Principerna för ett Ansvarsfullt sommarjobb

Arbetsgivarna som deltar i ett Ansvarsfullt sommarjobb -kampanjen binder sig till 6 olika principer, som hjälper dem att göra sommarjobbserfarenheten bättre för både arbetstagaren och arbetsgivaren.

1. Fungerande ansökningserfarenhet

Att skaffa ett sommarjobb är en spännande upplevelse för en ung person. En ansvarig arbetsgivare ser till, att den unga vet hur rekryteringsprocessen framskrider samt meddelar ifall de inte får jobbet.

2. Meningsfullt arbete

Genom att sommarjobba bildar en ung person sina första uppfattningar om arbetslivet, dess olika branscher och yrken. Ett meningsfullt sommarjobb motsvarar den ungas kunskaper och är lagom krävande. Arbetsuppgifterna, ansvaret, auktoriteten och förväntningarna är noggrant definierade. En ansvarig arbetsgivare ger en positiv bild om arbetslivet, samt uppmuntrar den unda att studera vidare.

3. Introduktion och handledning

Ju yngre arbetstagaren är, desto mer handledning behövs. En ansvarsfull arbetsgivare utser en ansvarsperson som tar han om att introducera och handleda den nya arbetstagaren. Det är viktigt, att unga lär sig arbetsplatsens regler, seder och bruk. Genom en väl planerad och utförd handledning och inroduktion kan den unga snabbt ta tag i arbetsuppgifterna, lära sig nytt och utvecklas i jobbet. Att fortgående ge respons är även viktigt.

4. Rättvisa och jämlikhet

Den unga behandlas jämlikt med de andra arbetstagarna och beaktas som en fullvärdig medlem av arbetsgemenskapen. Att stöda den unga är hela arbetsplatsens uppgift. Sommarjobbaren erbjuds, om möjligt, samma arbetsomgivning och verktyg som de andra arbetarna har.

5. En rimlig lön

Sommarjobbaren betalas en rimlig lön i enlighet med arbetets krav och den ungas erfarenhet.

6. Skriftligt arbetsavtal och intyg

Den ansvariga arbetsgivaren gör alltid ett skriftligt arbetsavtal med den unga. När arbetsförhållandet tar slut får sommarjobbaren ett ordentligt arbetsintyg, även om den unga inte själv begärt om det.  Arbetsgivaren ger respons om sommarjobbarens arbetsinsats och uppmuntrar den unga att berätta sina egna åsikter.  

Tutustu pääkumppaneihimme