14.7.2016

Sonera rekrytoi satoja kesätyöntekijöitä vuosittain ja tänä kesänä toimipisteissämme ympäri Suomea työskentelee yhteensä noin 350 innokasta osaajaa. Työtehtävät vaihtelevat myynnillisistä asiakaspalvelutehtävistä tuotekehitykseen ja markkinoinnista verkon suunnitteluun. Yli 45 % Soneran kesätyöntekijöistä palaa kesätöihin seuraavana kesänä tai jatkaa työskentelyä kesän jälkeen. Moni vakituisista työntekijöistämme on aloittanut uransa meillä juuri kesätöiden kautta, joten kesätyö onkin oiva keino lähteä rakentamaan pidempää urapolkua talossamme. Näistä syistä johtuen laitamme paljon paukkuja perehdytykseen ja haluamme laadukkaalla perehdytyksellä auttaa kesätyöntekijöitä sitoutumaan meihin myös pidemmällä tähtäimellä.

Keräämme kesätyöntekijöiltä vuosittain palautetta kesän päätteeksi saadaksemme selville missä asioissa voimme vielä parantaa. Perehdytys toimii hyvänä esimerkkinä siitä, miten olemme kehittäneet toimintaamme saamamme palautteen perusteella. Totesimme muun muassa, ettei perinteinen ”luokkahuonekoulutus” powerpointteineen välttämättä ole mielekkäin tapa kaikissa perehdytystilanteissa, joten Dare-arvomme hengessä päätimme tänä kesänä kokeilla innovatiivisempia ja hauskempia tapoja kesätyöntekijöiden perehdytyksessä.

Soneralla jokaisen, myös kesätyöntekijän työpanoksella on merkitys strategiamme toteutumisessa. Hahmottaaksemme tätä isompaa kokonaisuutta jo ennen työsuhteen alkua, lähetimme kesätyöntekijöillemme preboarding-paketin, jossa käsiteltiin muun muassa Telia Company -konsernin ja Soneran välistä suhdetta, havainnollistettiin videoiden avulla matkaamme uuden sukupolven operaattoriksi ja esiteltiin kulttuurimme pohjalla vaikuttavat arvot Dare, Care & Simplify. Osa esimiehistä innostui nauhoittamaan videoitakin, joissa kerrottiin odotuksista kesän ajalle ja avarrettiin kulttuuriamme.

Aktiivista vuoropuhelua työn merkityksellisyydestä ja kulttuurista on jatkettu myös työsuhteen alettua. Perehdytykseen osallistuvat esimiehen lisäksi kollegat, HR, sidosryhmät ja joissakin yksiköissämme myös erillinen valmennustiimi. Kasvotusten tapahtuvan perehdytyksen tukena hyödynnämme myös digitaalisia kanavia, kuten verkko-oppimistyökalua ja videoita. Uudenlaiset työkalut mahdollistavat joustavan perehtymisen erityisesti niissä toiminnoissa, joissa työtä tehdään vuoroissa.

Halusimme yhtäältä tarjota kesätyöntekijöille mahdollisuuksia verkostoitua laajemminkin talomme sisällä. Heidän oli esimerkiksi oman Facebook-ryhmän kautta mahdollisuus aloittaa keskinäinen verkostoituminen jo ennen työsuhteen alkua. Olemme myös kannustaneet kesätyöntekijöitä ottamaan proaktiivisesti selvää tulevista uramahdollisuuksista ja opinnäytetyöpaikoista Soneralla jo hyvissä ajoin ennen kesän loppua. Tälle on kehitetty oma kanavansa, jonka kautta kesätyöntekijöillä on mahdollisuus oppia tuntemaan taloa, ihmisiämme ja toimintojamme oman kesätyötiimin ulkopuolelta.

Perehdytyksen ei myöskään tarvitse aina olla niin kovin vakavaa ja tärkeitä asioita voi oppia pilke silmäkulmassa. Vakituiset soneralaiset innostuivatkin suurimmilla paikkakunnillamme ideoimaan Sonera Kastajaisia. Leikkimielisellä rastiradalla kesätyöntekijät rakensivat tukiasemia spagetista ja vaahtokarkeista, sijoittivat suosittuja lounaspaikkoja kartalle sekä kokosivat johtoryhmämme palapelin muodossa. Kastajaisten lopuksi lausuttiin Sonera-vala ja iltaa jatkettiin rennon yhdessäolon merkeissä. Helsingin Kastajaisten fiiliksiä pääset kurkkaamaan tältä videolta: https://dreambroker.com/channel/22k5m9r1/gibbones.

Kaiken kaikkiaan kesätyöntekijöiltä tähän mennessä saatu palaute on ollut erittäin positiivista ja osa näistä kokeiluistamme jää ehdottomasti erottamattomaksi osaksi perehdytysprosessiamme. Soneran tavoitteena on olla ’Suomen paras kesätyöpaikka’, joten malttamattomina odottelemme tämän kesän loppupalautteita, jotta tiedämme missä asioissa meidän täytyy vielä ottaa loikkia eteenpäin saavuttaaksemme tavoitteemme.

 

Sanna Lavonen

Employer Branding & Recruitment Manager, HR
Sonera, part of Telia Company