8.10.2018

Uramahdollisuuksien ja eri yksiköissä tehtävän työn avaaminen kesätyöntekijöille vahvistaa työnantajakuvaa ja antaa nuorille ideoita tulevaisuuteen.

HR-partneri Pauliina Heiskanen kertoo, miten työeläkevakuutusyhtiö Varmassa tehtiin talon mahdollisuuksia tutuiksi kesätyöntekijöille.

 

Laajenna nuoren näkemystä

Kesätyöntekijälle käy kesän mittaan tutuksi tietenkin oman tiiminsä työnkuva, mutta yrityksen kokonaiskuva ei välttämättä ole yhtä kirkas. Opiskelumaailmassa painotetaan usein teoriaa, joten kesätyö on nuorelle arvokas tilaisuus päästä kiinni käytäntöön.

Varmassa järjestettiin kuluneen kesän ajan eri liiketoiminnoista puolen tunnin esittelyjä, joissa esimiehet ja asiantuntijat esittelivät vapaamuotoisesti oman alueensa toimintaa, palveluja ja rooleja. Ideana oli laajentaa kesätyöntekijän näkemystä oman yksikön ulkopuolelle.

– Kokonaiskuvan avaaminen auttaa usein ymmärtämään myös paremmin oman yksikön työtä ja sen suhdetta isompaan kokonaisuuteen. Samalla tehtiin myös tutuksi talon eri esimiehiä ja asiantuntijoita, Varman HR-partneri Pauliina Heiskanen kertoo.

 

Kahdenkeskinen keskusteluhetki avaa silmiä

Kesätyöntekijöitä kannustettiin myös varaamaan kahdenkeskisiä kahvihetkiä esimiesten kanssa, jos halusi tietää tietystä tehtävästä tarkemmin. Heiskasen mukaan keskustelut ovat omiaan avaamaan nuoren silmiä siitä, minkälaista työtä haluaa tulevaisuudessa tehdä.

– Juttelin kesätyöntekijöiden kanssa muutamaan otteeseen aamukahveilla ja moni heistä kertoi, ettei itse asiassa vielä tiedä, millaisiin tehtäviin haluaisi tulevaisuudessa. Keskustelu asiantuntijan kanssa voi avata eri tehtävien sisältöä konkreettisella tasolla, Heiskanen vinkkaa.

 

Ajatus lähti kesätyöntekijöiden palautteesta

Viime kesän päätteeksi Varma kysyi nuorilta kesätyökokemuksesta ja siitä, missä työnantaja voisi vielä parantaa. Vastauksissa nousi esiin toive tutustua talon muihin toimintoihin ja niissä tehtävään työhön. Tänä kesänä Varmassa ryhdyttiin tuumasta toimeen.

Järjestelyt haluttiin pitää yksinkertaisina ja osallistumisen kynnys matalana. Asiantuntijat saivat vapaat kädet esittelyille, ja heitä kannustettiin kertomaan työstä ilman esitysmateriaalia. Näin luotiin keskusteluun kannustavaa ilmapiiriä.

– Paikkana aula tai kahvitila on sopivan epäformaali, jotta tilaisuudesta ei tule liian virallisen oloinen. Tämä edisti mielestäni kysymysten esittämistä ja rennon tunnelman luomista.

Kesän aikana järjestettiin yhteensä neljä tilaisuutta, joihin kaikki kesätyöntekijät olivat tervetulleita oman mielenkiinnon mukaan. Sekä osallistujat että esittelijät ovat antaneet positiivista palautetta.

– Tämä on laajentanut kuvaa Varmasta ja siitä, millaista työtä meillä tehdään. Toivon tietenkin, että tämä on myös vahvistanut työnantajakuvaamme ja kesätyöntekijät pitävät meitä kiinnostavana työpaikkana tulevaisuudessa, Heiskanen päättää.

 

Top 3 vinkkiä uramahdollisuuksista kertomiseen

Järjestä esittelytilaisuuksia. Kesätyöntekijä tuntee oman tiiminsä, mutta ei välttämättä ymmärrä, miten oma työ peilaa kokonaiskuvaan. Esittelemällä yrityksen eri toimintoja lisäät ymmärrystä ja parannat samalla työnantajakuvaa.

Kannusta kesätyöntekijöitä aktiivisuuteen. Kesätyöntekijän opinnot voivat olla teoreettisia, eivätkä tulevaisuuden suunnitelmat ole aina selvillä. Kannusta nuoria kysymään vakituisilta työntekijöiltä heidän työstään. Kahdenkeskisellä juttutuokiolla voi olla suuri vaikutus.

Luo avointa ilmapiiriä. Jäykissä ja muodollisissa tilaisuuksissa kesätyöntekijällä on korkeampi kynnys kysyä kysymyksiä. Keskustelevaa tunnelmaa voi tukea valitsemalla arkisen tilan ja puhumalla ilman powerpointteja.

 

Varman vinkit onnistuneeseen perehdytykseen löydät täältä.