7.5.2015

Saanut tietoa kesätyöprosessin etenemisestä

 

Kesätyöntekijöiden rekrytointiin liittyvissä prosesseissa on reilusti parantamisen varaa. Kesätyötä tänä keväänä hakeneista 15–25-vuotiaista vain 19 prosenttia on aina saanut tietoa hakuprosessin aikatauluista ja etenemisestä. Puolet nuorista ei ole saanut tietoa lainkaan tai suurin osa työnantajista ei ole ilmoittanut, miten kesätyönhaku etenee.

 

Nuoret haluaisivat tutustua työnantajiin ennen hakua (paremmin kuin heidän on ollut mahdollista.) Työtehtävien osaamisvaatimuksista riittävästi tietoa on saanut 83 prosenttia vastaajista, kesätyön kestosta 80 prosenttia ja työtehtävien sisällöstä 63 prosenttia. Heikoiten tietoa oli saatavissa hakuprosessista (41 %) sekä työpaikan ilmapiiristä (36 %). Työpaikan ilmapiiri on kuitenkin yksi tärkeimmistä työpaikan valintakriteereistä nuorten keskuudessa.

 

Nuoret kaipaavat konkreettista ja selkeää tietoa työnantajan tarjoamasta työtehtävästä sekä työpaikan ilmapiiristä. Ammattislangia ja yritysjargonia on siis syytä välttää nuorille viestittäessä.

 

Hyvä kesätyökokemus alkaa jo hakuvaiheessa

 

Työnantajat suosivat vakiomuotoisia sähköisiä hakulomakkeita, jotka helpottavat hakemusten käsittelyä. 28 prosenttia kesätyönhakijoista koki, ettei pystynyt riittävästi tuomaan omaa osaamistaan esiin sähköisessä lomakkeessa, koska hakemuksissa painotettavaa työkokemusta ei vielä ole.

 

Kolmannekselle nuorista jäi erittäin hyvä tai hyvä fiilis kesätyöprosessista. Kuitenkin 35 prosenttia nuorista koki, että hakemisesta jäi melko huono tai erittäin huono fiilis.

 

– Hyvän kesätyökokemuksen tarjoaminen ja ensivaikutelman tekeminen alkaa jo kesätyön hakuvaiheessa. Jos työnantaja haluaa jättää positiivisen kuvan itsestään myös niille nuorille, jotka eivät tule valituiksi, pitää hakuprosessin sujuvuuteen ja avoimuuteen kiinnittää huomioita, ohjeistaa Vastuullisen kesäduuni 2015 -kampanjan projektijohtaja Päivi Salminen-Kultanen.

 

T-Median Kesätyönhaku 2015 -kyselyyn vastasi 551 15–25-vuotiasta suomalaisnuorta. Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä T-Median tutkimustietokannassa.

 

 

www.kesaduuni.org

 

Lisätiedot

 

T-Media

Vastuullinen kesäduuni -2015 kampanjan projektijohtaja

Päivi Salminen-Kultanen

puh. 040 727 9717

paivi.salminen-kultanen(a)t-media.fi

 

 

Vastuullinen kesäduuni 2015 -kampanja on Taloudellinen tiedotustoimisto TATin, Alma Median, Soneran, Monsterin ja Nokian yhteinen kampanja, joka haastaa työnantajat tarjoamaan nuorille enemmän laadukkaita kesätyöpaikkoja. Kampanjassa on jo mukana lähes 250 työnantajaa, jotka ovat sitoutuneet kuuteen vastuullisen kesätyön periaatteeseen, jotka ovat hyvä hakijakokemus, mielekäs työ, perehdytys ja ohjaaminen työhön, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, kohtuullinen palkka sekä kirjallinen työsopimus ja todistus.

 

 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT rakentaa Suomea, jonka yrityksillä on osaavat työntekijät ja rohkeutta menestyä. TATiin kuuluvat myös Finnfacts, T-Media ja Yrityskylä.

 

www.tat.fi

www.t-media.fi

www.yrityskyla.fi