13.12.2018

Vastuullinen kesäduuni 2019 -starttiseminaari järjestettiin 12.12. ja se kokosi yhteen lähes sata osallistujaa kuuntelemaan inspiroivia puheenvuoroja liittyen yrityskulttuurin, työpaikkailmoitusten ja asenteiden merkitykseen kesätöissä.

 

Yrityskulttuurilla menestystä

Destian HRD manager Maija Kuurne aloitti seminaarin puhumalla infra- ja rakennusalan haasteista ja tulevaisuudennäkymistä. Ala kärsii työvoimapulasta, eikä kesätöihin pääseminen ole helppoa työntekoa rajoittavien sääntöjen takia. Maija Kuurne uskoo myös, ettei rakennusala ole nuorten keskuudessa se kaikista vetovoimaisin ala.

Destia on kaikesta huolimatta onnistunut työllistämään yli 200 työntekijää kesäisin ja yrityksessä ollaan kesätyöntekijöiden palautteesta inspiroituneena panostettu työntekijävierailuihin päiväkodeissa ja korkeakouluissa. Yrityskulttuuria on myös hiottu tutkimusten ja tempausten merkeissä.

“Meitähän rajoitttaa ainoastaan meidän oma ajattelu ja mielikuvituksen rajallisuus. Helppoahan se on sanoa että ei onnistu, vaikka kannattaisi miettiä, että miten onnistuu” Kuurne inspiroi.

“Destialla 75% kesätyöntekijöistä ja muista harjoittelijoista jää töihin yritykselle. Kesätyöt on meille ehdottomasti tärkein rekrytointikanava, yrityskulttuurihan on se mikä loppupeleissä näyttää kuka pärjää.” Maija Kuurne tiivistää.

 

Vastuullinen kesäduuni, kesätyö, starttiseminaari. Kuva: Niko Jekkonen


Työpaikkailmoitus on työnantajan käyntikortti

“Kuoleeko työpaikkailmoitus?” kysyi puolestaan Oikotie Työpaikkojen Product Manager Hanna Auvinen puheenvuorossaan.

Auvinen tarttui seminaarissa tämän hetken polttaviin aiheisiin – työpaikkailmoituksiin ja työnantajamielikuviin käymällä läpi Oikotien teettämän kesätyöilmoitus -tutkimuksen satoa.

“Työnantajakuvan rakentaminen on tärkeää, koska sen avulla pystytään havainnollistamaan millaista täällä meillä on oikeasti olla töissä, mutta työpaikkailmoituksen rooli on edelleen todella tärkeä, eikä sen merkitystä sovi unohtaa työnantajabrändäyksen ohessa,” Auvinen painottaa.

Työpaikkailmoitukset ovat vielä hyvin samantyylisiä kuin vuosia sitten vaikka tiedämme työnhakijoiden odotusten muuttuneen. Tutkimuksen mukaan, työnhaku koetaan usein raskaaksi ja negatiiviseksi asiaksi. Erityisesti kehitettävää löytyy rekrytointiviestinnän saralla.

“Kuvapankkikuvien aika on ohi. Tehkää videoita ja käyttäkää omia työntekijöitänne jakamaan heidän kokemuksiaan. Viestikää nuorten kanssa nuorten käyttämissä kanavissa. Kesätyöntekijä on kuin tabula rasa – eivät he välttämättä ole vielä luoneet mielikuvia yrityksistä. Tällöin työpaikkailmoitus on kuin yrityksen ensimmäinen käyntikortti ja tärkeä osa työnantajakuvaa. Suosittelen kaikkia yrityksiä myös lukemaan muiden työpaikkailmoituksia. “ Hanna Auvinen painottaa.

 

Tarjoa kaikille mahdollisuus pikahaastatteluissa

Pirkanmaan Osuuskaupan uudessa rekrytointimallissa kaikki sähköisen hakemuksen lähettäneet kesätyöhakijat kutsutaan rekrytointointitilaisuuteen, jonka tarkoituksena on löytää kaikki parhaalla asenteella varustetut kesätyöntekijät.

“Tilaisuudet olivat hyvän mielen tilaisuuksia. Hakijoista puhkui motivaatiota päästä töihin. Sen takia tähän oikeestaan lähdimme, jotta voisimme antaa kaikille hakijoille mahdollisuuden päästä esittäytymään ja löytää juuri niitä hyvällä asenteella varustettuja kesätyöntekijöitä,” Luoma kommentoi.

Luoma lisää, että uudentyyppinen haastattelumalli on otettu positiivisesti vastaan myös esimiesten kesken.

“Pikahaastattelut antoivat mahdollisuuden myös niille kesätyöntekijöille, kenen kirjallinen ulosasti ei välttämättä vielä ole huipputasoa.”

 

Perehdytys alkaa jo rekrytointiprosessin aikana

Akavan opiskelijoiden puheenjohtajan Henna Pursiaisen johdolla, opiskelijat Riikka Rintala ja Matti Aho pääsivät kertomaan omia kokemuksiaan kesätöistä; erityisesti puheenvuorossa perehdyttiin perehdytyksen ja ohjauksen merkitykseen kesätyökokemuksen kokonaisuuden rakentumisessa.

“Perehdytyksessä tulisi huomioida henkilön lisäksi tehtävän yksilöllisyys. Perehdytykseen auttaa se, että työstä ja työtehtävistä annetaan realistinen kuva jo rekrytointiprosesin aikana.” Riikka Rintala miettii ja lisää, ettei saisi ajatella että perehdytys on ohi ensimmäisen päivän 10-20 minuutin jälkeen. Myös vertaistuki on tärkeää ja että oma-aloitteisesti osataan miettiä, että tarvisikohan nuori apua.

“Ohjaus tähän mennessä on tullut enemmän vertaistukena, ja nimenomaan virheiden oppimisesta. Mielestäni se ei toimi, että itse ohjaat itseäsi ja kuulet jälkikäteen, että onko mennyt väärin vai ei. Ohjauksella ja vertaistuella voidaan välttää isoja virheitä.” Matti tuumaa.

Puheenvuoron lopussa Matti ja Riikka kommentoivat, että työntekijäkin on valmiimpi sitoutumaan tehtäviin ja työpaikkaan mikäli tulevaisuuden mahdollisuudet on tehty selkeiksi jo kesätyön aikana.

Seminaarissa kuultiin myös Elinkeinoelämän keskusliiton ja Plan International Suomen puheenvuorot monikulttuurisuudesta ja tasa-arvoisuudesta työelämässä

Teksti: Riia Järvinen
Kuvat: Niko Jekkonen