. Työllä on iso merkitys yhteiskunnallisesti, mikä ruokkii työmotivaatiota.

Etenkin työuransa alussa olevalle nuorelle kausityö on erinomainen oppimismahdollisuus, joka vahvistaa fyysisen kunnon lisäksi monia tärkeitä työelämätaitoja, kuten sosiaalisuutta, ongelmanratkaisutaitoja sekä pitkäjänteisyyttä. Tällainen koronakesän työkokemus voi olla arvostettu CV-merkintä myös myöhemmässä työnhaussa. Tehdyllä työllä myös todella on merkitys Suomen huoltovarmuuden takaamisessa.

Työtehtävät maatiloilla ja puutarhoilla ovat monipuolisia ja eivät rajoitu pelkästään mansikoiden tai herneiden poimintaan. Tekijän kokemuksesta ja osaamisesta riippuen tehtävät voivat sisältää myös työnjohtoa, pakkaamista, tuholaistorjuntaa tai vaikkapa työkoneiden ajamista.

Elinkeinoelämän keskusliitossa osaamisesta ja digitalisaatiosta vastaava johtaja Taina Susiluoto kiteyttää työkokemuksen merkityksen onnistuneesti EK:n tiedotteessa:

–Työnantajan näkökulmasta tällainen poikkeusolojen kausityö erottuu edukseen CV:ssä. Se kertoo rohkeasta asenteesta, toimeen tarttumisesta ja vastuunkannosta vaativana aikana. Myös monipuolinen osaaminen eri tehtävissä on eduksi. Sellaisille tekijöille löytyy varmasti kysyntää myös siinä vaiheessa, kun Suomessa päästään palaamaan normaalimpaan arkeen.

Tutustu paikkoihin ja hae. 

 

Yhteistyö: #pelastetaansato 2020

  • Maatila- ja puutarhayrittäjät, kesätyötoimijat ja työnvälityksen ammattilaiset ovat käynnistäneet yhteistyön, jonka tavoitteena on ratkaista kahta koronakriisin aiheuttamaa ongelmaa.
  • Yhteistyöverkosto: ProAgria, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto, Suomen Kylät ry, Puutarhaliitto ry, Oikotie Oy, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Henkilöstöpalveluyritysten liitto, Juho Toivola, Suomen 4H-liitto ry

Aiheesta muualla:

Kesätyö voi odottaa maalla.

Yhteistyöverkosto aktivoi nuoria kesätöihin maa- ja puutarhatiloille − nuoret auttamaan koronakriisin aiheuttamaa työvoimapulaa

Taina Susiluoto: Nuoria tarvitaan koronakesänä maatilojen kausitöissä!

Nuoret auttamaan koronakriisin aiheuttamaa työvoimapulaa