8.10.2015

8.10.2015

 

Lvi-alan yritystä johtavalla Kari Aallolla on huonoja kokemuksia nykynuorison työntekohalukkuudesta (Iltalehti 7.10.2015). Aallon yritykseen rekrytoiduista kymmenestä kesätyöntekijästä yhdeksän joko jätti tulematta töihin tai heidät lähetettiin kotiin. Aalto syyttää nuoria työmotivaation ja oma-aloitteisuuden puutteesta.

Vastuullinen kesäduuni -kampanja haluaa auttaa Aaltoa ja muita suomalaisia kesätyönantajia tarjoamaan onnistuneita kesätyökokemuksia sekä sparraamaan nuorista innostuneita työntekijöitä. Viime maaliskuussa nuoret ja kampanjan työnantajakumppanit kokoontuivat pohtimaan suomalaisen kesätyön kehittämistä. Työskentelyn pohjalta laadimme Hyvän kesätyön toimintaoppaan, joka on vapaasti ladattavissa ja käytettävissä täältä:

 

 

Alla pahkinänkuoressa muutama käytännön vinkki, miten työnantaja voi sparrata nuoresta innokkaan ja motivoituneen kesätyöntekijän:

 

  1. Anna työpaikkailmoituksessa ja haastattelussa realistinen kuva työtehtävästä, työtavoista ja työympäristöstä. Näin nuoren odotukset vastaavat todellisuutta, eikä synny pettymyksiä.
  2. Käy työsopimus perusteellisesti läpi yhdessä nuoren kanssa. Se on hyvä tilaisuus kertoa nuorelle myös tämän velvollisuuksista.
  3. Mitä nuorempi työntekijä, älä pidä mitään itsestään selvänä. Lähde liikkeelle perusasioista: työajoista, työpukeutumisesta, omien astioiden pesemisestä, some-etiketistä, työpaikan toimintatavoista.
  4. Kerro nuorelle, mitä häneltä odotetaan. Nuoret kaipaavat selkeitä tavoitteita, ja onnistumisen tunnetta. Lisää työn mielekkyyttä kertomalla, miten hänen työnsä tukee koko organisaation toimintaa. On myös motivoivaa, kun huomaa miten kesätyössä opittuja taitoja voi hyödyntää myöhemmin työuralla.
  5. Panosta perehdyttämiseen ja säännölliseen palautteen antamiseen. Ensimmäisinä päivinä tulee niin paljon opeteltavaa ja uusia asioita, että muista kerrata näitä matkan varrella.  Älä jätä nuorta yksin selviämään! Pidä jatkossa kerran viikossa vaikka säännöllinen “pomo-vartti”, jossa käytte nuoren kanssa asioita läpi puolin ja toisin. Tutorina voi toimia myös tehtävästä innostunut kollega!
  6. Rohkaise nuorta pyytämään apua ja kertomaan virheistään. Virheistä voidaan oppia ja kehittyä. Epävarmuus uran alkutaipaleella on inhimillistä.  Jos huomaat, ettei jokin homma ei suju niin kuin pitäisi, puutu siihen ystävällisesti heti, ei kesän lopussa. Nuori ei välttämättä tiedä, että hän tekee jotain väärin tai jättää jotain tekemättä. Muista perustella palautteesi!  
  7. Kehu nuorta kun siihen on aihetta. Palautteesi motivoi ja edistää ammatillista kehittymistä!
  8. Ota myös itse palautetta vastaan! Luo ilmapiiri, jossa nuori uskaltaa avata suunsa ja antaa palautetta. Nuorella saattaa olla myös hyviä kehitysideoita, joten on tärkeää, että hän voi tuoda ne esiin!
  9. Kohtele nuorta tasavertaisesti ja ota työyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi heti alusta alkaen. Pyydä nuori mukaan viikko- ja kuukausipalavereihin sekä työpaikan eri tilaisuuksiin.
  10. Anna hyvän kiertää! Edellisen sukupolven tehtävä on kasvattaa seuraavan polven motivoituneita ja innokkaita työntekijöitä.

 

Päivi Salminen-Kultanen
Projektijohtaja, Vastuullinen kesäduuni -kampanja

 

Tervetuloa mukaan Vastuullinen kesäduuni 2016 -kampanjaan!