11.4.2018

Kraton Chemical on voittanut Vastuullisin kesäduuni -kilpailun omassa sarjassaan jo kahtena peräkkäisenä vuonna. Human Resources BP Kati Kaikkonen uskoo, että menestys poikii koko henkilöstön asenteesta ja kesätyöntekijöiden tasavertaisesta kohtelusta.

Sitoutuneisuus koko organisaation arvo

Kratonilla onnistuminen lähtee pitkälti johdon sitoutumisesta ja siitä, että lähtökohtana on yhteinen tavoite: tulevaisuuden tekijä on kumppani heti alusta lähtien.

– Emme lähtökohtaisesti palkkaa kesähessuja, vaan tulevaisuuden tekijöitä, jotka toimivat rinta rinnan vakituisten työntekijöiden kanssa. Toimimalla vastuullisesti pystymme profiloitumaan työpaikkana, jonne halutaan takaisin, ja näin meillä on vuosi vuodelta suurempi ryhmä erinomaisia työntekijä kandidaatteja, joista valita, Kaikkonen kuvailee.

Kun oma väki on sitoutunut ja osallistuu aktiivisesti kesätyöhön liittyviin prosesseihin, saadaan kesätyöntekijöiden työpanos myös paremmin esiin.

Samat prosessit luovat tasavertaisuutta

– Kesärekrytoinneissa prosessit ja kriteerit vastaavat täysin normaaleja käytäntöjämme, Kaikkonen kertoo.

Myös perehdytys vastaa vakituisten työntekijöiden saamaa perehdytystä. Näin syntyy tasavertainen tilanne, jossa kesätyöntekijällä on yhtä hyvät edellytykset menestyä työssään kuin vakituisilla työntekijöillä.

– Jokaiselle kesätyöntekijälle nimetään myös oma työhönopastaja, joka on yksi työtovereista, Kaikkonen mainitsee.

Näin ollen kesätyöntekijä ei saa palautetta ainoastaan esimieheltään, vaan myös työtokavereiltaan. Työhönopastajat käyvät asiaankuuluvan koulutuksen ja toimivat opastajina ympäri vuoden.

Osallistamalla henkilöstön osoitat arvostusta

Vakituinen henkilöstö on vahvasti mukana koko kesätyökauden ajan. Alkaen rekrytoinneista.

– Kysymme rekrytointivaiheessa henkilöstöltä, millaisia tarpeita milläkin osastolla on ja millaisia tyyppejä he toivovat taloon. Näin ollen henkilöstö pääsee vaikuttamaan ja tiimiin löydetään helpoiten sopivimmat ihmiset, Kaikkonen tuumaa.

Kollegat osallistetaan myös perehdytykseen ja arviointiin.

– Meillä työhön perehdyttää kollega, eikä esimies. Työkaverit ovat siis vahvasti läsnä alusta loppuun.

Syksyllä vakituisten työntekijöiden kanssa keskustellaan kuluneesta kesästä ja heidän kehitysehdotuksensa kerätään talteen.

– Nyt kun olemme kilpailussa menestyneet, niin tuomme tietysti sitä esiin työntekijöiden keskuudessa. Onnistuminen luo positiivista virettä ja tahtoa olla yhtä hyviä, jos ei vielä parempia, jatkossa!

 

Top 3 vinkkiä henkilöstön sitouttamiseen:

 

Osallista vakituiset työntekijät kesätyöprosesseihin. Hyödynnä henkilöstön osaamista perehdytyksessä ja arvioinnissa sekä kesätyökauden aikana esimerkiksi mentorin roolissa.

Kun kesätyöntekijä kulkee saman polun kuin vakituiset työntekijät, syntyy tasavertainen tilanne, jossa kaikilla on sama osaaminen ja edellytykset menestyä työssään.

Arvosta oman henkilöstön mielipidettä. Kysy vakituisilta työntekijöiltä, millaista tekijää he kaipaavat tiimiinsä, ja kerää kehitysideat talteen kesän lopussa.

 

Teksti: Charlotta Forsberg
Kuva: iStock