1.11.2017

Vastuullisuus kiinnostaa yhä useampaa kesätyönantajaa. Tällä hetkellä Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa on jo 371 suomalaista yritystä ja määrä kasvaa jatkuvasti. Positiiviset kesätyökokemukset lisäävät myös nuorten kiinnostusta työelämää kohtaan. Näin toteaa 81 prosenttia Vastuullinen kesäduuni 2017 -kampanjan kyselyyn vastanneista nuorista.

Vastuullinen kesäduuni -kampanja on haastanut työnantajia tarjoamaan nuorille enemmän laadukkaita kesätyöpaikkoja jo seitsemän vuoden ajan. Nyt hyväntuulinen kampanja potkaistaan käyntiin kahdeksatta kertaa.

Vuonna 2016 tarjolla oli yli 50 000 vastuullista kesätyöpaikkaa. Vuonna 2017 vastaava luku oli 55 000. Ensi kesäksi odotetaan yli 60 000 vastuullista kesätyöpaikkaa.

– Mukana on jo satoja pieniä ja suuria suomalaisia yrityksiä. On selvää, että vastuullisten kesätyöpaikkojen ja laadukkaiden kesätyökokemusten tarjoaminen sekä nuorten työllistäminen kiinnostavat yrityksiä yhä enemmän, toteaa Vastuullinen kesäduuni -kampanjan projektijohtaja Päivi Salminen-Kultanen T-Mediasta.

Korostunut yhteiskuntavastuu

Kesätyö on tärkeä askel nuoren työidentiteetin rakentamisessa. Kesätyössä opitaan työelämän pelisäännöt, tutustutaan erilaisiin toimialoihin, verkostoidutaan ja luodaan pohja urakehitykselle.
Vastuullinen kesäduuni -kampanja auttaa työnantajia ymmärtämään nuorten odotukset työelämää kohtaan ja kehittämään kesätyöhön liittyviä prosesseja. Tulevan toimintakauden tavoitteina on hakijakokemuksen, perehdytyksen ja palautteenannon parantaminen.

– Hyvän kesätyökokemuksen tarjoaminen on verraton keino kiinnittää nuori osaksi yhteiskuntaa ja kehittää samalla hänen työelämätaitojaan. Työnantaja puolestaan hyötyy nuoren tuoreista näkökulmista ja osaamisesta, sanoo johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen Taloudellinen Tiedotustoimisto TATista.

Positiivisten kesätyökokemusten vaikutus nuoriin on kiistaton. Yli 80 prosenttia Vastuullinen kesäduuni 2017 -kampanjan kesätyökyselyyn vastanneista nuorista kertoo kesätyön lisänneen kiinnostusta työelämää kohtaan.

– Nuorten mielikuvat yritysten vastuullisuudesta luodaan jo aikaisessa vaiheessa. Kehitys kulkee selvästi oikeaan suuntaan, mutta parannettavaa löytyy edelleen, muistuttaa Salminen-Kultanen.

Työnantaja, ilmoittaudu mukaan kampanjaan tästä!

 

 

Taloudellinen tiedotustoimisto TATin ja T-Median luotsaama Vastuullinen kesäduuni 2018 -kampanja haastaa työnantajia tarjoamaan 14⎯29-vuotiaille nuorille enemmän laadukkaita kesätyöpaikkoja. Kampanjaan osallistuvat työnantajat sitoutuvat kuuteen hyvän kesätyön periaatteeseen, jotka ovat hyvä hakijakokemus, mielekäs työ, perehdytys ja ohjaaminen, oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus, kohtuullinen palkka sekä kirjallinen työsopimus ja työtodistus.

Vuoden 2018 kampanjan pääyhteistyökumppanit ovat Telia, Destia, S-ryhmä, Varma, Metsä Group, Barona, Kraton Chemical, Kojamo, EK ja Oikotie Työpaikat.