29.4.2020

“Kylterit haluavat kesätyössä vastuuta, arvokasta kokemusta ja avaimet työelämään. Tällä hetkellä taas työnantajilta tarvitaan ennen kaikkea tiedotusta ja ymmärrystä”, kylteriyhdyshenkilöt Claudia Kärnä ja Aino Juurikkala pohtivat yhdessä vastuullisen kesätyön merkitystä sekä vallitsevan koronatilanteen vaikutuksia.

“Me kylteriyhdyshenkilöt autamme kyltereitä heidän matkassaan kohti tulevaisuuden työelämää. Jos opiskelijoilla tulee ongelmia tai tarve uravalmennukselle, tarjoamme Ekonomien palveluja. Toimimme siis linkkinä Suomen Ekonomien ja opiskelijoiden välillä.” sanoo Aino Juurikkala, neljännen vuosikurssin kauppatieteiden opiskelija Lappeenrannasta LUT-yliopistosta. 

Suomen Ekonomit on kaikkien kauppatieteellisten alojen opiskelijoiden ja valmistuneiden etujärjestö. Ekonomit työskentelevät valmistumisen jälkeen yli 5000 eri työnimikkeellä. Kauppatieteiden opiskelijoille eli kyltereille kesätyömahdollisuuksia on siis mittava määrä. Jo ensimmäisten opiskeluvuosien aikana vaihtoehtoja riittää, monet kylterit hakevat esimerkiksi erilaisiin asiakaspalvelutehtäviin. Kolmantena tai neljäntenä lukuvuotena tehtävät kohdistuvat pääaineesta riippuen enemmän asiantuntijatöihin. 

Aino Juurikkala& Claudia Kärnä

Perehdytyksen kautta kiinni ammattiosaamiseen

“Me kylterit haluamme päästä kesätöihin tekemään niitä asioita, mitä opiskelemme. Suomen Ekonomit tarjoavat tukea esimerkiksi meidän järjestämien työpajojen muodossa, jotta kylterit pääsisivät suoraan kiinni haluamiinsa työpaikkoihin”, toteaa Claudia Kärnä, kylteriyhdyshenkilö ja kolmannen vuoden kauppisopiskelija Joensuusta Itä- Suomen yliopistosta.

Kyltereiden keskuudessa on noussut esille hyvän perehdytyksen merkitys. Ratkaisevaa on päästä itse tekemään ja kokeilemaan samalla kun neuvotaan. 

“Perehdytyksessä on tärkeää oppia, mitä työntekijältä odotetaan, jotta voi päästä tavoitteeseen. Kylterit haluavat vaikuttaa ja tulla kuulluksi työpaikalla. Työpaikan viihtyvyys korostuu, kun vuoden ympäri aina joko opiskellaan tai ollaan töissä. Monet kylterit ovat myös valmiita muuttamaan oman alan työn perässä toiselle paikkakunnalle, eli ollaan kunnianhimoisia”, Juurikkala kertoo. 

“Oman uran ja ansioluettelon rakentaminen alkaa heti opintojen alussa, minkä takia haluamme omaan alaan liittyviä kesäduuneja jo ensimmäisestä vuodesta alkaen. Valmistuessa on sen myötä laaja-alainen kokemus eri paikoista sekä avaimet työelämään ja siellä menestymiseen”, jatkaa Kärnä. 

Opiskelu kauppatieteissä on pitkälti teoriapainotteista ja oman osaamisen kehittäminen nojautuukin enemmän työpaikalta saatuihin kokemuksiin. Kesätöissä muun muassa eri järjestelmät, ohjelmat ja teoriaopinnot pääsevät hyötykäyttöön. Syksyllä on taas varmemmat otteet lähteä opiskelemaan uusia aiheita.

“Kesätöissä oppii työkäytännöt ja pääsee omin käsin tekemään analyyseja, suunnittelemaan kampanjoita, ajamaan dataa tai tekemään vaikka rekrytointia. Koulussa näitä tehtäviä harjoitellaan ainoastaan teoriatasolla”, Kärnä kertoo.

Oikea hinta omalle osaamiselle

Suomen Ekonomit ovat hiljattain julkaisseet digipalvelun, missä käydään koko kesätyön hakuprosessi läpi. Neuvontaa annetaan työpaikan etsimisestä aina oman osaamisen tunnistamiseen ja palkkaneuvotteluissa toimimiseen.

“Meillä on viikottainen chatti, missä uravalmentajat ovat paikalla neuvomassa ja vastaamassa kysymyksiin eri aiheista. Lisäksi tarvitaan toki henkilökohtaista uravalmennusta kyltereille. Me kylteriyhdyshenkilöt järjestämme alkuvuodesta erilaisia työpajoja opiskelijoille”, Juurikkala kuvailee Ekonomien toimintaa.

Suomen Ekonomit tekevät vuosittain kesätyötutkimuksen, minkä pohjalta muodostetaan kesätyöpalkkasuositukset kyltereille. 

“Omaa työtä on vaikea alkaa hinnoittelemaan ilman referenssiä. Ekonomien palkkasuositukset auttavat oman osaamisen hinnoittelussa. Edelleen törmää siihen, että joissain firmoissa harjoittelupalkka on 500 euroa kuukaudessa, mikä on kauhean vähän verrattuna suositeltuun määrään, joka on noin 2200 euroa. Toivomme, että työnantajat osaisivat arvostaa sitä tietotaitoa, jonka opiskelija tuo kesätyöpaikalle, tämän pitäisi näkyä myös palkassa”, kertoo Juurikkala.

Kesäopinnoista ratkaisu koronan asettamiin haasteisiin

“Itseltäni on lähtenyt neljä kesätyömahdollisuutta pois alta, parissa niistä olin päässyt jo toiselle tai kolmannelle kierrokselle”, Juurikkala harmittelee.

Opiskelijoilla on uponnut aikaa jopa satoihin hakemuksiin, ja yhteydenottoja äkillisistä irtisanomisista ja lomautuksista on tullut kylteriyhdyshenkilöille valtava määrä. Joidenkin hakijoiden kohdalla kesätyö on yritetty siirtää syksylle opintojen päälle. Monia opiskelijoita huolestuttaa kesä ilman työn tuomaa kokemusta, CV- merkintää ja toimeentuloa. 

“Digipalvelusta lueskelin, miten uravalmentaja vinkkasi puuttuvasta CV-merkinnästä huolestuneelle opiskelijalle tuomaan kesäopinnot ja muun ahkeruuden näkyvästi esille. Hän kannusti kääntämään tilanteen voitoksi”, Kärnä muistelee.

“Ekonomeilla on suunnitteilla kesäkurssi, jotta pystyisi opintoja edistämällä nostamaan opintotukea”, Juurikkala kertoo. 

Kylterit toivovat työnantajilta tiedotusta rekrytoinnin tilanteesta, ja tulevaisuudessa ymmärrystä opiskelijoita kohtaan, joilta uupuu työkokemus kesältä 2020.

“Toivoisimme, että työnantajat harkitsevat mahdollisuutta rekrytoida esimerkiksi osa-aikaisia kesätyöntekijöitä, jotta arvokas kesätyökokemus ei jäisi kokonaan väliin. Pyydämme sekä opiskelijoita että työnantajia joustamaan molemminpuolisesti. Yritetään kaikki muistaa, että kukaan ei ole tässä veneessä yksin”, Juurikkala pohtii.

Teksti: Leila Välimaa

Kuva: iStock/Aino Juurikkala & Claudia Kärnä

Artikkeli julkaistaan korvaavana sisältönä Vastuullinen kesäduuni- seminaarille, joka peruuntui keväältä 2020.