Vastuullinen kesäduuni -kampanjan suojelijat

Vuoden 2021 Vastuullinen kesäduuni- kampanjan suojelija Mari Kiviniemi: ”Vastuullisuuden tulisi olla jokaisen työnantajan DNA:ssa”

Vastuullinen kesäduuni- kampanja pyörähti tänä vuonna käyntiin jo yhdettätoista kertaa. Suomen suurimman vastuullisuus- ja työnantajakuvakampanjan missio on turvata nuorten kesätyökokemukset tarjoamalla mukana olevien yritysten ja kumppanien avulla laadukkaita kesätöitä läpi Suomen. Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi tuntee iloa saadessaan toimia kampanjan tämänvuotisena suojelijana:

–Tuntuu hienolta olla tässä hankkeessa mukana! Kaupan ala on nuorten suurin työllistäjä ja merkittävä kesätöiden tarjoaja. Viidennes alle 25-vuotiasta töissä käyvistä nuorista työskentelee kaupan alalla ja monelle nuorelle kauppa tarjoaa ensimmäiset työkokemukset.

Kiviniemi painottaa kesätöiden olevan myös kesätyönantajalle ainutlaatuinen tilaisuus vaikuttaa positiivisesti nuorten kuvaan toimialasta, työnantajasta sekä suomalaisesta työelämästä. Vastuullinen kesäduuni- kampanjan kuutta vastuullisuusperiaatetta* hän pitää hyvinä ohjenuorina työnantajille.

–Vastuullisuuden merkitys on todella suuri, kun puhutaan ensimmäisiä työkokemuksia kartuttavista kesätyöntekijöistä. Kyse ei ole pelkkien lakien ja pykälien noudattamisesta, vaan vastuullisesta otteesta heti rekrytoinnista lähtien. Vastuullisen työnantajuuden tulisi olla jokaisen työnantajan DNA:ssa.

* Vastuullinen kesäduuni -kampanjaan osallistuvat työnantajat sitoutuvat kuuteen hyvän kesätyön periaatteeseen, jotka auttavat tekemään kesätyökokemuksesta hyvän sekä kesätyöntekijälle, että työnantajalle. Periaatteisiin kuuluvat: hyvä hakijakokemus, mielekäs työ, perehdytys ja ohjaaminen, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, kohtuullinen palkka sekä kirjallinen työsopimus ja todistus.

 

Kesätyöntekijästä Marimekon toimitusjohtajaksi: Tiina Alahuhta-Kasko on Vastuullinen kesäduuni 2020 -kampanjan suojelija

Omankin uransa kesätöistä aloittaneen Tiina Alahuhta-Kaskon mielestä kesätyö on erityisen tärkeässä roolissa oman polun valitsemisessa. Kesätyö on monelle ensimmäinen konkreettinen kosketus työelämään ja luotsaa nuoren suhtautumista työelämään tulevaisuudessa sekä innostaa opiskelemaan.

”Kesätyö tarjoaa nuorelle mahdollisuuden saada konkreettisia ja kokonaisvaltaisia kokemuksia eri aloista, ammateista ja työyhteisöistä,” Alahuhta-Kasko pohtii.

Hän uskoo vahvasti siihen, että jokaisessa nuoressa uinuu ainutlaatuinen lahjakkuus, jonka löytämisessä kesätyöllä on tärkeä rooli. Kohtaamalla nuoret yksilöinä heitä voi rohkaista eteenpäin työelämän taipaleella.

”Onnistuneet kesätyökokemukset auttavat ennen kaikkea nuorta oppimaan ja kehittymään, luovat positiivista omakuvaa ja valavat itsevarmuutta oman urapolun löytymiseen. Kiinnittyminen työelämään puolestaan vaikuttaa olennaisesti yksilön hyvinvointiin ja täten koko yhteiskunnan toimivuuteen,” Alahuhta-Kasko tuumaa.

 

Tulevaisuus on nuorten, sanoo Vastuullinen kesäduuni 2019 -kampanjan suojelija Pekka Lundmark

Vastuullinen kesäduuni -kampanjakauden 2019 suojelija, EK:n hallituksen puheenjohtaja ja Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark korostaa, että kesätyöntekijöiden osaamisesta kannattaa ottaa kaikki irti.

Maailma muuttuu nopeasti. Uusia teknologioita kehitetään jatkuvasti ja ne tulevat mullistamaan työelämän. Kesätöiden kautta yritykset eivät saa riveihinsä ainoastaanuusia työntekijöitä, vaan uusia ajatuksia ja ideoita.

