13.6.2018

Monelle kesäduuni on ensimmäinen kosketus työelämään. Odotukset saattavat olla yhtä aikaa sekä hyvin korkealla, että hieman epämääräiset. Kaikkea mitä kokemus tuo tullessaan, ei voi etukäteen tietääkään.  Työelämän yleiset pelisäännöt kannattaa kuitenkin pitää mielessä.

Työelämäasiantuntija Katja Miettinen Elinkeinoelämän Keskusliitosta muistuttaa, että työnantajan tulee huolehtia siitä, että työntekijä saa riittävän perehdytyksen ja opastuksen työtehtäviin ja työympäristöön.

‒ Kun kyseessä on alaikäinen työntekijä, tulee työnantajan ottaa huomioon myös, että alasta riippuen alle 18-vuotiaalla työntekijällä ei voi välttämättä teettää täysin samoja työtehtäviä ja samaa työaikaa, kuin täysi-ikäisillä työntekijöillä, hän sanoo.

Lähtökohtaisesti työlainsäädäntö sanelee  työnantajan ja työntekijän oikeudet sekä velvollisuudet. Nämä pätevät, vaikka työsuhteen muoto ja kesto vaihtelisivat. Kesätyö on siis ihan yhtä oikea työ, kuin mikä tahansa muukin.

‒ Työntekijän tärkein tehtävä on tehdä työtehtävänsä parhaan kykynsä ja taitonsa mukaisesti, sanoo Miettinen.

Työtehtävät tulee tehdä huolellisesti, työnantajan antamia ohjeita ja määräyksiä noudattaen. Työnantajan päävelvoite puolestaan on palkanmaksuvelvollisuus.

Työpaikan salainen arki

Miettinen korostaa työntekijän lojaliteettivelvoitetta.

‒ Lojaliteettivelvoite tarkoittaa, että työntekijän tulee varsinkin työtehtävissä toimiessaan ottaa aina huomioon työnantajan etu. Työnantajaa vahingoittavalla tavalla ei saa toimia myöskään vapaa-ajalla.

On hyvä muistaa, että esimerkiksi työnantajaa loukkaava viestiminen sosiaalisessa mediassa on työntekijän lojaliteettivelvoitteen vastaista toimintaa, vaikka se tapahtuisi omalla ajalla.

Lojaliteettiin kuuluu myös kilpailukielto. Työntekijä ei yleensä saa harjoittaa työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa. Osa-aikatyö on nykyään tavallista, mutta mikäli kesätyöntekijä esimerkiksi työskentelee osa-aikaisesti kahdessa saman alan yrityksessä  tai harjoittaa itse työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa edes pienimuotoisesti, on tästä hyvä kertoa työnantajalle ennen työsopimuksen tekemistä.

Myös kesätyöntekijällä on velvollisuus pitää salassa kaikki työsuhteen aikana tietoonsa saamat työnantajan liike- ja ammattisalaisuudet. Näitä ovat esimerkiksi taloudelliset ja tekniset tiedot, tiedot työmenetelmistä, tietokoneohjelmista, asiakasrekistereistä tai kaavoista.

Hyvänä nyrkkisääntönä voi pitää sitä, ettei puhu työnantajan toimintaan liittyvistä asioista, ellei työntekijälle erikseen kerrota kyseessä olevan asia, joka ei kuulu liike- ja ammattisalaisuuden piiriin. Poikkeuksena tähän ovat mahdolliset epäkohdat työntekijöiden kohtelussa tai muut väärinkäytökset sekä rikollinen toiminta.

Molemminpuolista vastuuta

Vaikka työnantaja vastuulla on perehdyttää työntekijä tehtäviinsä huolellisesti  ja järjestää työympäristö turvalliseksi, on myös työntekijällä vastuu omasta ja työtovereidensa turvallisuudesta.

‒ Työntekijän tulee ilmoittaa työnantajalle, mikäli hän havaitsee työpaikalla esimerkiksi vikoja tai puutteellisuuksia, joista voi aiheutua tapaturman tai sairastumisen vaara, Miettinen kertoo.

Esimerkiksi epäkunnossa oleva hätäuloskäynti on turvallisuusriski, joka on otettava puheeksi viipymättä.

Katja Miettinen kehottaa nuoria tutustumaan oman alan työehtosopimukseen. Sen sisältö saattaa vaikuttaa työsuhteen ehtoihin:

‒ Alan työehtosopimuksesta riippuen kesätyöhön saatetaan soveltaa erilaisia palkkaukseen tai työsuhde-etuuksiin liittyviä ehtoja kuin vakituisiin työntekijöihin.

Useilla aloilla on sovittu työmarkkinakeskusjärjestöjen suosituksen mukaisesti Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelmasta, jossa työsuhteen ehdot voivat olla erilaiset kuin vakituisella henkilöstöllä.

Tyhmiä kysymyksiä ei ole

Miettinen tahtoo muistuttaa työnantajia erityisesti siitä, että kesätyöntekijälle on tärkeää kertoa heti työsuhteen alussa, että hän saa tulla kysymään koska tahansa apua työtehtäviin tai yleisesti työympäristöön liittyen.

‒ Tyhmiä kysymyksiä ei ole, rohkaisee Miettinen.  

‒ Aina on parempi kysyä kuin jäädä yksin kamppailemaan ongelmansa kanssa.

Vakituisen työyhteisön tärkeä tehtävä on puolestaan toivottaa kesätyöntekijä tervetulleeksi työpaikalle.

‒ Kesätyöntekijä tarvitsee koko työyhteisöltä oikeanlaista ohjausta ja kannustusta, Miettinen kuvailee.

Viihtyisä työympäristö ja mielenkiintoiset työtehtävät ovat yhtälö, jonka tuloksena on motivoitunut ja oppimishaluinen kesätyöntekijä.

‒ Näillä eväillä sekä työntekijä että työnantaja saavat kesästä suurimman mahdollisen hyödyn.

 

Lue myös Kojamon vinkit siihen, miten kesätyöstä saa eniten irti heti alusta!

Teksti: Elli Collan
Kuva: iStock