Organisaatiokohtainen raportti avaa kesätyökokemukset pintaa syvemmältä ja toimii kehitystyökaluna

Kiinnostaako sinua, mitä kesätyöntekijänne ajattelevat? Miten teistä puhutaan ja mihin kannattaa panostaa? 

Vastuullinen kesäduuni -tutkimuksen organisaatiokohtainen raportti avaa kesätyöntekijöiden kokemukset laaja-alaisesti ja auttaa tunnistamaan sekä vahvuudet, että kehittämiskohteet. Lisäksi tutkimuksen korrelaatioanalyysi kertoo selkeästi nelikentän avulla, missä tärkeysjärjestyksessä kehittämistoimenpiteisiin kannattaa tarttua. Täten kesäduunitutkimuksen tulokset toimivat erinomaisena työkaluna kesätyöprosessien kehittämisessä sekä mittarina kehittymisen seurannassa.

Onnistunut kesätyökysely avaa omien kesätyöntekijöidenne kokemukset, mutta kertoo myös, miten ne asettuvat verrattain kilpailijoihin ja muihin toimijoihin. Kesäduunitutkimuksen avulla kartoita kesätyöntekijöidesi kokemukset kuudelta osa-alueelta ja saat arvokasta vertailutietoa sekä samankokoisiin toimijoihin ja samalla alalla toimiviin toimijoihin. Työmarkkinoilla, joilla parhaista osaajista kilpaillaan jo nyt, on hyvä pysyä askel edellä ja varmistaa, että omat käytännöt ja työntekijäkokemukset ovat yhtä hyviä tai parempia, kuin kilpailijoilla!

Parhaimmillaan tutkimustieto ohjaa kesätyönantajan toimintaa ja varmistaa, että asioihin tartutaan ajoissa, kehitystä seurataan vertailukelpoisesti vuositasolla ja päätökset tehdään tiedon, eikä mututuntuman pohjalta!

 • Suomen kattavin. Kesäduunitutkimuksen organisaatiokohtainen raportti on Suomen kattavin kurkistus kesätyön kulisseihin. Vuonna 2021 tutkimukseen osallistui 129 organisaatiota ja vastaajia oli vähän vajaa 10 000. Vuoden 2020 kesäduunitutkimukseen vastasi 6404 kesätyöntekijää (COVID-19). Kauden 2019 tutkimukseen vastasi lähes 12 000 kesätyöntekijää.
 • Laadukas. Tutkimuksessa vastaajat ovat arvioineet tyytyväisyyttään yhteensä 27 väittämän avulla. Väittämät on ryhmitelty kuuteen, aihealueeseen, jotka myötäilevät Vastuullisen kesätyön periaatteita. Väittämien vaikutus kokonaistyytyväisyyteen selviää nelikenttäanalyysistä. Lisäksi tuloksia vertaillaan samalla toimialalla toimiviin organisaatioihin, sekä samankokoisiin organisaatioihin. Tutkimus sisältää myös kaikki avoimet vastaukset.
 • Helppo ymmärtää. Valtava datamäärä on pureskeltu helposti tulkittavaan muotoon kehitystyön tueksi. Kuvainten avulla pystyt helposti:
   • Tulkitsemaan, eri aihealueiden tai osatekijöiden merkityksen kesätyöntekijöillesi
   • Tulkitsemaan mitkä asiat menevät hyvin ja missä on kehittämisen varaa
   • Vertailemaan tuloksiasi muihin toimijoihin
   • Seuraamaan vuosittaista kehitystä

Vältä yleisimmät virheet: Kesäduunitutkimus auttaa sivuuttamaan sudenkuopat

Sisäisesti toteutetuissa tutkimuksissa lähdetään helposti rönsyilemään ja kysymään asioita ”varmuuden vuoksi”. Liian pitkät ja kömpelöt kyselyt saattavat pahimmillaan aiheuttaa vastaajan keskeyttämisen kesken kyselyn ja nakertavat vastaamishalukkuutta vastaisuudessa. Pahimmillaan käteen jää turhautunut työyhteisö ja niin iso määrä dataa, ettei sitä saada sisäisesti jäsenneltyä hyötykäyttöön.

Selkeä rakenne, joka mittaa oikeita asioita

Vastuullinen kesäduuni -kampanjan kysely on rakennettu tarkoituksenmukaisesti – nuorten odotuksia ja trendejä myötäillen yhdessä tutkimusyhtiömme asiantuntijoiden kanssa. Tutkimus on rakennettu kuuden kesätyökokemukseen olennaisimmin vaikuttavan osa-alueen ympärille ja kesätyöntekijät arvioivat näiden osa-alueiden toteutumista 27 väittämän kautta. Lisäksi kesätyöntekijöiltä kerätään avoimia kommentteja datan tueksi.

Kesäduunitutkimus kartoittaa kesätyöntekijöiden kokemuksia 27 väittämän avulla, kuudelta kesätyön osa-alueelta:

 1. Hakijakokemus
 2. Perehdytys ja ohjaaminen
 3. Työtehtävien mielekkyys
 4. Tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus
 5. Kirjallinen työsopimus
 6. Yleinen tyytyväisyys

Raportti sisältää myös kaikkien mitattavien osa-alueiden TOP 5 ranking-listat sekä yrityksen sijoittumisen kokonaisranking-listalla. Näin raportti toimii erinomaisena välineenä työnantajan oman kesätyöprosessin kehittämisessä sekä mittarina vuosittaisen kehittymisen seurannassa.

Autamme tulkitsemaan tulokset, jotta ne saadaan hyötykäyttöön

Vastuullinen kesäduuni -kampanjatiimi auttaa tulosten tulkinnassa ja neuvoo, miten niiden pohjalta voisi viedä kesätyökäytäntöjä eteenpäin. Raportoimme aina tutkimustulokset kasvotusten tai teams-palaverin välityksellä. Et siis jää yksin tulosten kanssa.

 

Miten saan organisaatiokohtaisen raportin käyttööni?

Organisaatiokohtainen raportti kuuluu kaikkiin kumppanuuspaketteihin, mutta voit myös hankkia sen käyttöösi kampanjan perusjäsenenä.

Pyydä esimerkkiraportti: paivi.salminen-kultanen(at)oikotie.fi tai yhteyshenkilöltäsi Oikotie Työpaikoilla

Kysy lisää organisaatiokohtaisesta raportista: paivi.salminen-kultanen(at)oikotie.fi

Tutustu pääkumppaneihimme