Moni nuori on todella pitkällä digitaalisten teknologioiden ymmärtämisessä. Näen, että kesätyö on oiva kanava päästä kiinni siihen osaamiseen, mitä yrityksen sisällä ei välttämättä riittävästi ole. Kesätyöntekijät pystyvät kyseenalaistamaan tutut ja turvalliset toimintatavat ja auttavat kehittämään yritystoimintaa,” Lundmark tuumaa.

Kesätyöllä on ratkaiseva merkitys sekä Suomen, että nuorten ja opiskelijoiden tulevaisuuden kannalta. Työllisyysastetta on nostettava entisestään, mikäli palveluiden saatavuudesta halutaan pitää kiinni myös jatkossa.

Vastuullisuuden merkitys kaikessa yritystoiminnassa ja yhteiskunnassa kasvaa koko ajan. Kesätöiden kautta nuoret oppivat mitä vastuullinen toiminta käytännössä tarkoittaa ja yrityksille kesätyö puolestaan on kanava osoittaa, että he ovat nuorten luottamuksen arvoisia,” Lundmark toteaa.

Jukka Kurttila , 2018

Vastuullinen kesäduuni -kampanjan tämänvuotinen suojelija, Finlaysonin toimitusjohtaja Jukka Kurttila peräänkuuluttaa molemminpuolista vastuuta kesätyöpaikoilla.

”Kesätöissä moni nuori heitetään ensimmäistä kertaa aikuisten maailmaan, jonka pelisääntöjä ei venytellä. Silloin punnitaan miten nuori reagoi auktoriteetteihin ja työyhteisön tapaan toimia, ilman vanhempiensa tai ystäviensä tukea.”

Nykyään työnantajan rooli on muuttunut ja kesätyöt ovat avainasemassa nuoren työidentiteetin rakentamisessa.

”Moni kesätyöntekijä vasta kartuttaa osaamispääomaansa, jolloin työnantajan tehtävä on kertoa työyhteisön odotuksista ja opettaa työelämän pelisäännöt. Työnantajan on huomioitava, että nuori ei välttämättä vielä ole kypsä aikuinen, vaan tarvitsee tukea sekä opastusta”

Nuoria tulee kannustaa dialogin maailmaan ja heitä on kuunneltava, vaikka heillä ei vielä olisikaan vakaata osaamispohjaa.

Leena Mörttinen, 2017

Vastuullinen kesäduuni 2017 -kampanjan suojelija Leena Mörttinen. Kuva: Niko Jekkonen

Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Leena Mörttinen korosti nuorten ensimmäisten kesätyökokemusten merkitystä työelämässä..

Työnantajien on mietittävä miten he saavat osaavia ihmisiä töihin tulevaisuudessakin, ja kesätyö tarjoaa tilaisuuden tehdä hyvä vaikutelma nuoriin osaajiin. Ei riitä, että asioita vain kaunistellaan. Yritysten tulee nyt kantaa vastuuta ja osoittaa olevansa sitä, mitä puheissaan mainostavat.

Timo Ritakallio, 2016

Vastuullinen kesäduuni 2016 -kampanjan suojelija.

Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio painotti suojelijana, että kesätyö on mahdollisuus.

Työnantajalle kesätyöntekijät ovat mahdollisuus monella tapaa. Kesätyöntekijöillä on uusia raikkaita näkemyksiä. He tuntevat modernit teknologiat ja ovat innokkaita tekemään ja kehittämään, jos heidän vain annetaan tehdä se. Kesätyöntekijöiden innovatiivisuus ja innostus kannattaa hyödyntää − se voi jättää jälkensä koko firmaan uudistuneina työskentelytapoina ja laajentuneena osaamisena.

Satu Helkama, 2015

Vastuullinen kesäduuni 2015 -kampanjan suojelija.

Helkama Emotor Oy:n toimitusjohtaja Satu Helkama haastoi kampanjaan työnantajia, jotka haluavat oppia nuorilta.

Haastan mukaan kaikki ne työnantajat, jotka haluavat oppia nuorilta tämän päivän maailmasta. Haastan myös ne, jotka arvostavat nuoria ja ymmärtävät, että he kantavat tulevaisuudessa vastuun yhteiskunnassamme.”

Tutustu pääkumppaneihimme