Vadå Ansvarsfullt sommarjobb?

Ansvarsfullt sommarjobb är en kampanj som dras av Oikotie Työpaikat. Kampanjen utmanar arbetsgivare att erbjuda bättre och  flera sommarjobb åt ungdomar mellan 14-29 år. Kampanjens huvudpartners år 2019 är TeliaDestiaS-ryhmäKojamo, ManpowerGroup, Lassila & Tikanoja, Promotion Point, Elinkeinoelämän keskusliitto,  T-Media och Talous ja Nuoret TAT.  Allt som allt deltar nästan 500 arbetsgivare i kampanjen.

Arbetsgivarna som deltar i kampanjen binder sig till sex principer för ett bra sommarjobb. Dessa garanterar en positiv erfarenhet både åt arbetstagaren och arbetsgivaren.

För arbetsgivarna är det en enastående möjlighet att göra ett gott intryck på framtidens arbetstagare. Genom att bära ansvaret över sommarjobbare, kan arbetsgivaren försäkra sig om sin attraktivitet när konkurrensen om arbetskraften ökar.

Även allmänheten förväntar sig att arbetsgivare agerar ansvarsfullt. Ansvarsfullt sommarjobb erbjuder arbetsgivarna en möjlighet att kommunicera att de bär sitt samhällsansvar.

För ungdomarna är Ansvarsfullt sommarjobb -logon ett löfte om en lyckad sommarjobbserfarenhet. I ett Ansvarsfullt sommarjobb tjänar ungdomarna inte enbart pengar. De får en möjlighet att utveckla sina kunskaper och får samtidigt en positiv bild om arbetslivet.

 


 

Deltagaravgiften är för mikroföretagare (under 10 arbetstagare) 20 € + moms, för små och medelstora arbetsgivare (under 250 arbetstagare) samt kommunala arbetsgivare 200 € + moms och för stora arbetsgivare (över 250 arbetstagare) 400 € + moms.

 


 

Ansvarsfullt sommarjobb kampanjen förflyttades år 2015 från Finlands Barn- och ungdomsstiftelse till Ekonomiska Informationsbyrån och T-Media. Under år 2017 deltog ett rekordantal på 371 arbetsgivare i kampanjen. Sammanlagt erbjöd de ungdomarna mera än 55 000 ansvariga sommarjobb. År 2018 deltog 450 arbetsgivare i kampanjen och erbjöd sammanlagt över 65 000 arbetsplatser.

Ansvarsfullt sommarjobb -kampanjen har varje år en prestigefull beskyddare. År 2018 är beskyddaren VD:n för Finlayson Jukka Kurttila. År 2017 var beskyddaren VD:n för Perheyritysten liitto Leena Mörttinen. År 2016 var beskyddaren Försäkringsbolaget Ilmarinens VD Timo Ritakallio och beskyddaren för året 2015 var Helkama Emotor Ab:s VD Satu Helkama.

Arbetsgivare, delta här!

 

Kontaktuppgifter

 

Päivi Salminen-Kultanen
Projektledare / Oikotie Työpaikat
+358 40 727 9717
paivi.salminen-kultanen@sanoma.com

Tutustu pääkumppaneihimme