15.11.2019

Moni ensimmäistä kesätyötään hakeva nuori on saattanut törmätä siihen, että hakijalta vaaditaan aiempaa kokemusta joko kyseisen alan töistä tai työelämästä ylipäänsä. Ei ole tavatonta, että nuori lähettää kymmeniä työhakemuksia, tuloksetta.

Alle 18-vuotiaana työpaikan saaminen voi osoittautua haasteelliseksi, etenkin jos taustalla ei ole aiempaa kokemusta. Myös muunlaiset vaatimukset ajokortista anniskelupassiin rajaavat alaikäisen mahdollisuuksia päästä töihin. Nuorelta työnhakijalta myöskään harvemmin löytyy tietylle alalle suuntautuvaa koulutusta, jota töissä voisi hyödyntää. Se ei silti tarkoita, etteikö nuorista löytyisi intoa ja potentiaalia astua työelämään sekä oppia uutta.

Nuorten vahvuudet hyötykäyttöön

Vahvat digitaidot ja sosiaalisen median hallinta ovat esimerkkejä taidoista, joita nuoret voivat omata, mutta pitävät helposti itsestäänselvinä. Nuoret ovat myös usein ensimmäisinä tietoisia uusista trendeistä ja omaksuvat tietoa nopeasti. He saattavat tuoda mukanaan uusia, tuoreita ideoita ja sellaisia näkökulmia, joita pidempään työssä olleet eivät ole tulleet ajatelleeksi. Tätä vahvuutta kannattaa hyödyntää ja antaa nuorelle tilaisuus tuoda näkemyksensä ja mielipiteensä rohkeasti esille.

Koulutukseen liittyvien uudistusten myötä nuoret joutuvat tekemään heitä koskevia suuria päätöksiä entistä aikaisemmassa vaiheessa. Työkokemuksen kartuttaminen esimerkiksi kesätyön muodossa voi helpottaa näiden päätösten tekemistä, kun saa nähdä, millaista työ itseään kiinnostavalla alalla on käytännössä. Opiskelu tarjoaa toki hyvän pohjan osaamiselle ja vahvistaa yleissivistystä, mutta itse työ saattaa poiketa merkittävästi siitä, mitä koulussa on opiskeltu lähinnä teoriatasolla.

Kaikenlainen kokemus on eduksi

Mahdollisuus kehittää käytännön taitoja ja luoda kontakteja jo nuorella iällä on tulevaisuuden kannalta tärkeää. Tosiasia nimittäin on, että kokemus karttuu ainoastaan tekemällä. Kun nuorelle annetaan mahdollisuus, kynnys hakea töitä jatkossa on matalampi.

Positiivinen kesätyökokemus jää mieleen ja voi jopa vaikuttaa ratkaisevasti tulevaisuuden uravalintoihin. Ja vaikka kesätyö ei juuri liittyisikään omaan haaveammattiin, on kaikenlainen työkokemus eduksi jatkoa ajatellen. Erilaisissa tehtävissä toimiminen lisää arvostusta eri alojen työntekijöitä kohtaan ja opettaa toimimaan monenlaisten ihmisten kanssa.

Nuoren työllistäminen on satsaus tulevaisuuteen

Esimiehen vastuu alaikäisen työntekijän palkkaamisessa on eittämättä suuri – alle 18-vuotiaan työllistämisessä on otettava huomioon tietyt poikkeukset esimerkiksi työaikaan liittyvissä säännöksissä. Ensimmäisessä kesätyössä aloittavan kohdalla on myös muistettava huolellinen perehdytys työelämän pelisääntöihin sekä työntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Uudessa työssä aloittavan perehdyttäminen on tietenkin tärkeää ikään ja kokemukseen katsomatta, mutta erityisesti nuoren työntekijän tapauksessa on huomioitava sellaisetkin asiat, jotka voivat vaikuttaa lähes itsestäänselvyyksiltä. Kun esimerkiksi työsopimukseen, palkkaukseen ja itse työtehtäviin liittyvät yksityiskohdat on käyty selkeästi läpi, on molemmilla osapuolilla mukavampi ja varmempi olo työsuhteen alkaessa.

Vaikka vähemmän kokemusta omaavan nuoren työllistäminen saattaakin vaatia työnantajalta hieman enemmän, on ensimmäisen kesätyön tarjoaminen alaikäiselle satsaus tulevaisuuteen. Parhaassa tapauksessa kesätyö voi innostaa kouluttautumaan alalle ja yritys saada pitkäaikaisen työntekijän. Joka tapauksessa nuori saa kesätyön kautta kokea itsensä merkitykselliseksi ja pääsee ulos kokemattomuuden kierteestä.

Emma Järvi – kirjoittaja on 19-vuotias Vastuullinen kesäduuni -kampanjan kesäharjoittelija, joka haluaa edistää nuorten mahdollisuuksia työllistyä ja saada onnistumisen kokemuksia silloinkin, kun aiempaa työkokemusta ei vielä ole.