1.11.2018

Tulevanakin kesänä lukemattomat nuoret ja opiskelijat kartuttavat jälleen kokemusta työelämästä. Onnistunut kesätyökokemus merkitsee eri asioita eri ihmisille. Alaikäiselle nuorelle ensimmäinen kesätyö merkitsee omaa rahaa, itsenäistymistä ja ensiaskelia työelämään. Opiskelijalle kesätyö on usein ensimmäinen oman alan työpaikka ja toimii näin ollen väylänä uraputkeen. Riippumatta siitä, onko nuori ottamassa ensiaskeliaan työelämään tai kokenut kesätyökonkari merkitsee kesätyö oppimista, työidentiteetin rakentamista, oman alan löytämistä, uusia tuttavuuksia ja mielenkiintoisia kokemuksia!

Onnistuneen kesätyökokemuksen pitäisi mielestämme olla itsestäänselvyys jokaiselle nuorelle, riippumatta aiemmin kertyneen kesätyökokemuksen määrästä! Tänä vuonna nostamme kampanjan pääteemoiksi onnistuneen ja rehellisen hakijaviestinnän, tavoitteiden asetannan sekä merkityksellisen kesätyön tarjoamisen.

–  Onnistuneen kesätyökokemuksen pitäisi mielestämme olla itsestäänselvyys ja jokaisen nuoren perusoikeus. Kesäduunitutkimuksen mukaan* vastuullisen kesätyön periaatteisiin sitoutuneissa yrityksissä työskentelevien  nuorten kesätyökokemukset onkin viritetty korkealle tasolle. Kehittämisen varaa löytyy kuitenkin edelleen, kesätyöpaikkoja pitäisi esimerkiksi tarjota enemmän myös ulkomaalaisille opiskelijoille, maahanmuuttajataustaisille nuorille  ja vammaisille nuorille, toteaa Vastuullinen kesäduuni -kampanjan projektijohtaja Päivi Salminen-Kultanen.

Yhteiskuntavastuun kantaminen on entistä tärkeämpää

Kesätyön yhteiskunnallinen merkitys on kiistaton. Kesätyöt ovat tärkeä välietappi nuoren matkalla aikuisuuteen ja on tärkeää, että nuorille saadaan tarjottua hyviä kesätyökokemuksia, jotta meillä tulevaisuudessa on motivoituneita työntekijöitä. Kesätyöt antavat nuorille eväät tulevaisuuteen ja auttavat pääsemään kiinni työelämään jo aikaisessa vaiheessa. 82 prosenttia Vastuullisin kesäduuni -tutkimukseen vastanneista nuorista kokivat, että kesätyö lisäsi heidän luottamustaan tulevaisuuden työllistymisen suhteen.

– Kesätyössä opitaan työelämän pelisäännöt, tutustutaan erilaisiin toimialoihin, verkostoidutaan, luodaan pystyvyyskäsitystä työntekijänä ja luodaan pohja urakehitykselle. Hyvän kesätyökokemuksen tarjoaminen on verraton keino kiinnittää nuori osaksi yhteiskuntaa ja hyötyä nuoren tuoreista näkökulmista ja osaamisesta, Salminen-Kultanen painottaa.

Voit ilmoittautua vastuulliseksi kesätyönantajaksi tästä.

*Vastuullinen kesäduuni -tutkimukseen vastasi kesällä 2018 yhteensä 7790 nuorta 128 yrityksestä.