17.6.2021

Kaikki lähti ideasta. Metsäteollisuuden alalla toimivan Kotkamills Oy:n laboratoriossa alettiin pohtia vuoden 2020 keväällä, kuinka taloon tulevien kesätyöntekijöiden perehdytystä saataisiin tuettua tavalla, joka palvelisi niin perehdyttäjiä kuin perehdytettäviä. Syntyi ajatus perehdytyksen aikana pidettävästä oppimispäiväkirjasta, joka toimisi juuri aloittaneen työntekijän ajattelun ja kertaamisen tukena sekä aktiivisena yhteydenpitokanavana esimiehen ja perehtyjän välillä. Idea pantiin toteutukseen ja se toimi käytännössä niin hyvin, että menetelmää ovat ehtineet kokeilla kesätyöntekijöiden lisäksi myös muut laboratorioon tulleet uudet henkilöt. Oppimispäiväkirja on lunastanut paikkansa osana perehdytyskäytäntöjä. 

Kotkassa toimiva, reilut 500 henkilö työllistävä Kotkamills Oy voi suunnata katseen hyvillä mielin kohti kesää. Tänä vuonna yrityksen laboranteiksi palkatut kesätyöntekijät on ehditty perehdyttämään jo kesäkuun alussa huolella tehtäviinsä, minkä ansiosta kesälomat pyörivät onnistuneesti tänäkin kesänä. 

–Meillä Kotkamillsillä kesätyöntekijät tuuraavat vakityöntekijöitä eikä paletti pyörisi ilman heitä. Kesätyöntekijät ovat todella tärkeässä roolissa, kiittelee Kotkamillsin laatujärjestelmä- ja laboratoriopäällikkö Minna Hannula

Parempaa vuorovaikutusta rennosti, omaan tyyliin 

Viime kesänä Kotkamillsillä törmättiin haasteeseen, joka oli selätettävä. Koska laboratoriossa esihenkilöt eivät työskentele aloittaneiden kesätyöntekijöiden kanssa samoihin aikoihin tai samoissa työtiloissa ja näin ollen vuorovaikutuksen tukemiseen ja palautteen antoon tarvittiin uusia käytäntöjä. Perehdytyksen tukena toimiva oppimispäiväkirja on vahvistanut viestintää esihenkilöiden ja kesätyöntekijöiden välillä ja auttanut juuri taloon tulleita jäsentelemään työsuhteen alussa tulevaa tietotulvaa.

–Monet kesätyöntekijät ovat alkuun hieman ujoja. Oppimispäiväkirjan muodossa voi olla helpompi kysyä kaikki mieltä askarruttavat kysymykset, kertoa omista ajatuksistaan ja jakaa syntyneitä oivalluksia. Samalla saadaan rauhoitettua työhön opastamisen osuutta, kun kysymykset laitetaan muistiin ja niihin palataan myöhemmin, laboratorioinsinöörinä ja laboranttien esihenkilönä toimiva Anu Wecksten kertoo. 

Perehdytyksen oppimispäiväkirjaa täyttävät kaikki taloon saapuvat kesätyöntekijät, kukin itselleen sopivalla tyylillä ja vauhdilla. Työntekijät kuvaavat muun muassa päivän kiireisyyttä asteikkotaulukolla, kertovat opittuja oivalluksia sekä askarruttamaan jääneitä asioita. Päivän päätteeksi teksti skannataan esihenkilölle, joka vastaa viestiin sähköisessä muodossa. Näin vastaukset jäävät talteen kirjallisessa muodossa, ja niihin on helppo palata aina kun siltä tuntuu. Wecksten ja Hannula painottavat, ettei kirjoittamisesta tule tuntea stressiä. 

–Painotamme, ettei kieleen tai oikeinkirjoitukseen tarvitse varsinaisesti keskittyä, vaan kesätyöntekijä voi viestiä lyhyesti ja ytimekkäästi. Jos jonakin päivänä ei ehdi tai halua täyttää, on mahdollista lähettää vaikka useamman päivän mietteet kerralla. Pääasia, että kommunikaatio pelaa molempiin suuntiin, Wecksten toteaa. 

Simppeli perehdytyskäytäntö osoittautui menestykseksi

Oppimispäiväkirja toimii vain yhtenä osana Kotkamillsin kesätyöntekijöiden perehdytysohjelmaa. Jokaiselle aloittavalle työntekijälle laaditaan perehdytysohjelma, joka käsittää työhön tutustumisen lisäksi muun muassa työturvallisuuteen liittyvien asioiden läpikäyntiä, työpaikkaan tutustumista ja monia käytännön asioita. Perehdytyksen oppimispäiväkirja auttaa seuraamaan niin työhönopastusta kuin työn oppimista. 

–Työnopastus toteutetaan vieriopetuksena, jossa opastettava opetetaan kädestä pitäen suoriutumaan itsenäisesti omasta tehtäväkokonaisuudesta. Olemme kohdanneet todella palkitsevia hetkiä, kun ensimmäisten päivien kysymyksiä ja jännitystä täynnä olevat oppimispäiväkirjan sivut ovat väistyneet ja tilalle on tullutkin osaamisen syventymistä ja kasvamista. Se on aina pieni juhlanhetki kaikille, Hannula hymyilee. 

Oppimispäiväkirjan pitäminen on saanut Kotkamillsillä niin hyvää palautetta, että se on otettu osaksi kaikkien laboratorioon tulevien työntekijöiden perehdytysohjelmaa. Onpa käytäntöä lainattu ylpeydellä myös muiden osastojen käyttöön talon sisällä. Myös tulevaisuudessa Kotkamillsin laboratorio kesätyöntekijät tulevat täyttämään oppimispäiväkirjaa oman ajattelun ja kertaamisen tukena, niin positiivisia tuloksia käytännön kokeilu on tuonut.

–Yhden kesätyöntekijän kanssa käytiin läpi sitä, millaisen kasvutarinan hän koki kesän aikana. Kannustinkin häntä pitämään tämän kokemuksen mielessä. Toivottavasti se luo uskoa myös tulevaisuuden työkokemuksiin, Hannula kiteyttää.

 

Teksti: Riikka Hautala