23.7.2017

Kesätyöntekijät kolkuttelevat jo työpaikkojen ovia ja osa heistä on jo täydessä työn touhussa. Keräsimme Esimiehen kesätyöoppaasta tärkeimmät vinkit onnistuneen kesätyökokemuksen tarjoamiseen.

1. Perehdyttäminen

Hyvän perehdytyksen merkitystä ei voi korostaa liikaa. Perehdytyksen kautta annat kesätyöntekijälle avaimet työtehtävistä suoriutumiseen sekä mahdollistat mielekkään kesätyökokemuksen ensimmäisestä työpäivästä lähtien. Määrittele heti alussa kesätyöntekijän kanssa selkeät tavoitteet kesän ajaksi. Tavoitteet ohjaavat nuoren työskentelyä ja jäsentävät arkea.

Onnistunut perehdytys on perusteellinen ja työtehtävää varten räätälöity. Keinoja perehdytyksen toteuttamiseen on monia, joten kuuntele entisiä kesätyöntekijöitäsi siinä, mikä aiempina vuosina on toiminut ja mikä ei. Muistathan myös, että hyvä perehdytys on koko kesätyösuhteen kestävä prosessi!

2. Palautteen antaminen

Palautteen antaminen on tärkeä osa kesätyöntekijän oppimista ja tukee myös perehdyttämistä. Ottamalla palautteen antamisen osaksi työpaikan arkea ja luomalla positiivisen työilmapiirin madallat kynnystä palautteen antamiseen. Pidä kesätyöntekijän kanssa tasaisin väliajoin esimerkiksi pomovartti, jossa käytte läpi kesätöiden sujumista.

Muistathan kannustaa myös kesätyöntekijää antamaan palautetta. Palautteen antaminen johtaa kehittyvään työympäristöön ja palvelee kaikkia työsuhteen osapuolia. Nuorten potentiaalin sekä ideoiden ja osaamisen hyödyntäminen voi vaikuttaa jopa yllättävillä tavoilla yrityksen liiketoimintaan!

3. Kannustaminen

Hyviä ideoita syntyy työympäristössä, jossa tieto liikkuu. Positiivinen vuorovaikutus, läsnäolo sekä oma esimerkki toimivat edellytyksinä onnistumisille. Tue siis nuorta työn tekemisessä ja kannusta häntä ottamaan myös vastuuta, jolloin into työn tekemistä kohtaan pysyy korkealla.

Innosta ja rohkaise nuorta menemään epämukavuusalueelleen – näin autat häntä kehittymään sekä kasvattamaan omaa itseluottamustaan työntekijänä. Painota, ettei nuori jää työssään yksin. Apua saa pyytää, kukaan ei ole seppä syntyessään!

4. Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus

Kohtele kesätyöntekijöitäsi tasavertaisesti ja ota heidät mukaan yrityksesi toimintaan työyhteisön täysivaltaisena jäsenenä. Kutsu kesätyöntekijät palavereihin ja yrityksen tapahtumiin ja anna heille mahdollisuus tutustua laajasti työyhteisön jäseniin.

Älä vaadi nuorelta liikaa, anna lupa myös virheisiin ja niistä oppimiseen. Johtamalla kesätyöntekijöitä reilusti vaikutat myös positiivisesti yrityksesi työnantajakuvaan.

5. Kohtuullinen palkka

Palkka motivoi kesätyöntekijää suoriutumaan työstään ja on hyvä kehittymisen mittari. Kohtuullisen rahallisen korvauksen maksaminen on oikeudenmukainen osoitus kesätyöntekijälle vastuusta sekä kesätyön merkityksellisyydestä.

Älä jätä palkkakeskustelun avausta nuoren harteille. Ota itse asia puheeksi hyvissä ajoin ja selvitä kesätyöntekijälle mihin palkan määrä perustuu ja mistä se koostuu.

6. Kirjalliset sopimukset

Kirjallisella työsopimuksella turvaat sopimuksen molempien osapuolten oikeudet. Panosta sopimuksen selkeyteen ja kannusta tulevaa kesätyöntekijää kysymään, mikäli joku asia tuntuu haastavalta tai epäselvältä. Anna nuorelle mahdollisuus käydä sopimus läpi esimerkiksi vanhempien kanssa ennen allekirjoittamista.

Vastuullinen kesätyönantaja tarjoaa kesätyöntekijälle pyytämättä työtodistusta työsuhteen päättyessä. Asianmukainen työtodistus on nuorelle tärkeä arvopaperi, jota hän voi hyödyntää tulevaisuuden työnhauissa.

Lue lisää vinkkejä onnistuneen kesätyökokemuksen tarjoamiseen Esimiehen kesätyöoppaasta!

 

Teksti: Sonja Taipale