Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteriseloste asiakasrekisteristä

1. Rekisterinpitäjä

TAT-Palvelu Oy
Porkkalankatu 20 A
00180 Helsinki

2. Rekisteritiedoista vastaava henkilö

Päivi Salminen-Kultanen
paivia.salminen-kultanen@t-media.fi

3. Rekisterin nimi

Vastuullinen kesäduuni -kampanjan yritysasiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

– asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
– palvelun toteuttaminen,
– asiakastapahtumien varmentaminen,
– asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
– markkinointi
– analysointi ja tilastointi,
– mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
– muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Henkilötietoja voidaan myös käsitellä samaan konserniin kuuluvissa muissa suomalaisissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.

5. Rekisterin tietosisältö

– Nimi
– Sähköpostiosoite
– Matka- ja/tai muu puhelinnumero
– Organisaatio ja asema
– Organisaation osoitetiedot ja www-osoite
– Organisaation laskutustiedot

Keräämme myös tietoa rekisteröidyn oman työnantajan toimialasta, yrityksen koosta ja esimerkiksi tarjottujen kesätyöpaikkojen määrästä. Lisäksi palvelimelle tallentuu viestinnän toteuttamiseen liittyviä tietoja sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Vastuullinen kesäduuni -kampanjan ilmoittautumislomakkeen kautta, puhelimitse, sähköpostitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Luovutamme tietoja yrityksemme kanssa samaan konserniin kuuluville suomalaisille yhtiöille. Voimme luovuttaa tietojasi myös muille tahoille, kuten tavaran- ja palveluntoimittajille kohdan 4 mukaisesti. Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimelle tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun. Käytämme säännönmukaisesti esimerkiksi ja muun muassa MailChimp-palvelua.

8. Rekisteritietojen suojauksen periaatteet

Tiedot on suojattu asianmukaisesti palomuurilla, salasanalla ja muilla teknisillä sekä organisatorisilla keinoilla. Tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Käsittelyn kesto

Tietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

11. Tarkastusoikeus ja tietojen poistaminen

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Pyynnön voi tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna yhtiön toimipakkaan.

Tutustu pääkumppaneihimme