15.9.2015

 

15.9.2015

 

Kemianteollisuuden yritys Tikkurila valmistaa maaleja ja pinnoitteita kuluttajille, ammattilaisille ja teollisuuden tarpeisiin. Kesä on maaliteollisuuden sesonkiaikaa ja kesätyöntekijät ovat Tikkurilalle huomattavan tärkeä resurssi.

– Valtaosa kesätyöntekijöistämme työskentelee tuotannossa, varastossa ja logistiikassa. Tutkimuskeskuksessa tarvitaan laborantti- ja kemistiopiskelijoita ja myyntitoimistolla tekijöitä, joilla on jo jonkin verran alan tuntemusta, Tikkurilan henkilöstöpäällikkö Anna Saksi kertoo.

Tikkurila palkkaa vuosittain useita kymmeniä kesätyöntekijöitä. Tyypillisesti kesätyöntekijät ovat yli 18-vuotiaita ja koulutustaustat vaihtelevat ammattikoulusta yliopistoon.

– Korkeakouluopiskelijoita tulee meille muun muassa Aalto yliopistosta. Tikkurila aloitti syksyllä 2013 yhteistyön Aalto-yliopiston kanssa Aaltonaut-ohjelmassa. Viimeksi ohjelmassa oli kesäprojekti, jonka aihe koski maalausvälineitä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Tämä toteutettiin yhdessä Tikkurilan HR-tiimin ja tuotehallinnan kanssa, Saksi kertoo.

Monipuolinen kemianteollisuus työllistää noin 34 000 suomalaista ja on Suomen suurin vientiteollisuuden ala. Opiskelijoiden keskuudessa kemianteollisuus näyttäytyy kuitenkin Saksin mukaan hieman yksiulotteisena.

– Meidän on ehdottomasti pyristeltävä steriilistä mielikuvasta eroon, tarvitsemme kaikenlaista osaamista kuluttajarajapinnasta teollisuuteen. Esimerkiksi kuluttajabisneksessä myyjien ammattitaito on hyvin kysyttyä, Saksi kertoo.

 

Palkittu kesätyön kehittäjä

 

Tikkurila on ollut mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa vuodesta 2013. Kampanjasta on viestitty yhtiön sisällä aktiivisesti.

– Halusimme varmistaa, että kaikki kuusi vastuullisen kesäduunin periaatetta täyttyvät käytännössä. Viime vuonna meidät palkittiinkin kesätyön ansiokkaasta kehittämisestä, Saksi iloitsee.

Tikkurilalla panostetaan kesätyöntekijöihin liittyviin käytäntöihin. Uudet työntekijät saavat Tikkurilan Tasoitepaketin, joka sisältää Tikkurilan historiikin, tietoa yrityksestä sekä turvallisuusoppaan. Kesän lopuksi pidetään päätöstilaisuus, jossa kesätyöntekijät pääsevät kehittämään maalituotteita ideointi- ja innovaatiotyöpajassa. Kesätyöntekijöiltä pyydetään myös palautetta itse työstä.

– Kaikki toiveet ja ideat, koskien vaikkapa työolosuhteita, johtamista tai tuotteitamme, käydään systemaattisesti läpi ja välitetään esimiehille, Saksi kertoo.

Kesätyöntekijät tuovat Tikkurilaan monipuolista osaamistaan ja opettavat vanhoja tekijöitä katsomaan tehtäviään uusin silmin. Aalto-yliopiston kanssa aloitettu Aaltonaut-yhteistyö toteuttaa molemminpuolista oppimista.

– Saamme Aaltonaut-ohjelmasta uusia ideakonsepteja. Poikkitieteellisyydestä on selkeästi hyötyä lopputuloksen kannalta. Tulos ei varmasti olisi ollut yhtä hyvä, jos Aaltonautit olisivat tehneet projektin itsekseen. Näemme selkeitä synergioita, Tikkurilan HR-spesialisti Tiina Hutzfeld kertoo.

 

Kesätyörekrytoinneissa katsotaan tulevaisuuteen

 

Kesätyö Tikkurilalla voi poikia hommia myös jatkossa. Saksi arvostaa kesätyöntekijöissä erityisesti ahkeruutta, rohkeutta ja joustavuutta. Olennaisinta on hyvä asenne työtekoon.

– Kesätyöntekijät ovat meille ainutlaatuinen resurssi. Opimme heiltä paljon uutta. Tärkein syy kesätyöntekijöiden palkkaamiseen on kuitenkin se, että he ovat meille tulevaisuuden tekijöitä. Siksi on tärkeää, että kesätyöstä jää hyvä fiilis, Saksi painottaa.

 

Lisätietoja:

Lue Aalto yliopiston Aaltonaut-opiskelijoiden kokemuksista Tikkurilalla.

Lue miten Aalto yliopiston opiskelijoiden kesä tuotekehityksen parissa sujui.

 

Teksti: Tuuli Pohjola
Kuva: Vesa Laitinen